Versie 9.7: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. De nieuwe mogelijkheid heeft betrekking tot de koppeling met Twinfield. De export naar Twinfield was "éénrichtingsverkeer" vanuit Intramed, maar nu kun je ook Twinfield betalingen ophalen in Intramed. Zie "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.

Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

Bij deze versie zijn geen e-releasenotes beschikbaar.

In Intramed kun je voortaan ook Twinfield betalingen ophalen. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Btw laag percentage per 2019

Er is een nieuw btw laag percentage: 9%. Dit is ingegaan per 01-01-19.

Bij de conversie naar versie 9.7 wordt, als je dit percentage nog niet zelf had ingevoerd, dit nieuwe percentage toegevoegd in de tabel in de systeemgegevens op tabblad "1. Algemeen", rubriek "BTW".

 Je vindt het tabblad via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens].

Export LDF 6.0

In verband met de overgang van MKiB naar specificaties LDF 6.0 is de export aangepast. De werkwijze blijft gelijk, maar naast de naamgeving zijn in de nieuwe export LDF nog een aantal zaken aangepast om te voldoen aan de specificaties.

De volgende meetinstrumenten worden verstuurd:

 • LDF-meetinstrumenten voorzien van itemscores;
 • Niet-LDF-meetinstrumenten die wel op de FY060202 staan. Deze worden met de bijbehorende code verstuurd, zonder itemscore.

Tijdens de conversie zullen bestaande online diensten van MKiB geconverteerd worden naar LDF diensten. Ze krijgen dan de naam "Landelijke Database Fysiotherapie" en worden voorzien van een nieuwe URL.

 Ook op diverse andere plaatsen in Intramed is de naam "Masterplan Kwaliteit in Beweging" vervangen voor "LDF" of "Landelijke Database Fysiotherapie". Bijvoorbeeld in de patiëntgegevens, online diensten en soort richtlijn export.

Jeugdzorg JW303

Een aantal gemeentes vereisen dat in jeugdzorg berichten het toewijzingsnummer en beschikkingsnummer per prestatie worden meegestuurd. Nu gebeurt dit alleen bij de 1e prestatie en wordt het laatste toewijzingsnummer meegestuurd.
Voortaan wordt het beschikkingsnummer en toewijzingsnummer opgenomen op iedere prestatieregel in het JW303 bericht.

Als er alleen een machtigingskenmerk beschikbaar is, maar geen JW301 bericht, dan wordt het machtigingskenmerk als beschikkingnummer gebruikt in de declaratie (JW303).
Wordt het JW301 bericht wel gevonden, dan wordt het toewijzingsnummer gebruikt in de declaratie (JW303).

Management export ontwerpen

Als praktijkhouder kan het nodig zijn om bepaalde gegevens van patiënten te exporteren die betrekking hebben op landelijke databases en PREM uitvraag. Met zo'n export kun je controleren of bijvoorbeeld de toestemming tot deelname is gegeven, niet gevraagd is of dat er bezwaar gemaakt is. Hiervoor is de export "Patient/behandelingen" uitgebreid met de velden:

 • Deelname CQ-Index
 • Deelname LDF
 • Deelname LDP
 • Deelname LDK
 • Deelname zorgregistratie logopedie
 • Deelname SBGGZ

Deze velden zijn standaard uitgevinkt.

 Je kunt de velden exporteren door ze aan te vinken in de lijst "Velden" via menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports], klik op een export "Patiënten/Behandelingen" en op "Configureer", tabblad "2. Indeling".

Rapport Kwaliteitsbewaking

Om grip te houden op de invulling van de verslaglegging vinden veel praktijken het rapport "Kwaliteitsbewaking" heel waardevol, maar het is wel veel informatie die handmatig verder verwerkt moet worden. Om gerichter informatie te zien, zijn er 3 velden toegevoegd aan de filteropties voor het rapport "Kwaliteitsbewaking":

 • Percentage formulieren ingevuld
 • Aantal behandelplandoelen
 • Aantal meetinstrumenten

Zo kun je bijvoorbeeld filteren op:

 • dossiers die <70% zijn gevuld;
 • op dossiers waar <2 doelen zijn gevuld;
 • op <2 meetinstrumenten.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Behandelepisodes], [Kwaliteitsbewaking].

Prijswijziging

In een codelijst kunnen zorgproducten met declaratietrajecten ingesteld zijn. Deze worden overgenomen in de behandelserie (tabblad "5. Declaratie traject") als declaratiemomenten.
Stel, je hebt declaratiemomenten verwijderd uit een behandelserie omdat een patiënt voortijdig uitbehandeld was. Bij een prijswijziging, waarbij in de wizard de optie "Ook gedeeltelijk gedeclareerde trajecten aanpassen" aangevinkt was, werden de declaratiemomenten zoals vastgelegd in de codelijst weer aangevuld. Zelfs als een behandelserie al was afgesloten, werden er toch nieuwe declaratiemomenten aangemaakt en weer meegenomen in de nieuwe declaratie. Dit is aangepast:

