Gebruik release-informatie verslagleggingsrichtlijnen

Welkom bij de release-informatie van de Intramed en Intramed Plus verslagleggingsrichtlijnen!

Om de relasenotes van een verslagleggingsrichtlijn of meetinstrumenten richtlijn te zien, volg je de volgende stappen:

  1. Klik op jouw beroepsgroep.
  2. Kies voor de basisrichtlijn, aanvullende richtlijn of de meetinstrumentenrichtlijn.
  3. Kies de versie van de richtlijn.
  4. Klik op de releasenotes van de versie / revisie.

Tip

Klik bovenin het scherm op om steeds  een keuze terug / vooruit te gaan.