Extern documenten bewerken en toch doorwerken in Intramed

Als je een extern document zoals een Word of Excel document opende vanuit Intramed, was het niet mogelijk om verder te werken in Intramed. Als je Intramed aanklikte, kreeg je de melding dat Intramed wachtte tot de externe applicatie was afgesloten. Maar dit was in diverse situaties niet handig:

  • je opent een brief om aan te passen in Word en een patient belt voor het plannen afspraak. Je kon dan niet switchen naar Intramed;
  • je opent een (verwijs)brief van bijvoorbeeld een orthopeed, maar je kunt geen onderdelen kopiëren om in je Intramed verslaglegging over te nemen;
  • je kunt niet meerdere documenten tegelijk extern bekijken of bewerken;
  • je was al in Word bezig met een document en je wil daarnaast een brief vanuit Intramed openen. Dat ging dan niet.

Dit is aangepast: voortaan blokkeert Intramed niet meer wanneer een document extern bewerkt wordt.

Openen van bestanden vanuit Intramed in een extern programma    

Als je een bestand opent met een editor, wordt dit bestand in de gekoppelde software geopend. In het volgende voorbeeld wordt een Word document geopend.

Je kunt nu én werken in Intramed én in Word. Hierdoor is het makkelijk om gegevens over te nemen van het bestand naar Intramed en omgekeerd. Omdat er doorgewerkt kan worden in Intramed, is het ook mogelijk om meer dan één bestand extern te openen, in hetzelfde of een ander programma.

Daarnaast is onder menu [Extra] is extra optie toegevoegd. Daarmee kun je zien welke documenten extern geopend zijn.

Als je er op klikt opent het volgende scherm. Je ziet daarin ook de datum en tijd waarop een document geopend is.

Na sluiten document in extern programma

Als je een document in het externe programma hebt gewijzigd, bewaard en afgesloten, zie je daarna in Intramed weer het scherm "Extern geopende bestanden".

Tip

Stond Intramed nog open op een ander scherm, minimaliseer en maximaliseer het zo nodig.

Nu zie je, dat er een document gewijzigd is (met de wijzigingsdatum en -tijd). Onder in dit scherm zijn nu de knoppen "Wijzigingen overnemen" en "Negeer wijzigingen" beschikbaar.

Wijzigingen overnemen

Klik op "Wijzigingen overnemen" om het gewijzigde document in de Intramed administratie te bewaren. Het scherm "Extern geopende bestanden" wordt aangepast.

Wijzigingen negeren   

Als je op "Negeer wijzigingen" klikt, krijg je een waarschuwing:

  • Kies je voor "Nee", dan gebeurt er niets en keer je terug in het scherm "Extern geopende bestanden". Daar blijft dan het gewijzigde document ook in staan.
  • Kies je voor "Ja", dan worden de wijzigingen niet overgenomen in het document dat in Intramed wordt bewaard. Het gewijzigde document verdwijnt uit  het scherm "Extern geopende bestanden".

Document wijzigen met interne editor en extern programma

Omdat je nu in Intramed door kunt werken, kun je een bestand zowel in een extern programma openen en aanpassen, als in de interne editor. Bij het overnemen van de wijzigingen nadat het bestand is bewaard, mag dit niet door elkaar lopen. Daarom wordt je voor het overnemen van de wijzigingen extra gewaarschuwd.

Het gewijzigde bestand staat nu in rode letters en niet aangevinkt. Als je nu de in het externe programma gemaakte gegevens overneemt, gaan er mogelijk gegevens verloren.

Wil je die wijzigingen toch overnemen, klik dan op "OK" in de waarschuwing en op "Wijzigingen overnemen".