Export LDF 6.0 instellen en gebruiken

De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is een initiatief van het KNGF. In deze database verzamelt men kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg en informatie over de fysiotherapiepraktijken.
Fysiotherapeuten kunnen de verzamelde informatie gebruiken om zelf de kwaliteit van hun dienstverlening te monitoren en te verbeteren. De LDF koppelt de resultaten terug per praktijk(locatie) en op het niveau van de individuele fysiotherapeut. Dit biedt de mogelijkheid om scores te vergelijken met de gemiddelde landelijke scores.

De Landelijke Database Fysiotherapie is dé verzamelplaats voor kwaliteitsinformatie. KNGF stelt partijen, zoals EPD leveranciers, netwerken, en fysiotherapeuten, in de gelegenheid op deze database aan te sluiten. Aansluiten op de Landelijke Database Fysiotherapie is op eigen inschatting en initiatief. KNGF heeft tussen partijen in het veld een faciliterende rol. (Bron: website www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl)

Op de site kun je je bijvoorbeeld een beeld vormen van de rubrieken die worden uitgevraagd en meer te weten komen over PROM's.

Via Intramed kun je gegevens aanleveren ten behoeve van LDF 6.0. Via een wizard exporteer je gegevens met informatie over de kwaliteit van de invulling van behandeldossiers.
Daarvoor heb je een nieuwe online dienst nodig. Ook zijn er bepaalde instellingen nodig bij medewerkers en patiënten.

Online dienst toevoegen

Voor het versturen van de gegevens naar de Landelijke Database Fysiotherapie is een online dienst in Intramed nodig. Met jouw gebruikersnaam en toegangscode voeg je zo'n online dienst toe.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten].
 2. Klik op .
 3. Klik op  achter "Type:" en klik op "Landelijke Database Fysiotherapie".
 4. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Dienstnr:

  Bewaar de gegevens en dit nummer wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een nummer invullen.

  Naam:

  Standaard is "Landelijke Database Fysiotherapie" ingevuld; wijzig dit zo nodig.

  URL:

  De URL wordt automatisch ingevuld.

  Gebruikersnaam:

  Typ de gebruikersnaam in die je gekregen hebt van Landelijke Database Fysiotherapie.

  Toegangscode:

  Typ de toegangscode in die je gekregen hebt van Landelijke Database Fysiotherapie.

 5. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

Rechten op exporteren instellen

Als praktijkhouder kun je de export Landelijke Database Fysiotherapie uitvoeren, maar misschien wil je niet dat álle gebruikersgroepen binnen je praktijk dat kunnen. Bij de gebruikersgroepen kun je aangeven wie de export mag uitvoeren. 

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen] en dubbelklik op een gebruikersgroep. 
 2. Klik op tabblad "2. Acties".
 3. Vink de groepsrechten aan / uit voor het uitvoeren van de actie "Export Landelijke Database Fysiotherapie".
   
 4. Sluit het scherm ("ESC" of  ).  
 5. Klik op "Ja" om de gegevens te bewaren en het scherm te sluiten.

Instellingen vooraf

Voordat je gegevens kunt exporteren, pas je een aantal instellingen aan.

Instellingen medewerkergegevens

Bij de export ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie wordt het BIG-nummer, ZVL-soort en -nummer van de therapeut die vermeld is in de behandeling, meegestuurd. Daarom is het noodzakelijk dat de medewerker hiervoor toestemming geeft. Dat leg je vast in de medewerkergegevens.

Warning

Het veld is alleen zichtbaar, als er een verslagleggingsrichtlijn met een export "Landelijke Database Fysiotherapie" in jouw administratie aanwezig is.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers] en dubbelklik op een medewerker. 
 2. Controleer op tabblad "1. Algemeen" of de velden "ZVL-soort:", "ZVL-nummer:" en "BIG-nummer:" correct zijn ingevuld en wijzig deze zo nodig. Het BIG-nummer moet 11 karakters hebben.
 3. Klik op tabblad "4. Online diensten".
 4. Klik achter "Deelname LDF/LDK:" op en klik op een optie. Alleen bij "Toestemming gegeven" kunnen gegevens van behandelingen van de medewerker worden verstuurd.
 5. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

Warning

De standaardwaarde is "Niet gevraagd".

Instellingen patiëntgegevens

Op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens stel je bij "LDF:" in, wat de keuze van de patiënt is. Standaard is "Niet gevraagd" ingevuld; wijzig dit zo nodig.