 • Bij prijswijziging wordt alleen de prijs gewijzigd als alle declaratiemomenten in een behandelserie qua aantal, type en code precies overeenkomen met het gedefinieerde traject. Alleen prijs, vinkje (Behandeld), code, BTW percentage en verrekenpercentage (bij JeugdGGZ) worden gewijzigd; ook als de behandelserie is afgesloten.
   Bij gedeeltelijk gedeclareerde behandelseries moeten alle codes in alle trajecten (ook in de al gedeclareerde) gelijk zijn aan de codelijst.
 • Het vinkje "Ook gedeeltelijk gedeclareerde trajecten aanpassen" is verwijderd;
 • Er is een nieuw vinkje waarmee ingesteld kan worden, dat alleen voor ongedeclareerde behandelseries alle declaratietrajecten uit de codelijst weer worden aangemaakt. Vink je dit niet aan, dan worden trajecten die niet aanwezig waren in de behandelserie, ook niet toegevoegd.
 • Je kunt nu ook aangeven, dat de prijswijziging maar voor een enkele codelijst moet worden doorgevoerd.

 Je vindt de prijswijziging-wizard via menu [Systeem], [Prijs- en btw-wijziging doorvoeren...].

Verslagleggingsrichtlijnen

Mede naar aanleiding van de overgang van MKiB naar LDF 6.0 zijn diverse verslagleggingsrichtlijnen aangepast. Meer informatie hierover lees je in de releasenotes bij verslagleggingsrichtlijnen.

Intramed Mobiel functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

(Niet-) actieve handelingen zoeken

In Intramed kunnen handelingstypen op niet-actief gezet worden. Via menu [Systeem], [Tabellen], [Handelingen] dubbelklik je op een handeling die je op niet-actief wil zetten en bij het veld "Actief" kies je voor "Nee". Als je in de agenda een handeling toevoegt, zie je alleen de actieve handelingen als je het filter "Actief" aan hebt staan.

Eerder toegevoegde handelingen die inmiddels niet meer actief zijn, worden nog wel in de agenda getoond.

Als gebruiker van Intramed Mobiel wil je echter alleen zoeken op actieve handelingen, omdat je de andere bewust hebt uitgeschakeld. Dit is aangepast.
Bij het zoeken van handelingen wordt alleen op actieve handelingen gezocht.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Behandeldossier

 • Als je in de agenda het scherm "Gegevens controleren en aanvullen" opent (via de knop "Schermen"), kun je daar meldingen "Niet ingevulde sessiejournalen" zien.  Als je van de ene naar een volgende melding ging, veranderde de dossier inhoud niet mee. Dit is opgelost; bij het wisselen van meldingen die gaan over het niet ingevuld zijn van een sessiejournaal, wordt voortaan de juiste verslaglegging getoond.
 • Als het aanbieden van een vragenlijst als behandelplanonderdeel ingepland staat, wordt voortaan het behandelplanonderdeel op afgerond gezet bij het automatisch online aanbieden van een vragenlijst.

Balans en verlies-en-winstrekening: saldoverschil

 • Zoals in de berichtendienst van 16 januari is aangegeven, ging er in Intramed 9.6 na het boekhoudkundig afsluiten van het jaar iets niet goed bij het opbouwen van de rapportage "Balans en verlies-en-winstrekening" met het meenemen van de beginsaldi van eerdere jaren. Dit is opgelost.
 • Er kon er in een specifieke situatie na de conversie naar Intramed versie 9.6 een saldoverschil optreden in de boekhouding. Dit kwam door boekingen uit het verleden met datum 00-00-0000. Dit is nu met de conversie naar versie 9.7 hersteld.

Database aanmaken terwijl dat niet nodig is

Als je een nieuwe administratie aanmaakte en je selecteerde geen beroepsgroep, werd er toch een database aangemaakt. Dit is aangepast. De knop "OK" in het scherm "Selecteer beroepsgroep" is voortaan alleen actief wanneer er iets uit de lijst geselecteerd is. Annuleer je de beroepsgroepkeuze (of druk je op ESC of klik je op het kruisje), dan sluit dat scherm en kom je terug in het aanmeldscherm.

Diagnosecodes GGZ

Na de conversie naar Intramed versie 9.6 bleken bij het selecteren van de GGZ-diagnoses (DSM-IV en DSM-5) dubbele codes voor te komen. Dit wordt met de conversie naar versie 9.7 hersteld.

Management rapporten

Door technische aanpassingen is het verzamelen van management informatie sneller geworden.

ParaBench

Sommige gebruikers kregen bij het uploaden naar ParaBench de foutmelding "Request Entity Too Large (413)". De upload mislukte dan. Dit is verholpen.

PREM (CQ-index)

Door technische aanpassingen is PREM sneller geworden.

Rapport Statistiek

Als je via menu [Rapporten], [Statistiek] een rapport maakte, werkte de "blader naar rechts pijlknop" niet goed bij de op een na laatste pagina. Dit is verholpen.

Traagheid Intramed Online

Door technische aanpassingen is Intramed Online sneller geworden.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.