Versie 9.5: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze relatief kleine versie zit een aantal nieuwe mogelijkheden die het werken volgens de richtlijnen van de AVG vergemakkelijken. Daarnaast is het openen en bewerken van documenten in een extern programma verbeterd en zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden in de verslaglegging toegevoegd. Zie "Nieuwe mogelijkheden" voor de complete lijst met vernieuwingen.

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.

Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed OnLine gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

Helaas zijn er door omstandigheden op dit moment nog geen e-releasenotes beschikbaar voor deze versie.

AVG:

 • Om inzichtelijk te maken wie toegang heeft gehad tot de patiëntgegevens, zijn de loggingsmogelijkheden uitgebreid. Meer...
 • Ook wil je als praktijkhouder dat medewerkers alleen patiëntgegevens kunnen raadplegen van patiënten waarmee zij een behandelrelatie hebben i.v.m. het recht op privacy van de patiënt. Hiervoor zijn opties in de rechten toegevoegd. Meer...
 • Om veilig te e-mailen met de patiënt, is er een koppeling gemaakt met ZIVVER. Meer...

Berichtenverkeer Jeugdhulp: vanaf deze versie kunnen er meerdere producten in een JW301-bericht verwerkt worden. Meer...

Documentenbeheer: voortaan kun je documenten in een ander programma openen en bewerken (bijvoorbeeld Word of Excel) en tegelijkertijd doorwerken in Intramed. Meer... 

MSZ: Intramed berekent de gewogen behandeltijd en vind je terug in de behandelserie. Meer...

Online diensten:

 • Omdat het instellen van de stylesheet via het iframe een beveiligingsrisico vormt, kun je de stylesheet voortaan instellen in de systeemgegevens. Meer...
 • Ook kun je in de systeemgegevens instellen welke velden je op de inschrijfpagina van je website wil laten tonen. Meer...

Verslaglegging:

 • Het verplicht invullen van formulieren is verbeterd. Meer...
 • De omschrijving van PSK-activiteiten wordt voortaan ook getoond in het overzicht vragenlijsten en het behandelplan. Meer...
 • De actie van het online aanbieden van vragenlijsten is verduidelijkt. Meer...
 • Voortaan kun je meerdere vragenlijsten tegelijkertijd versturen naar de patiënt. Meer...
 • Het intrekken van een online verstuurde vragenlijst is verbeterd. Meer...

Webservices toegang voor externe diensten: webservices kunnen worden gebruikt door patiënten of medewerkers. Maar er zijn ook andere externe diensten die langs deze weg een ingang naar Intramed nodig hebben. Daar wil je wel de controle over houden. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Agenda

Als via de verslaglegging patiëntgegevens gewijzigd werden terwijl de agenda open stond, kon Intramed traag reageren. Deze traagheid is verholpen. 

Masterplan Kwaliteit in Beweging 5.0.1

Volgens de specificaties van MKiB 5.0.1 wordt vanaf nu alleen het "ZVL-soort" van de verwijzer uit de behandelserie geëxporteerd. Niet meer de gehele AGB-code.   

Openingstijden Service Centrum

Ons Service Centrum wijzigt de openingstijden vanaf 1 september 2018:

 • We zijn dan al bereikbaar vanaf 8:00.
 • Maandagmiddag zijn we nog maar 1 uur gesloten i.p.v. 2 uur.
 • De avondhelpdesk is geopend tot 19:00 i.p.v. 20:00.

Deze informatie vind je ook terug via menu [Help], [Helpdesk]:

Daarnaast wordt voortaan het debiteurnummer i.p.v. het licentienummer in het bericht opgenomen als je op het e-mailadres klikt in het scherm "Helpdesk". In hetzelfde scherm is ook het faxnummer verwijderd, aangezien we niet meer via fax bereikbaar zijn.

Taak toevoegen

In de werkbalk kun je een taak toevoegen via . Voortaan kun je ook een taak toevoegen via menu [Bestand], [Taak toevoegen] of de sneltoets "Ctr" + "Alt" + "T".

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Afgeschermde behandelepisode

Gegevens uit een afgeschermde behandelepisode konden toch ingezien worden door andere medewerkers als er een brief met gegevens over de behandelepisode opgesteld werd via de patiëntgegevens of het takenoverzicht.
Als een medewerker geen betrokkene is bij de afgeschermde behandelepisode, kan hij voortaan geen brief meer aanmaken bij die behandelepisode. Er wordt dan een foutmelding getoond.

Agenda

In de agenda selecteer je een behandeling. Rechts in het scherm zie je dan de behandelinformatie. Voegde je dan op dezelfde tijd een handeling/notitie toe, dan bleef de behandelinformatie zichtbaar totdat de notitie/handeling bewaard was. Voortaan wordt bij het toevoegen van een notitie/handeling direct de behandelinformatie bijgewerkt.