Warning

Het veld is alleen zichtbaar, als er een verslagleggingsrichtlijn met een export "LDF" in jouw administratie aanwezig is.

 1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op een patiënt.
 2. Klik op tabblad "3. Bijzonderheden".
   
 3. Klik achter "LDF:" op en kies een optie.
 4. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

Warning

Alleen bij "Toestemming gegeven" worden de gegevens verzonden.

Extra informatie

In de patiënten- en medewerkerlijst kun je de kolom "Deelname LDF/LDK" toevoegen, zodat je kunt zien welke patiënten of medewerkers toestemming hebben gegeven of (nog) niet.

Tip

De kolom voeg je toe door op de rechtermuisknop in een kolomtitel te klikken en vervolgens te kiezen voor "Indeling...".

Warning

Het veld is niet beschikbaar in ontwerpen van brieven, rapporten, exports en imports.

Instelling praktijkgegevens

Om gegevens te kunnen exporteren, moet het Kamer van Koophandelnummer ingevuld zijn in de praktijkgegevens.

 1. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens].
 2. Controleer op tabblad "1. Algemeen" of het veld "Kamer van Koophandelnr:" correct is ingevuld en wijzig dit zo nodig.
 3. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

Export uitvoeren

Export LDF 6.0

Voordat je patiënt- en behandelinggegevens kunt exporteren voor jouw deelname aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • het KvK-nummer, AGB-code en adresgegevens van de praktijk zijn ingevuld;
 • de online dienst Landelijke Database Fysiotherapie is aangemaakt;
 • er is een verslagleggingsrichtlijn met een export "Landelijke Database Fysiotherapie" in jouw administratie aanwezig;
 • betrokken medewerkers en patiënten hebben toestemming gegeven voor deelname LDF;
 • bij de betrokken medewerkers is de BIG-code en het ZVL-soort en -nummer ingevuld;
 • bij de patiënt is het veld "Geboortedatum:" ingevuld;
 • in de behandelepisodes die in aanmerking komen voor export, moet minimaal één behandeling OF één meetinstrument zijn toegevoegd sinds de vorige aanlevering;
 • in de behandelingen zijn prestatiecodes uit de lijst "Paramedische hulp" gebruikt.

Vervolgens kun je de gegevens exporteren via een wizard.

Warning

Op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens kun je instellen of de patiënt toestemming heeft gegeven om mee te doen met de export. Alleen als je kiest voor "Bezwaar", of "Niet gevraagd", worden de gegevens van de patiënt niet meegestuurd. Alleen bij "Toestemming gegeven" worden de gegevens meegenomen in de export.

Tip

De "Export Landelijke Database Fysiotherapie" is de wizard voor exporteren van gegevens naar de database van het KNGF;
De "Export Landelijke Database Kwaliteit" is de wizard voor exporteren van gegevens naar de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Klik op menu [Extra], [Export Landelijke Database Fysiotherapie].

 1. Warning

  Als de gebruikersnaam en/of de toegangscode niet is ingevuld in de online dienst, krijg je een foutmelding. Vul de gegevens dan eerst aan, voordat je verder gaat in de wizard.

      

 2. Op de eerste pagina van de wizard zie je de AGB-praktijkcode, postcode, het huisnummer en het Kamer van Koophandel-nummer. Deze zijn overgenomen uit de praktijkgegevens: 

  Klik op "Volgende".
 3. Op de tweede pagina van de wizard zie je de voorwaarden waaronder behandelepisodes in aanmerking komen voor export: 
 4. Klik op "Volgende".
 5. Op de derde pagina zie je de in aanmerking komende behandelepisodes.

  Dit zijn alle behandelepisodes die zijn gewijzigd sinds de laatste export. Een behandelepisode wordt gekenmerkt als gewijzigd, als een behandeling is toegevoegd of als de behandeldatum, behandelcode of een veld in de verslaglegging  is gewijzigd.

   Dubbelklik op een geselecteerde behandelepisode om deze te bekijken.
   Je kunt zelf controleren of een behandelepisode mee gaat in de export LDF; zie daarvoor de Extra informatie verderop.

 6. Klik op "Voltooien" om de informatie te verzenden.
 7. Op de laatste pagina zie je het resultaat van de verzending. Hier is bijvoorbeeld het BIG-nummer bij een medewerker fout; het moet 11 karakters lang zijn.
   
 8. Klik op "Verwerkingsverslag".
   
 9. Hier zie je de door de webservice teruggemelde details. Klik op "Bewaren" om dit verslag te bewaren, of klik op "Sluiten".
 10. Klik op "Sluiten" om de wizard te sluiten.

