Kinderoefentherapie versie 5

In deze nieuwe versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Formulier / functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Algemeen

Aan deze nieuwe basisrichtlijn is de "Meetinstrumenten Fysio-/Oefentherapie versie 2 revisie 31" gekoppeld. Dat heeft voor kinderoefentherapeuten als voordeel dat er veel meer meetinstrumenten beschikbaar zijn. Daarbij zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het testverslag "Movement ABC-Test" is op "Niet actief" gezet. In plaats hiervan kan de "Movement ABC Test-2" gebruikt worden;
 • De "Hoe ik vind dat ik het doe (MCB)" is hernoemd naar "Motorische Competentiebeleving (MCB)";
 • Het "VAS zelfbeeld van kinderen" is hernoemd naar "NRS zelfbeeld van kinderen".

 • Wil je alleen voor jou relevante meetinstrumenten in de lijst terugzien? Maak dan 1 of meerdere formuliersets.
 • De VAS (pijn en stijfheid) en VAS zelfbeeld is omgezet naar een NRS schaal. Hierin kan een cijfer van 0 tot 10 gegeven worden, in plaats van via een lijn aangeven hoeveel pijn / stijfheid het kind heeft. De NRS kinderen is voorzien van smileys waardoor het kind door te wijzen op een smiley de pijn / klachten kan aangeven.

Analyse

 • Voor een betere workflow is het veld "(Verwijs)diagnose:" als verplicht opgenomen in dit formulier. Voortaan kan deze code dus ingevuld worden, zonder het dossier te verlaten.
 • Het veld "Indicatie kinderoefentherapie:" is voortaan standaard ingevuld met "Ja". Zo hoef je het veld alleen nog te wijzigen als er geen indicatie is.
   Heb je liever een andere standaardinvulling van het veld? Wijzig dat dan in de richtlijninstellingen.

Behandelplan

 • Om het formulier te vereenvoudigen is het veld "Tarieven en voorwaarden overhandigd" verwijderd omdat het geen onderdeel is van de richtlijn.
 • Het behandelplan kan genoteerd worden in de behandelplantabel. Het veld "Behandelplan:" is daarom niet langer een verplicht veld.
 • Het veld "Verwacht herstel:" is toegevoegd ten behoeve van de NIVEL (LIPZ en LDO) export.
   Neem je deel aan de NIVEL-export? Via de richtlijninstellingen kun je het veld als verplicht veld instellen.

Brieven

Het is mogelijk om in de briefontwerpen 1 veld te selecteren, waardoor je altijd het laatst bijgestelde hoofddoel in je rapportage hebt staan. Hierbij maakt het niet uit of een hoofddoel wel of niet is bijgesteld. Selecteer daarvoor in je briefontwerpen de eindevaluatie en het veld "Hoofddoel voor brief".

Eindevaluatie

 •  De formulieren "Afsluiting" en "Eindevaluatie" zijn samengevoegd tot het formulier "Eindevaluatie".
 • Het veld "Evaluatie multiprofessionele samenwerking:" is niet langer een verplicht veld. Het hoeft alleen ingevuld te worden als er sprake is van samenwerking.
 • Er is nog maar 1 veld "Bijzonderheden:"
 • Het veld "Datum follow up afspraak:" is verwijderd. Als er een follow up afspraak is ingepland, zie je deze terug als sessieformulier.
 • Het veld "Resultaat:" is toegevoegd ten behoeve van de NIVEL (LIPZ en LDO) export.
   Neem je deel aan de NIVEL-export? Via de richtlijninstellingen kun je het veld als verplicht veld instellen.

Intake

 •  De formulieren "Aanmelding" en "Anamnese" zijn samengevoegd tot het nieuwe formulier "Intake".
 • Na conversie wordt de hulpvraag 2 keer getoond als beide hulpvragen verschillend waren zijn bij aanmelding en anamnese (alleen bij DTO).
 • De velden in de rubrieken "Medische voorgeschiedenis", "Andere / eerdere zorg" en "Hulpmiddelen" hoeven alleen ingevuld te worden als ze aanwezig zijn én relevant. De opties "Geen bijzonderheden" zijn daarom verwijderen en hoeven niet meer onnodig aangevinkt te worden.
 • De rode vlaggen zijn voortaan beschikbaar als standaardtekst. Als je op het potloodje voor het veld klikt verschijnen ze. Daarnaast kun je in het nieuwe vrije tekstveld eventuele aanvullingen of andere rode vlaggen noteren. Hierdoor heb je meer vrijheid om zelf aan te geven wat de rode vlaggen zijn.
 • Bij de conclusie DTO is de optie "Anders" verwijderd, omdat de overige antwoorden de vraag dekken.
   Eventuele ingevulde gegevens worden na conversie getoond bij het veld "Rode vlaggen:".
 • Het veld "Woonvorm" is gewijzigd in een vrij tekstveld.
 • De toestemmingsvelden worden bij DTO bijna altijd met "Ja" beantwoord. Daarom is nu bij al deze velden standaard "Ja" ingevuld.
  Daarnaast staat voortaan het "Patroon" bij DTO standaard op "Bekend".
   Heb je liever een andere standaardinvulling van de velden? Wijzig dat dan in de richtlijninstellingen.

LIPZ / LDO export

De richtlijn is geschikt voor de NIVEL-export. De LIPZ en LDO-export kan via de NIVEL-export verstuurd worden.

TIP: hier vind je meer informatie over de NIVEL-export. 

Onderzoek

Dit formulier is volledig herzien. Je hoeft nu geen tests meer aan te vinken om het onderzoek in te vullen. Voortaan worden standaard vrije tekstvelden getoond, zodat je de vrijheid hebt om je eigen onderzoeksobservaties te beschrijven.

Conversie

Bij een nieuwe revisie hoeven de behandelepisodes niet geconverteerd te worden. De nieuwe mogelijkheden zijn direct zichtbaar.