Berichtenverkeer Jeugdhulp

 • Via menu [Bestand], [Berichtenverkeer Jeugdhulp] kun je via "Opties" een "Directe toewijzing invoeren". In plaats van het 9-cijferige getal kon je maar 8 cijfers invullen bij het "Beschikkingsnummer:". Dit is hersteld; je kunt 9 cijfers intypen.
 • Een creditfactuur voor JW303 kon afgekeurd worden, omdat het producttarief als negatief getal werd opgenomen in het XML-bestand. Dit is opgelost.
 • Volgens de specificaties is de tijdseenheid 81 (benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk) komen te vervallen in declaraties. Hiervoor in de plaats zijn de codes 82 (stuks) en 83 (euro's) toegevoegd, die vanaf deze versie ook in Intramed gebruikt worden. 

CQ-index automatisch synchroniseren

Als je de gegevens automatisch liet synchroniseren voor de CQ-index, dan werden eventuele foutmeldingen onderdrukt. Daardoor leek het alsof gegevens aangeleverd werden voor de CQ-index, terwijl dat niet zo was. Voortaan worden eventuele fouten tijdens de synchronisatie getoond.

Interne audit

Als je auditcommentaar intypte en daarna op  of  klikte, werd het commentaarveld leeg gemaakt. Dit is opgelost; voortaan wordt het commentaar eerst automatisch bewaard als je op één van de iconen klikt.  

Licentienummer

Het adres van de praktijk wordt gebruikt om het licentienummer te berekenen. Als het adres diakritische tekens bevatte, werd het nummer niet correct berekend. Dit is opgelost.

MSZ

Na het afsluiten van een MSZ behandelserie, was het mogelijk om de zorgvraagindex te wijzigen via tabblad "3. Diagnose". Dat zou niet mogelijk moeten zijn. Voortaan wordt een foutmelding getoond als de zorgvraagindex gewijzigd wordt in een afgesloten behandelserie.

Ongelezen berichten

In een aantal schermen werd de tekst niet meer vetgedrukt weergegeven. Bijvoorbeeld de ongelezen berichten in "Intramedberichten" en nieuwe berichten in "Retourinformatie". Dit is opgelost.

Management rapportages

In managementrapportages en de export naar ParaBench werd het geslacht "Onbekend" als "Man" beschouwd en dus ook zo geëxporteerd. Rapportages gebaseerd op het geslacht weken dus af, als er patiënten tussen zaten met als geslacht "Onbekend".

Dit is in beide situaties opgelost; "Onbekend" wordt ook als "Onbekend" beschouwd en geëxporteerd.  

Daarnaast is het in managementrapportregels voortaan mogelijk te kiezen voor "Onbekend".

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Systeem], [Ontwerpen], [Management rapportontwerpen], dubbelklik op een ontwerp, tabblad "2. Onderdelen".

Medewerkergegevens inzien

Als in de gebruikersgroepen was ingesteld dat de aangemelde medewerker de medewerkergegevens van collega's niet mocht inzien, konden die gegevens toch benaderd worden via "Schermen", "Documenten beheren". Dit is opgelost. In een dergelijke situatie wordt voortaan als "Product vanaf datum" de begindatum van de behandelserie gekozen.

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen], dubbelklik op een gebruikersgroep.

MSZ declaraties

Als voor MSZ bepaalde zorgactiviteitcodes wordt gebruikt, wordt de declaratie door vecozo afgewezen vanwege een HASH die niet overeen komt.
Dit is opgelost. Bij het declareren en bij het aanspreken van de grouper worden in het geval van MSZzorgactiviteiten de activiteiten, waar bij het veld "Op nota" de optie "Nee" is aangegeven,  buiten beschouwing gelaten. Deze activiteiten worden daarmee dus niet meer gedeclareerd en niet meer doorgegeven aan de grouper.

Als de datum in het veld "Declareren vanaf" na de afsluitdatum van de behandelserie valt, dan ging het fout. Dit komt in de praktijk voor als de behandelserie in bijvoorbeeld mei begonnen is en in dezelfde maand afgesloten wordt.

Schaalgrootte beeldscherm

Bij een afwijkende beeldscherm schaalgrootte, bijvoorbeeld DPI 125%, schaalde de tekst in de menu's niet op de juiste manier mee. Dat gold ook voor de namen van de formulieren in de behandelepisode. Dit is opgelost.

Sidebar

De links in de sidebar hadden de verkeerde kleur en ook de titels werden pas vetgedrukt weergegeven als je er met de muispijl op wees. Dit is hersteld.

Online vragenlijsten aanbieden

Het versturen van ingeplande vragenlijsten tijdens het aanmelden is aanzienlijk versneld.

Verslaglegging - printen formulieren

Bij het printen van een formulier uit een behandelepisode werden radiobuttons () en checkboxes () niet (goed) weergegeven. Dit is opgelost.

Verslagleggingsrichtlijn exporteren

Een verslagleggingsrichtlijn waarin een conversie zat, werd niet juist geëxporteerd. Daardoor ontstond er een foutmelding bij het importeren van de richtlijn. Dit is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.