Omschrijving PSK activiteit tonen

In een PSK-vragenlijst kan een omschrijving van de activiteiten worden toegevoegd. Deze omschrijving is nu op diverse plaatsen zichtbaar.

Tip

Als er meerdere keren dezelfde PSK wordt toegevoegd, wordt steeds de omschrijving van de activiteiten uit de eerst toegevoegde PSK gebruikt. 

In de volgende PSK vragenlijst is bij de eerste twee activiteiten een activiteit gekozen uit de lijst. Bij de derde ("Andere activiteiten") is een omschrijving "wandelen" ingetypt.

In een behandelplanonderdeel "Doel" (hoofddoel of subdoel) waar een PSK als meetinstrument aangekoppeld is, zie je bij het meetinstrument deze omschrijvingen terug.

En ook in de behandelplantabel zie je in de regel van zo'n doel / subdoel in de kolom "Omschrijving" ook de omschrijving van de activiteit.

Als deze PSK wordt afgenomen, staan ook de omschrijvingen erbij (dit was al zo).

In het "Overzicht vragenlijsten" staat in de legenda bij de grafiek ook de activiteit omschrijving.

Speciaal voor verslagleggingsrichtlijn ontwikkelaars

Als je zelf een verslagleggingsrichtlijn ontworpen hebt, kun je deze nieuwe mogelijkheid ook in je eigen verslagleggingsrichtlijn. Om de activiteitomschrijving zichtbaar te maken, gebruik je een veld, waar de score wordt ingevoerd. Daarbij kies je rechts onderin in het nieuwe veld "Score-omschrijvingveld:" het formulierveld, waarin de activiteitomschrijving wordt bepaald.

Op tabblad "b. Velden" kun je drie kolommen toevoegen om dit hier te zien.

Warning

Het veld "Score-veld omschrijving" is opgenomen in de export en import van verslagleggingsrichtlijnen. Hierdoor is de bestandsversie verhoogd naar 26. Richtlijnen die vanuit 9.4 zijn geëxporteerd, kunnen wel in 9.5 worden geïmporteerd, maar niet andersom.