Diëtetiek versie 13

In deze nieuwe versie zijn (mede op aangeven van gebruikers) de nodige aanpassingen gedaan om efficiënter verslag te leggen. 

Aanpassingen per formulier

Hierna vind je de nieuwe functionaliteiten en kleinere oplossingen / verbeteringen:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Aanmelding

 • De velden met de verwijsgegevens zijn samengevoegd, zodat het overzichtelijker oogt.
  Ook wordt de gebruikte verwijsdiagnosecode weergegeven. Deze kan via de knop 'Diagnose tekst overnemen' direct worden overgenomen in de medische diagnose.
 • Bovenin staat nu een kop met algemene gegevens:
  • Binnenkomst;
  • Omschrijving klacht;
  • Diagnosecode bij DTD.
 • Het gezondheidsprobleem en beloop tot nu toe zijn samengevoegd tot 1 veld.
 • Bij de DTD screening is bij de 'Conclusie screening' de optie 'anders' verwijderd.

Anamnese

 • De anamnese is opnieuw ingedeeld zodat deze aansluit bij de ICF terminologie en deze ook als uitgangspunt voor de anamnese neemt.
  Bovenaan wordt de anamnese uitgevraagd in functies, activiteiten en participatie. Veel velden uit de vorige versie die onder de functie vielen zijn nu bovenaan bij elkaar gezet, zodat dit een duidelijker beeld geeft.
 • Het gezondheidsprobleem en beloop tot nu toe zijn samengevoegd tot 1 veld.
 • De nevenpathologie, eerdere ziekten, familiare ziekten vielen vaak samen, daarom kan dit nu in 1 veld 'Medische voorgeschiedenis' worden genoteerd.
  De medische voorgeschiedenis hoeft alleen genoteerd te worden indien er relevante medische voorgeschiedenis aanwezig is. Daarom is dit veld niet langer verplicht.
 • De 'Dieetgeschiedenis' stond bij de antropometrie, maar het is geen onderdeel van de antropometrie. Daarom is het verplaatst naar de medische voorgeschiedenis.
 • De velden 'Sport' en 'Leefstijl' hebben veel overeenkomsten. Ook is het voor diëtisten onduidelijk wat er bij leefstijl ingevuld kan worden. Daarom zijn sport en leefstijl samengevoegd tot 1 veld: 'Sport/beweging'.
 • 'Andere / Eerdere zorg' bleek onduidelijk en is aangepast naar 'Andere behandelingen'.
 • Het veld 'Motivatie' is als niet verplicht veld bij de 'Aanvullende gezondsheidsproblemen' , 'Algemeen' toegevoegd.
 • In het veld 'Stoelgang (hoe vaak / consistentie)' kan via een knop de uitslag van de Bristol Stool Scale worden overgenomen, indien deze bij de aanmelding of anamnese is toegevoegd.
 • Het veld 'Kauwen' is aangepast naar 'Kauwen en slikken'.

Voedingsanamnese

Het formulier 'Voedingsanamnese' wordt niet langer automatisch aangemaakt. Via de groene plus (formulier toevoegen) kan het wel aan het dossier worden toegevoegd.

Tip

Wil je het wel automatisch aanmaken? Maakt dan een formulierset met de voedingsanamnese.

Ook is de inhoud aangepast: vanaf nu kan er worden uitgevraagd, wat de patiënt heeft gegeten bij ontbijt, lunch en diner.

Onderzoek

Het onderzoek is vereenvoudigd: er zijn nog maar 2 velden: 'Conclusie anamnese' en 'Conclusie uitgevoerde onderzoeken':

 • bij 'Conclusie anamnese' kan een conclusie van de eerder afgenomen anamnese worden genoteerd. Dit veld wordt opgenomen in de 'Diëtistische diagnose'.
 • bij 'conclusie uitgevoerde onderzoeken' kan de conclusie van de afgenomen testen en overig onderzoek worden genoteerd. Ook dit veld wordt opgenomen in de 'Diëtistische diagnose'.

Diëtetische diagnose
(voorheen Analyse)

 • De naam van het formulier 'Analyse' is aangepast naar 'Diëtetische diagnose', omdat het zo aansluit bij de fases van de richtlijn 'Dietistische verslaglegging'.
 • De '(Verwijs)diagnose' kan nu ook in de 'Diëtistische Diagnose' worden genoteerd.

Behandelplan

 • Het behandelplan is vereenvoudigd en compacter en overzichtelijker geworden. De volgende velden zijn verwijderd uit het formulier behandelplan, maar kun je noteren in de behandeling of de agenda:
  • Begeleidingsduur
  • Behandelingsfrequentie
  • Geplande behandellocatie
 • Bij het hoofddoel kunnen standaard doelen geselecteerd worden via  voor het veld, waardoor het invullen van het hoofddoel sneller en eenvoudiger is.

Tip

Via de richtlijninstellingen kun je hier ook zelf doelen aan toevoegen. 

Behandeling

De velden 'Afspraken cliënt' en 'Plan van aanpak' hebben veel overeenkomsten. Daarom is 'Afspraken cliënt' verwijderd. De afspraken kun je bij het 'Plan van aanpak' noteren.

Eindevaluatie

 • Veel velden in de eindvaluatie zijn verwijderd, omdat deze op een andere plaats ook al werden genoteerd. Hiermee is het dossier overzichtelijker en kan er sneller in gewerkt worden. Het betreft de volgende velden:
  • Datum afsluiting: de eindevaluatie en afsluiting dossier gebeurd meestal op 1 dag. Om de administratielast te verminderen, is alleen het veld 'Datum afsluiting' voldoende. De 'Datum eindevaluatie' is verwijderd;
  • 'Datum verslag aan huisarts' en 'Datum verslag aan verwijzer' staat al op het tabblad '6. Documenten' en zijn daarom verwijderd;
  • 'Patiënt enquête' en 'Patiënt tevredenheid enquête' gaat via Prem en zijn daarom verwijderd. 

Conversie

Door de grote wijzigingen in deze versie, is het niet mogelijk om je behandelepisodes te converteren naar de nieuwe versie. 

Tips en waarschuwingen

Je kunt deze basisverslagleggingsrichtlijn inclusief meetinstrumentenrichtlijn ook handmatig toevoegen. Klik op: Verslagleggingsrichtlijn handmatig downloaden of Verslagleggingsrichtlijn handmatig importeren