Versie 9.22 build 231: Samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

In Intramed versie 9.22 is onder meer het declareren van ZPM-behandelingen toegevoegd. In deze versie zijn nog een aantal zaken uitgewerkt én enkele bugs opgelost die, ondanks zorgvuldig testen, niet eerder aan het licht zijn gekomen.

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Oplossingen Intramed

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn de volgende problemen opgelost:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Codelijst overige diensten

Verrichtingcodes van codelijsten met als soort 'Zorgproducten' of 'Overige diensten' kunnen weer zonder problemen van prijzen worden voorzien.

JeugdGGZ: foutmelding bij versturen JW315 bericht

Bij het versturen van de jeugdhulpberichten werd de lijst per online dienst niet leeggemaakt. Daardoor konden berichten die waren toegevoegd, meerdere keren worden verstuurd, waardoor er een foutmelding ontstond. Dit is opgelost.

JeugdGGZ: foutmelding bij crediteren

Inzien van gedeclareerde zaken (Declaratiemomenten) gaf een foutmelding over ontbrekende online diensten. Dit is opgelost door alle declaraties, die geen koppeling hebben met een online dienst, in de conversie naar deze Intramed versie te koppelen aan de online dienst die Declareren 2.0 ondersteund.

ZPM: behandelserie/-episode

 • Soms maakt een (administratief) medewerker een nieuwe behandelepisode aan voor een therapeut. Wanneer de therapeut gaat behandelen, kan hij constateren, dat de codelijst niet klopt. Hij past deze dan aan in de behandelserie. In de behandelepisode staat dan nog wél de eerste codelijst, waardoor deze niet overeen komt met de behandelserie.
  In de 'oude' situatie werd de primaire diagnose niet overgenomen in de behandelserie. Wanneer voortaan de codelijst in de behandelserie afwijkt, maar wel van hetzelfde 'Soort prestatiecodelijst' is, wordt de primaire diagnose uit de behandelepisode wel overgenomen.
 • Voortaan kan de diagnosecode weer worden gewijzigd als alles is gecrediteerd. Als er al gedeclareerd is zonder diagnosecode, kan de diagnosecode wel worden gewijzigd zonder te crediteren.

ZPM: declareren

 • Als alleen een ZVL-soort aanwezig is bij een behandelaar werden behandelingen onterecht opgenomen in de declaratie.
  Hiervoor is zowel het declareren als gegevenscontrole aangepast: Intramed kijkt voor de 'Zorgaanbieder' in de declaratie naar de volgende volgorde in de medewerkersgegevens:

  1: ZVL-soort + ZVL-nummer
  2: ZVL-soort + ZVL-specialisatie
  3: Beroep zorgverlener

  Als er bijvoorbeeld geen ZVL-nummer aanwezig is maar wel een ZVL-soort zal de soort + specialisatie in de declaratie terecht komen. Om een 'Beroep zorgverlener' in de declaratie te krijgen mag de ZVL-soort niet zijn ingevuld.
  Overigens is het zo dat wanneer een medewerker een declarant is, een ZVL-soort + ZVL-nummer vereist is.

 • Voortaan wordt voorkomen, dat er een ongeldige datum (0000-00-00) in de declaratie terecht komt waardoor de gehele declaratie wordt afgewezen. Het declaratieveld 'Verwijsdatum' komt niet meer voor in de declaratie als deze in de behandelserie niet was ingevuld.
  Een ontbrekende verwijsdatum komt overigens wel in de gegevenscontrole naar voren.

ZPM: aanvullende retour informatie

Wanneer aanvullende retour informatie bij Vecozo klaar staat, werd dit als 'afgewezen' aangegeven zonder dat dit ook is verwerkt.
Voortaan als er aanvullende retourberichten staan, wordt dat gemeld:

ZPM: diagnostiek behandelingen declareren

 • Voortaan kunnen behandelingen met alleen een code voor diagnostiek worden gedeclareerd, zonder dat in de behandelepisode/-serie een primaire diagnosecode en/of zorgvraagtype is ingevuld.
  Na die (diagnostiek) behandelingen zijn gedeclareerd, kun je de diagnosecodes wijzigen (zorgvraagtype kon al gewijzigd worden). Pas als er is gedeclareerd met een ingevulde diagnosecode, is het wijzigen daarvan niet meer mogelijk.
  Tijdens de gegevenscontrole wordt er nog wel op primaire diagnosecode en/of zorgvraagtype gecontroleerd, zodat je er op geattendeerd wordt, dat die gegevens nog ontbreken. Maar bij declareren worden de betreffende behandelingen gewoon meegenomen.
  Dit geldt ook voor de basis GGZ, die werken met een zorgrofiel (en niet met een primaire diagnose).
 • Voorheen konden de primaire diagnose niet gewijzigd worden, zodra er iets was gedeclareerd van die behandelepisode/-serie.
  Voortaan is dat wel mogelijk, zolang er met de eerdere declaraties nog geen diagnosecode is verstuurd. Dit geldt voor elk van die 4 verschillende diagnose velden los van elkaar.

