NIVEL export Fysiotherapie / Oefentherapie: export uitvoeren

Als deelnemer aan het Keurmerk neem je actief deel aan onder andere dataverzameling. Hiervoor lever je gegevens aan bij NIVEL, waarvoor in Intramed een export is toegevoegd.

Warning

Dit is niet de KNGF export.

Tip

Via de NIVEL-export wordt ook de oude LIPZ en LDO (=landelijke database oefentherapie) verstuurd.

Tip

Je hebt alleen de beschikking over de NIVEL export, als je een verslagleggingsrichtlijn in jouw database hebt waarbij de NIVEL export ingeschakeld is. In de verslagleggingsrichtlijnen Fysiotherapie, Oefentherapie en Kinderoefentherapie is deze export ingeschakeld.

Automatisch exporteren NIVEL gegevens

Je kunt de klinimetrie gegevens automatisch versturen. Daarbij selecteer je in de wizard jouw Privacy en Verzendmodule (PVM).

Warning

Om de verzamelde meetgegevens te versturen wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de website https://www.zorgttp.nl/pages/download_page.

Warning

Vanuit Intramed online kun je niet automatisch exporteren met een PVM.

 1. Klik op menu [Extra], [NIVEL export].

  Op dit tabblad zie je aan welke voorwaarden een behandelepisode moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze export. Episodes waarbij geen meetinstrumenten zijn gebruikt worden wel geëxporteerd met een meetinstrument met de code 998.
   In de voorwaarden staat dat er sinds de laatste aanlevering een behandeling of meetinstrument toegevoegd moet zijn. Dit klopt, maar het invullen van een veld in het dossier is ook voldoende om hem mee te laten gaan.
 2. Klik op "Volgende".
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Verstuur meetgegevens:

  Kies hier voor "Automatisch". Na het doorlopen van de wizard, zijn de gegevens verstuurd.

   Om de verzamelde meetgegevens te versturen, wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de websitewww.zorgttp.nl.

  Locatie Nivel PVM:

  Als je gekozen hebt voor "Automatisch", is dit veld beschikbaar. Klik op . Zoek en klik op de "PVM" en klik op "OK". (In de meeste gevallen is deze bewaard op C:\Program Files\ZorgTTP\NIVEL\pvm\PVM.exe.)

   Deze instelling blijft bewaard voor volgende exports.


  Warning

  Intramed controleert of de PVM gevonden is. Je krijgt een melding van het al dan niet vinden van het bestand. Als er geen PVM is gevonden, is "Volgende" niet beschikbaar.

 4. Klik op "Volgende".

  Op dit tabblad wordt een overzicht getoond van de patiënten die meegenomen worden in de export. Het maakt niet uit of de behandelepisode open staat of afgesloten is.
  Alle dossiers van de afgelopen 2 maanden, die sinds de vorige NIVEL export gewijzigd zijn komen in aanmerking voor de export. Het betreft dan alleen gegevens die in de afgelopen 2 maanden gewijzigd of toegevoegd zijn. Een dossier kan dus meerdere keren geëxporteerd worden.
 5. Klik op "Voltooien"; de gegevens worden verstuurd en het laatste tabblad wordt geopend.
 6. Klik op "Sluiten".

Handmatig versturen NIVEL gegevens

Via de nieuwe wizard "NIVEL gegevens aanmaken en versturen" kun je ook een exportbestand van de klinimetrie gegevens maken (bijvoorbeeld als je geen PVM hebt). Vervolgens kun je het exportbestand naar de verzekeraar sturen.

Warning

Om de verzamelde meetgegevens te versturen wordt gebruik gemaakt van een Privacy en Verzendmodule (PVM). Meer informatie over de PVM kun je vinden op de website https://www.zorgttp.nl/pages/download_page.

 1. Klik op menu [Extra], [NIVEL export].

  Op dit tabblad zie je aan welke voorwaarden een behandelepisode moet voldoen, om in aanmerking te komen voor deze export. Episodes waarbij geen meetinstrumenten zijn gebruikt worden wel geëxporteerd met een meetinstrument met de code 998.
   In de voorwaarden staat dat er sinds de laatste aanlevering een behandeling of meetinstrument toegevoegd moet zijn. Dit klopt, maar het invullen van een veld in het dossier is ook voldoende om hem mee te laten gaan.
 2. Klik op "Volgende".
   
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Verstuur meetgegevens:

  Kies voor "Handmatig". Na het doorlopen van de wizard wordt een exportbestand aangemaakt, dat je vervolgens zelf kunt uploaden.

  Schrijf exportbestand naar: 

  Als je hebt gekozen voor "Handmatig", is dit veld beschikbaar. Klik op . Kies de locatie waar je het exportbestand wil bewaren.

