Oefentherapie versie 17

In deze nieuwe versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Formulier / functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Algemeen

Aan deze nieuwe basisrichtlijn is de "Meetinstrumenten Fysio-/Oefentherapie versie 2 revisie 31" gekoppeld. Dat heeft voor Oefentherapeuten als voordeel dat er veel meer meetinstrumenten beschikbaar zijn.

 

  • De Falls Efficacy Scale was een oude versie. Na de conversie kan de huidige Falls Efficacy Scale (FES-I) niet meer toegevoegd worden. In plaats hiervan kan gekozen worden tussen de nieuwe Falls Efficacy Scale (FES-I) en de Short Falls Efficacy Scale (FES-I)
  • Na de conversie kunnen de PSK-activiteiten niet meer bijgesteld worden. In plaats hiervan kun je een PSK#2 toevoegen

Analyse

Voor een betere workflow is het veld "(Verwijs)diagnose:" als verplicht opgenomen in dit formulier. Voortaan kan deze code dus ingevuld worden, zonder het dossier te verlaten.

Intake

  • Het veld "Beloop:" is toegevoegd. Hierin kan het beloop van de klachten worden geregistreerd.
     Het veld is niet verplicht omdat het geen onderdeel is van de VvOCM richtlijn. Je kunt het veld desgewenst zelf verplicht maken via de richtlijninstellingen.
  • Bij de screening voor indicatie oefentherapie is de optie "Anders" verwijderd, omdat de overige antwoorden de vraag dekken.
     Eventuele ingevulde gegevens worden na conversie getoond bij het veld "Rode vlaggen:".

LIPZ / LDO export

De richtlijn is geschikt voor de NIVEL-export. De LIPZ en LDO-export kan via de NIVEL-export verstuurd worden.

 Hier vind je meer informatie over de NIVEL-export.

Onderzoek

  • Als in het onderzoek is aangegeven dat het om psychosomatische oefentherapie gaat, wordt bij het samenstellen van de diagnose voortaan de "Omschrijving klacht" gevuld bij de SGECS (net zoals in de oude richtlijn psychosomatische oefentherapie).
  • Als "Psychosomatische oefentherapie" werd aangevinkt, verdwenen de algemene onderzoeksvelden. Voortaan blijven deze velden zichtbaar.

Conversie

Behandelepisodes waarin de richtlijn Oefentherapie versie 16 gebruikt is, kunnen geconverteerd worden naar deze nieuwe versie.