ZPM: gegevenscontrole

 • Tijdens de 'Gegevens controleren en aanvullen' wizard wordt voortaan ook gecontroleerd of er wel een 'Binnenkomst' is gekozen, die ook daadwerkelijk voor de ZPM van toepassing is.
  Als dat niet het geval is, dan krijg je een melding: 'Binnenkomst GGZ niet volledig gevuld'. Deze controle wordt ook tijdens het declareren toegepast. En daardoor worden behandelingen op behandelseries waar dit niet goed staat ingevoerd, overgeslagen.
 • Bij zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ trajecten die overlopen van 2021 naar 2022, kon je tijdens de gegevenscontrole bij ZPM-behandelingen van 2022 een foutmelding krijgen, dat de paramedische diagnose niet was ingevuld, .
  Deze gegevenscontrole vindt niet meer plaats; hij was bedoeld voor behandelingen op behandelepisodes met een codelijst waarvan momenteel geen gebruikte soorten prestatiecodes meer geldig zijn.
  Of er een primaire diagnose is vastgelegd, wordt voor de ZPM nog wel uitgevoerd maar dan bij behandelseries en behandelepisodes.
 • Als de patiënt in 2021 zorg ontvangen heeft en dit doorloopt in 2022 dan is het niet verplicht om het zorgvraagtype te registreren. ZPM behandelingen, waarbij een zorglabel N02 of N03 is gekozen, worden voortaan tijdens het declareren niet meer overgeslagen als er geen zorgvraagtype is ingevuld.
  De gegevenscontrole blijft wel melden, dat het zorgvraagtype ontbreekt.

ZPM: patiënt nota

 • Zoals gezegd, kun je voortaan diagnostieke behandelingen declareren zonder diagnose/zorgvraagtype/zorgprofiel. Dit leverde in patiënt nota's een verkeerde vermelding op.
  In een patiënt nota wordt daarom voortaan als er geen primaire diagnose is ingevuld, ook geen vermelding van de gebruikte diagnosecodelijst meer opgenomen.
 • De begindatum van het zorgtraject op de patiënt nota is voortaan weer de correcte begindatum. Het veld 'Begindatum' is vervangen door een nieuw veld 'ZPM nota begindatum behandelserie'. Dit veld kun je kiezen in het ontwerp van een ZPM-nota:

  Daarin wordt de begindatum van de behandelserie overgenomen.
      

  Tijdens de conversie naar deze Intramed versie wordt het verkeerd gekozen veld in de ZPM-nota ontwerpen helaas niet aangepast naar het nieuwe veld. Er is een nieuw Nota ontwerp gemaakt, dat je zelf importeert vanaf de Intramed website.
      
 • Als er een 'no show'-behandeling (vanuit een codelijst 'Overige diensten') was gekoppeld aan een ZPM-behandelserie, kon deze niet gedeclareerd worden als er geen primaire diagnose of basis-ggz profiel aanwezig was. Maar in het geval van een 'no show'-behandeling is die informatie niet relevant. Er moet altijd een nota gemaakt kunnen worden omdat de patiënt deze nota betaald en niet de verzekeraar.
  Voortaan wordt de controle of er een volledige primaire diagnose (en bij BasisGGZ keuze voor 'Zorgprofiel') is ingesteld, niet meer uitgevoerd als het behandelingen betreft die niet een ZPM-codelijst hebben. Er wordt voortaan dus naar de codelijst van de behandeling in plaats van de behandelserie gekeken om te bepalen of het ZPM betreft.
 • Het UUID-zorgtrajectnummer stond niet op de nota. Dit is wel een vereiste en nota's worden hierdoor niet uitbetaald door de verzekeraar. Het veld 'ZPM nota zorgtraject' wordt daarom voortaan gevuld met het Zorgtrajectnummer.
 • De controle of een Zorgvraagtype ontbreekt, wordt voortaan ook uitgevoerd voor nota's.

Warning

De gegevens worden zo nodig automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.