Meetinstrumentenrichtlijn Fysiotherapie versie 2 revisie 23

In deze revisie zijn met name wijzigingen doorgevoerd om de conversie naar versie 36 te herstellen. Ook is één nieuwe vragenlijst toegevoegd en is er één op niet-actief gezet.

Alle gebruikers

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikers:

Meetinstrument / functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Claudicatio vragenlijst en ClaudicatioNET baseline

Deze vragenlijsten waren onterecht beschikbaar voor alle gebruikers. Voortaan zijn ze alleen beschikbaar voor Intramed PLUS gebruikers.

 Als je de vragenlijsten al gebruikt had, blijven deze zichtbaar in behandelepisodes. Je kunt de vragenlijst alleen niet nogmaals toevoegen.

Conversie naar v36

Behandelepisodes waarin versie 35 van de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie gebruikt is, konden niet geconverteerd worden naar versie 36 als de Patiënt Specifieke Klachten (PSK10) - 2 gebruikt was. Voortaan kunnen de behandelepisodes wel weer geconverteerd worden.

Intramed PLUS gebruikers

De volgende Intramed PLUS meetinstrumenten zijn gewijzigd:

Meetinstrument / functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

ACL-RSI Vragenlijst

Deze nieuwe vragenlijst "Anterior Cruciate Ligament Return to Sport after Injury scale" is een nieuwe vragenlijst over de hoofdsport die de patiënt voorafgaand aan de knie-blessure beoefende.

Conversie naar v36

Behandelepisodes waarin versie 35 van de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie gebruikt is, konden niet geconverteerd worden naar versie 36 als één van de volgende meetinstrumenten gebruikt was:

  • Active Straight Leg Raising (ASLR)
  • Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
  • Algofunctional Index Artrose - Heup
  • Algofunctional Index artrose knie
  • Algofunctional Index Artrose - Knie
  • Claudicatio vragenlijst (kiB)
  • Constant Murley Scale (CMS)
  • Hand-held dynamometer
  • Health Assessment Questionnaire (HAQ)
  • OLBPDQ

Voortaan kunnen de behandelepisodes wel weer geconverteerd worden.

St. George Respiratory Questionnaire

Deze vragenlijst voldoet niet aan de eisen van de LDF en LDK export en leidde tot een afkeuring. Daarom is deze vragenlijst op "Niet actief" gezet en kan dus niet meer worden toegevoegd aan de behandelepisodes.

Tip

Je kunt deze meetinstrumenten meerdere keren gebruiken in de verslaglegging, waarbij je het verloop kunt zien in de grafiek in de map "Overzicht vragenlijsten" en "Overzicht testverslagen".

Tip

Als je Intramed PLUS gebruiker bent, maak je ook gebruik van de verslagleggingsrichtlijn "Fysiotherapie". Op basis van de licentie bepaalt Intramed welke meetinstrumenten beschikbaar zijn voor jou. Voor Intramed PLUS gebruikers zijn dat álle meetinstrumenten.
Ook zijn er nog losse, aanvullende verslagleggingsrichtlijnen beschikbaar voor Intramed PLUS gebruikers. Zoals "Bekkenfysiotherapie", "Geriatriefysiotherapie", "Psychosomatische fysiotherapie" en nog veel meer. Tevens zijn hier een groot aantal behandelrichtlijnen (o.a. "KNGF richtlijnen") beschikbaar die je kunt gebruiken in het behandelplan.

Conversie

Bij een nieuwe revisie hoeven de behandelepisodes niet geconverteerd te worden. De wijzigingen zijn direct zichtbaar na het importeren van de nieuwe revisie.