WIE ZIJN WIJ?

Convenient ondersteunt en ontwikkelt softwarepakketten voor zorgverleners. Alhoewel medewerkers binnen Convenient volop van elkaars ervaring en expertise gebruik maken, zijn de service en ondersteuning van de verschillende softwarepakketten strikt gescheiden. Elke softwarepakket heeft zijn eigen kenmerken en behoeftes. Door per pakket een toegewijd team beschikbaar te hebben, kan Convenient maximaal aan de wensen van gebruikers tegemoetkomen. In de praktijk vertaalt zich dat naar een eigen cursusaanbod en helpdesk voor elk product.

Bij Convenient zijn we ons ervan bewust dat onze softwarepakketten bij de klant niet op de eerste plaats komen. Voor alle zorgverleners geldt dat de software van Convenient een instrument is dat de bedrijfsvoering of de zorg voor cliƫnten moet vergemakkelijken. Kortom, men moet er zo min mogelijk omkijken naar hebben. De service en ondersteuning van Convenient zijn vanuit dat vertrekpunt opgezet: dienstbaar, vriendelijk en alert.

INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Convenient zit er bovenop

Voor alle zorgverleners waarvoor Convenient actief is, geldt dat zij continu met veranderingen te maken hebben. Convenient volgt al die veranderingen op de voet. Bij de ontwikkelingen en de vorming van bijvoorbeeld patiƫntendossiers in de paramedische sector is Convenient (met Intramed) zelfs direct betrokken bij veranderingsprocessen. Zo kan Intramed namens de gebruikers invloed uitoefenen op de administratieve uitvoerbaarheid van nieuwe regels.

Voor alle betrokken zorgverleners geldt dat men erop moet kunnen rekenen dat Convenient noodzakelijke (wettelijke) aanpassingen tijdig en goed in de softwarepakketten doorvoert. En dat kunnen klanten dan ook met een gerust hart doen. Convenient zit boven op de veranderingen, anticipeert en garandeert dat klanten gewoon hun werk kunnen blijven doen.

Daarnaast werkt Convenient ook continu aan het verbeteren van het gebruiksgemak. Nieuwe technieken, nieuwe inzichten en vooral ervaringen van gebruikers vormen daarbij de input.