Versie 9.6: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Deze versie staat vooral in het teken van de wettelijke aanpassingen voor het nieuwe jaar, zoals gewijzigde verzekeraargegevens en nieuwe indicatiecodes. Ook is er in deze versie aandacht besteed aan de AVG-wetgeving. ZorgMail heeft nu namelijk een e-mailfunctionaliteit voor het veilig e-mailen naar patiënten. We hebben de koppeling toegevoegd. Daarnaast is Intramed mobiel uitgebreid met een aantal mooie nieuwe mogelijkheden en is het online versturen van vragenlijsten verbeterd. Zie "Nieuwe mogelijkheden" voor de complete lijst met vernieuwingen.

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.

Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Archieven en jaarafsluiting:

Bij het afsluiten van een jaar in Intramed werd een archief aangemaakt. Archieven hadden als nadeel, dat ze niet automatisch geüpdatet werden naar een nieuwe Intramed versie. Deze optie is daarom uit Intramed verwijderd. Dat geeft als bijkomend voordeel dat alle informatie in Intramed bewaard blijft en je direct alle informatie voor de bedrijfsvoering ter beschikking hebt. De optie "Jaar afsluiten" is naar het menu "Financieel" verplaatst. Meer...

Declareren:

 • Het updaten van contracttarieven is verbeterd. Meer... 
 • Alle retourinformatie wordt voortaan binnen Intramed bewaard. Meer....
 • De Twinfieldkoppeling is uitgebreid, waardoor de externe declaratienummers nu ook binnen Intramed bewaard worden. Meer...

E-mail:

 • Bij patiënten en patiëntrelaties kun je vastleggen, dat ze geen e-mailadres hebben. Meer...
 • Om veilig te kunnen e-mailen met de patiënt (i.v.m. de AVG wetgeving), is er een koppeling gemaakt met ZorgMail naar patiënten. Meer...

Indicatiecodes:

 • Vanaf 01-01-2019 kunnen er 5 nieuwe indicatiecodes voor COPD gebruikt worden. Meer...
 • De indicatiecode kan voortaan ook in de wizard "Plannen van een afspraak" geregistreerd worden. Meer...

Intramed mobiel:

 • Naast notities kun je nu ook handelingen toevoegen. Meer...
 • Je kunt items verwijderen. Meer...
 • Je kunt de tijdsduur van afspraken en handelingen eenvoudig aanpassen. Meer...
 • Je kunt het behandeljournaal invullen. Meer...

Verslaglegging:

 • Het automatisch versturen van vragenlijsten die in de behandelplantabel zijn ingepland, is verbeterd. Meer...
 • Voor richtlijnontwikkelaars: naast formulieren en formuliersets kun je nu ook behandelrichtlijnen triggeren. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Abakus - LDF export

De LDF-export kon afgekeurd worden, omdat niet de volledige AGB-code van de verwijzer werd meegestuurd. Dat is in Intramed zo geregeld, omdat de AGB-code traceerbaar is tot een individu en niet doorgestuurd mag worden naar derden. Om toch aan de wensen van de LDF-export te voldoen, wordt voortaan een deel van de AGB-code (het ZVL-soort en ZVL-specialisatie) verstuurd.

Agenda

Als je op tabblad "2. Ruimtes" van de agenda op een afspraak klikte waarbij niet alle gegevens juist waren ingevuld, werd een foutmelding getoond. Dit is opgelost.

BIG-nummer

Volgens een wetswijziging die waarschijnlijk begin 2019 van kracht wordt, moeten zorgverleners met een BIG-registratie hun BIG-nummer aan de patiënt melden. Dat zou je bijvoorbeeld op een brief of nota kunnen doen. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om het BIG-nummer op te nemen in brief- en e-mailontwerpen. Die vind je via menu [Systeem], [Ontwerpen], [Documenten].

CQ-Index

Voor de PREM zijn voor Qualizorg, QDNA en MediQuest de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Als een patiënt meerdere klachten heeft in een jaar, kan hij voortaan twee maal binnen 365 dagen worden aangeleverd voor de PREM. De controle of er reeds is aangeleverd of dat er al een aanlevering klaar staat, is op basis van de ZVL-soort van de laatste behandelaar:
  - Is voor deze ZVL-soort niet verzonden in het afgelopen jaar en staat er niets klaar voor verzenden, dan wordt er verzonden.
  - Is er wel verzonden in het afgelopen jaar of staat er wel iets klaar voor verzenden voor deze ZVL-soort, dan wordt alleen verzonden als de verwijs- of paramedische diagnose anders is.
 • Voortaan moet een een verwijs- en/of paramedische diagnose zijn ingevuld om de status "Klaar voor verzenden" te krijgen.
 • Als bij een afgesloten behandelserie geen "Reden einde zorg:" ingevuld was, werd de patiënt niet meegenomen in de PREM. Deze controle is verwijderd. Voortaan worden alleen nog patiënten geblokkeerd als de "Reden einde zorg:" is "Cliënt is overleden" of "Cliënt is opgenomen in instelling". 
 • De nieuwe webservice van Mediquest is toegevoegd. Nieuw is dat voortaan wordt getoond hoeveel patiënten goedgekeurd en afgewezen zijn. Van de afgewezen patiënten wordt het patiëntnummer getoond en de reden van afwijzing.

 Intramed stuurt de verwijsdiagnosecodes niet mee voor de PREM; de diagnosecodes worden omgezet in een fictief nummer. Alleen als je Qualizorg gebruikt kun je instellen dat je de diagnosecode wil meesturen. Dat kun je instellen via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad "7. Modules" bij het veld "Aanleveren diagnosecode:".  