Extra informatie

Gewijzigde behandelepisodes

Een gewijzigde behandelepisode wordt automatisch aangemerkt om geëxporteerd te worden voor de export LDF 6.0. Dat wil zeggen, als je een behandeling toevoegt, de behandeldatum, behandelcode of een veld in de verslaglegging wijzigt, wordt de behandelepisode opnieuw klaargezet voor de export.

Je kunt zelf controleren of een behandelepisode mee gaat in de export via de lijst "Behandelepisodes".

 1. Klik op menu [Bestand], [Behandelepisodes].
 2. Klik met de rechtermuisknop in een kolomtitel en kies voor "Indeling...".
 3. Verschuif in het scherm "Velden weergeven", de kolom "Te exporteren" naar de rechterkant en klik op "OK".
   
 4. In de kolom "Te exporteren" zie je met welke export(s) de behandelepisodes mee gaan.

Geëxporteerde gegevens
Hierna zie je een overzicht van welke gegevens geëxporteerd zullen worden.

Praktijkinformatie
De volgende praktijkinformatie wordt geëxporteerd:

 • Praktijk AGB-code
 • Postcode
 • Huisnummer
 • KvK-nummer
 • Naam van softwareleverancier

Patiëntinformatie
De volgende patiëntgegevens worden geëxporteerd:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Data van behandelingen
 • AGB-code van de behandelaar van de behandelingen
 • Verrichtingscode van de behandelingen
 • Verwijsdiagnosecode

Verslaglegging
De volgende gegevens uit de verslaglegging worden geëxporteerd:

 • Hulpvraag (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Nevenpathologie (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Fysiotherapeutische diagnose (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Hoofddoel (alleen ingevuld ja/nee - niet de inhoud)
 • Duur klacht
 • Beloop
 • Eindresultaat (meerkeuzevraag)
 • Recidief
 • Reden einde zorg

Meetinstrumenten met response elementen

Van de volgende meetinstrumenten worden alle antwoorden verstuurd (vrije tekst wordt niet verstuurd):

Algofunctional Index Artrose Knie (AIAK)

Algofunctional Index Artrose Heup (AIAH)

Bournemouth Neck Questionnaire

Disability of the Arm, Shoulder and Hand

Quick DASH

GPE-3

Global Perceived Effect (GPE)-dagelijkse activiteiten

Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS)

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)

Short KOOS

Lysholm Score (LS)

Neck Disability Index (NDI)

NPRS-1

Visual Analog Scale / Numeric Pain Rating Scale (VAS/NPRS)

Beery VMI 5th

Facialis Beperkingen Index (FBI)

Foot and Ankle Ability Measure (FAAM)

NIH / CPSI

Plagiocephalometrie (PCM)

Posterior Pelvic Pain Provocation (PPPP)

Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (OLBPDQ)

PRAFAB Score

Patiënt Specifieke Klachten lage rugklachten, hartpatiënten, claudicatio, enkel letsel, parkinson

Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)

Sports Activity Rating Scale (SARS)

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)

Visual Anlaog Scale Scorelijst (lijn) (VAS)

Vascular Quality of Life

Claudicatio

Walking Impairment Questionnaire

Tien-meter looptest (TML)

Vierdimensionale klachtenlijst (4LDK)

ASLR active straight leg raising test

ACSM-schaal voor pijn voor claudicatio intermittens (ACSM)

Foot Ankle Outcome Score (FAOS)

FSM

International Physical Activity Questionnaire

STarT Back Screening Tool (SBST) MSK

Tinnitus Sample Case History Questionnaire

Berg Balans Schaal (BBS)

Barthel Index (BI)

Bruce-test (BRUCE)

Clinical COPD Questionnaire (CCQ)-Totaal

Chronic Respiratory Questionnaire (GRQ)

Elder Mobility Scale

Functional Ambulation Categories (FAC)

Frenchay Arm Test (FAT)

6 Minuten wandeltest (MWT)

ALBPQ-1

BORG RPE-schaal

10 grepen schaal Schneck en Hendersen

3IQ test

Argenta schaal

Amiel Tison

Kwaliteit van Leven - COPD

Loopbandtest

Mini Balance Eval. Sys. (Mini-BESTest)

Vragenlijst valgeschiedenis

De meetinstrumenten die niet hierboven zijn benoemd, maar wel zijn opgenomen in Intramed en deel uitmaken van de FY060202 codelijst worden verstuurd onder de bijbehorende code. Bij deze meetinstrumenten worden er geen antwoorden doorgestuurd.