Formulieren verplicht invullen

Sinds de vorige versie van Intramed kun je op tabblad "1. Formulieren" van de richtlijninstellingen aangeven, dat een formulier in de verslaglegging verplicht ingevuld moet worden, voordat je verder kunt met de volgende fase. (Meer informatie)

Als je toch al een veld invulde in de volgende fase, werd bij het bewaren van dat veld een foutmelding getoond. Die melding werd eigenlijk te laat getoond; je moest het veld zelf weer leeg maken en terug gaan naar een formulier uit de vorige fase. 

Als een formulier nog niet ingevuld kan worden omdat verplichte formulieren uit de vorige fase(n) nog niet ingevuld zijn, wil je er al eerder op gewezen worden dat je het formulier nog niet kunt invullen. Daarom wordt voortaan bovenin een formulier zo nodig een melding getoond:

Bovendien is het ook niet meer mogelijk om de velden in dat formulier in te vullen; ze zijn alleen zichtbaar.