Famed

Famed kan nota's ook digitaal naar de patiënt sturen. In Intramed kon je al aangeven dat de patiënt de nota's per e-mail wil ontvangen, maar dit werd niet aan Famed doorgegeven. Voortaan gebeurt dat wel. Als je hiervan gebruik wil maken, moet je bij de patiënt instellen dat de nota's per e-mail verstuurd moeten worden.

 Klik hier voor meer informatie over het instellen van nota's per e-mail.

Jaarovergang

In verband met de jaarovergang zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het bestand met UZOVI-codes is geüpdatet.
 • De tabellen voor MSZ zijn geüpdatet.

Voor de Jeugd GGZ zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De tabel met gemeentecodes is geüpdatet.
 • De zorgproducten zijn geüpdatet.
 • Vanaf 01-01-2019 kan er niet meer gedeclareerd worden met de JW321-standaard. Als je dat toch doet, wordt een foutmelding getoond.

Meetinstrumenten Masterplan Kwaliteit in Beweging

Er zijn 19 MKiB meetinstrumenten toegevoegd aan de meetinstrumententabel (waaronder SOS-2-NL, STarT Back Screening Tool en Lexilijst Begrip). Daardoor komen deze meetinstrumenten voortaan ook mee in statistieken en rapportages.

MSZ

Voortaan worden op tabblad "3. Diagnose en zorgvraagindex", subtabblad "b. Zorgvraagindex" de juiste gegevens getoond, onafhankelijk van de behandelepisode. Ook worden de gegevens voor de zorgvraagindex voortaan op het juiste moment gereset bij het wisselen van de codelijst in de behandelserie.  

Podotherapie - zorgproducten

Podotherapeuten mogen volgens hun contracten al bij aanvang van het kwartaal een zorgproduct declareren, in plaats van na afloop van een kwartaal. Vanaf deze versie kunnen de declaratiemomenten daarom vanaf begin van een kwartaal gedeclareerd worden. Hiervoor zijn de momenten "Na 1e kwartaal", "Na 2e kwartaal" etc. hernoemd naar "1e kwartaal", "2e kwartaal" etc.

In het declaratiebestand wordt als datum "Declareren vanaf:" de eerste dag van een kalendermaand ingevuld, tenzij de behandelserie later gestart is. Dan wordt de begindatum van de behandelserie ingevuld.
De "Prestatiedatum:" in het declaratiebestand is in principe gelijk aan de "Declareren vanaf:" datum, tenzij in een declaratietraject het vak "Behandeld" is aangevinkt. In dat geval wordt als "Prestatiedatum:" in het declaratiebestand de datum van de eerste behandeling uit het bijbehorende kwartaal gebruikt.

Revalidatiezorg - zorgproducten

Voor behandelingen die onder het soort codelijst "Revalidatiezorgproducten" vielen, kon geen tweede behandelcode ingevuld worden. Voortaan kan dat wel.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Behandelepisode printen

Bij het printen van het rapport "Formulier" in een behandelepisode kon onterecht de foutmelding "Onvoldoende rechten voor raadplegen van behandelepisodegegevens van andere behandelaars" optreden. Dit is opgelost.

 Je vindt deze optie in een behandelepisode, "Printen", "Formulier".

D-Pay

 • Als er geen D-Pay licentie aanwezig was, werd toch de datum bij "D-Pay retourberichten ophalen:" op tabblad "4. Online diensten" in de medewerkergegevens bijgewerkt. Als er geen D-Pay licentie aanwezig is, wordt deze datum voortaan niet meer bijgewerkt.
 • Het crediteren van retrocessies van verkopen ging niet in alle gevallen goed. Voortaan wordt de D-Pay betalingsspecificatie van de verkoop of het declaratiemoment vergeleken met het gedeclareerde bedrag inclusief btw.

Gegevens controleren en aanvullen

In de agenda worden aan de rechterkant fouten in de invoercontrole getoond. Als je op een fout in de rubriek "Behandeling" klikte, werd altijd de eerste behandelepisode geopend. Als een patiënt meerdere behandelepisodes had, konden dus de verkeerde gegevens worden getoond. Dit is opgelost.

Lijst "Behandelingen"

Als je in de lijst "Behandelingen" het filter "Aangemelde medewerker" onderin het scherm uitschakelde, kon er een vertraging ontstaan. Dit is opgelost.

 Je vindt deze lijst via menu [Bestand], [Behandelingen].

Mailing

Als je via de wizard "Mailing" een brief afdrukte, kon de foutmelding "Pagina is opgemaakt voor printer" optreden. De brieven werden dan niet afgedrukt. Dit is opgelost.

 Je vindt deze optie via "Printen", "Mailing" in de agenda, patiëntenlijst, artsenlijst etc.

Rapport Vergoedingenoverzicht

Het duurde lang voordat het vergoedingenoverzicht getoond werd. Dit is opgelost; het opbouwen van het rapport is versneld.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Vergoedingen...].

Verslaglegging

 • Als je het bovenste formulier uit een fase ("Intake", "Diagnostiek" etc.) verwijderde, verdween de hele fase. Als je de behandelepisode vervolgens opnieuw opende, was de fase wel weer zichtbaar (zonder het verwijderde formulier). Dit is hersteld.
 • Het icoon "Tussenevaluatie toevoegen" boven de behandelplantabel was onterecht gewijzigd in "Behandeling toevoegen". Dit is hersteld.

Verslagleggingsrichtlijn

De richtlijnconversie van een nieuwe versie van een verslagleggingsrichtlijn kon niet opgeslagen worden, omdat het versienummer niet ingevuld werd. Dit is opgelost.

Wizard "Plannen van een afspraak"

Bij het toevoegen van een vervolgbehandelserie werd de "Verwijsdiagnose:" wel getoond, maar niet in de behandelserie overgenomen. Dit is hersteld.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.