Vragenlijst online aanbieden verbeterd

Als je een vragenlijst online aanbiedt, zie je een scherm "Vragenlijst online aanbieden". Deze naam is in de plaats gekomen van "Aangeboden vragenlijst". Hier kun je een uiterste invuldatum ingeven en een aanwijzing voor de patiënt omtrent het invullen typen. Daarna moest je de gegevens bewaren via F5 of afsluiten via het kruisje.

Dit laatste is verbeterd. Voortaan staan er twee knoppen onderin dit scherm.

Klik op "Online aanbieden" om de aangevinkte vragenlijsten aan te bieden via één e-mail. Bij annuleren sluit het venster en gebeurt er verder niets.

Als de vragenlijst ingevuld is, verandert de titel naar "Vragenlijst accepteren". De knoppen onderin het scherm heten dan "Accepteren" en "Annuleren".

Bij het uitvoeren van de actie is er niets veranderd.

Warning

Als ingeplande vragenlijsten klaar staan kan een behandelepisode wel geconverteerd worden.
Als er vragenlijsten die aangeboden of geaccepteerd zijn, kan een conversie NIET worden uitgevoerd.