   Standaard wordt de locatie ingevuld die is ingesteld via menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen], tabblad "1. Gegevens" bij het veld "Export naar:". Via "Standaard herstellen" wordt deze locatie opnieuw ingevuld.

   Deze instelling blijft bewaard voor volgende exports.

 4. Klik op "Volgende".

  Op dit tabblad wordt een overzicht getoond van de patiënten die meegenomen worden in de export. Het maakt niet uit of de behandelepisode open staat of afgesloten is.
  Alle dossiers van de afgelopen 2 maanden, die sinds de vorige NIVEL export gewijzigd zijn komen in aanmerking voor de export. Het betreft dan alleen gegevens die in de afgelopen 2 maanden gewijzigd of toegevoegd zijn. Een dossier kan dus meerdere keren geëxporteerd worden.  
 5. Klik op "Voltooien"; de gegevens worden verstuurd en het laatste tabblad wordt geopend.
   
 6. Klik op "Sluiten".
 7. Het exportbestand kun je vervolgens naar de verzekeraar sturen via de Privacy en Verzendmodule (PVM).

Extra informatie: geëxporteerde gegevens

Hierna zie je een overzicht van welke gegevens geëxporteerd zullen worden.

Praktijkinformatie
De volgende praktijkinformatie wordt geëxporteerd:

 • Praktijk AGB-code
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Aantal dossiers dat per levering uitgesloten is, omdat er geen toestemming is

Patiëntinformatie
De volgende patiëntgegevens worden geëxporteerd:

 • Gepseudonimiseerd BSN
 • Gepseudonimiseerd patiëntnummer
 • Geslacht
 • Gepseudonimiseerde geboortedatum (alleen het jaartal)
 • Postcode

Verslaglegging
De volgende gegevens uit de verslaglegging worden geëxporteerd:

 • Datum aanmelding
 • Verwijzing of Directe Toegankelijkheid
 • Datum verwijzing
 • Directe Toegankelijkheid: conclusie screening
 • Hulpvraag (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Diagnose vastgesteld uit analyse (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Hoofddoel (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Locatie pathologie (uit de verwijsdiagnosecode)
 • Duur klacht
 • Beloop
 • Behandelplan vastgelegd (op basis van akkoord behandelplan"
 • Verwacht herstel
 • Prognose aantal behandelingen
 • Nevenpathologie (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Recidief
 • Datum eindevaluatie
 • Resultaat uit eindevaluatie
 • Reden einde zorg
 • Datum behandeling
 • Indicatiecode
 • Behandelcode

Meetinstrumenten met response elementen

De volgende meetinstrumenten worden meegenomen in de export: 

NPRS

VAS pijn

Patiënt Specifieke Klachten (PSK100)

Patiënt Specifieke Klachten (PSK10)

PSK100 Algemeen

PSK10 HRP (Hartrevalidatie)

PSK10 PAR (Parkinson)

6 Minuten Wandel Test (6MWT)

Timed Up and Go Test (TUGT)

HOOS

KOOS

Algofunctional Index Artrose - Heup

Algofunctional Index Artrose - knie

Borg RPE-Schaal

Borg schaal voor ervaren dyspneu

Borg schaal voor vermoeidheid

Handknijpkracht meter

Clinical COPD Questionnaire (CCQ)

DASH 

Quebed Pain Disabillity Scale (QBPDS)

Lysholmscore

Neck Disability Index (NDI)

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)

Oswestry Disabiilty Index (ODI / OLBPDQ)

MRC schaal voor dyspneu

PRAFAB score

Rand - 36

Hoofdpijn Impact Test (HIT-6)

Sports Activity Rating Scale (SARS)

Fatigue Severity Scale (FSS)

Shuttle Walk test (SWT)

Walking Impairment Questionnaire (WIQ)

Qiuck Dash

(BNQ)

HOOS-PS

KOOS-PS

Vascular Quality of Life (VascuQoL)

Vascular Quality of Life 6 (VascuQoL-6)

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)

Global Perceived Effect (GPE-DV)

GPE - dagelijkse activiteiten

GPE - loopafstand

Quadricepsmeting Dynamometrie (QD)

StartBack Screening Tool (SBST)

TAMPA-11

Movement Assessment Battery for Children MABC

Patient specifieke goal setting methode (PSG)

KinderPROM (0 - 4 jaar)

KinderPROM (4 - 12 jaar)

KinderPROM (12 - 18 jaar)

HOOS ADL

KOOS ADL

Short Physical Performance Battery (SPPB)

TSK-NL Heart

Verkorte vermoeidheidsvragenlijst (VVV)

Algemene Toestand Lijst (ATL)

Plagiocephalometrie (PCM)

Shuttle Walk Test (endurance) (ESWT)

SNAQ 65+