Masterplan Kwaliteit in Beweging 5.0

In deze versie zijn alle nodige wijzigingen aangebracht om gegevens voor Masterplan Kwaliteit in Beweging (KiB) 5.0 te exporteren.

Tip

Deze nieuwe versie vervangt Masterplan Kwaliteit in Beweging 4.0.1 in Intramed.

Vernieuwde wizard

Via menu [Extra], [Export Kwaliteit in Beweging] open je (zoals vanouds) de wizard om gegevens te exporteren voor Kwaliteit in Beweging. Deze wizard is aangepast op versie 5.0.

De belangrijkste wijziging staat op tabblad 2 (klik op "Volgende").

In de vorige versies was het zo, dat gegevens van de afgelopen 3 maanden verstuurd werden. Als de vorige export bijvoorbeeld 5 maanden geleden was, ontstond er een 'aanlever gat' van 2 maanden. Voortaan worden gegevens aangeleverd vanaf de vorige aanlevering.

Gewijzigde behandelepisodes versturen

Ook is geregeld dat een gewijzigde behandelepisode automatisch aangemerkt wordt om geëxporteerd te worden voor MKIB 5.0. Dat wil zeggen, als je een behandeling toevoegt, de behandeldatum, behandelcode of een veld in de verslaglegging wijzigt, wordt de behandelepisode opnieuw klaargezet voor de export naar MKIB 5.0.

Je kunt zelf controleren of een behandelepisode mee gaat in de MKiB export via de lijst "Behandelepisodes".

  1. Klik op menu [Bestand], [Behandelepisodes].
  2. Klik met de rechtermuisknop in een kolomtitel en kies voor "Indeling...".
  3. Verschuif in het scherm "Velden weergeven", de kolom "Te exporteren" naar de rechterkant en klik op "OK".
  4. In de kolom "Te exporteren" zie je met welke export(s) de behandelepisodes mee gaan.

Uitbreiding meetinstrumenten

De lijst met meetinstrumenten die meegaan in de export, is uitgebreid. Voortaan worden gegevens uit de volgende meetinstrumenten verstuurd: 

4-DKL somatisatie en Distress

6-Minuten wandel test

Activiteitenmeter

Algofunctional Index Artrose Knie (AIAK)

Algofunctional Index Artrose Heup (AIAH)

Bournemouth Neck Questionnaire

CCQ

CIRS

Claudicatio vragenlijst

Comorbiditeit

COPD-vragenlijst

DASH

Quick DASH

GPE

GPE-tevredenheid

GPE-loopafstand

HAQ

HOOS

Short HOOS

KOOS

Short KOOS

Lysholm

MRC

Neck Disability Index (NDI)

NPRS (Numeric Pain Rating Scale)

Oswestry

PRAFAB

PROMs onderzoek Rotterdam

PSK activiteiten

QBPDS

Quadricepsmeting Dynamometrie

Recidivering klachten

SARS

SPADI

StartBack Screening Tool

TAMPA-11 schaal voor kinesiofobie

VAS

VascuQoL-6

Werkverzuim

WIQ

Ziektelastmeter COPD

Instellings AGB-code

Op het eerste tabblad van de wizard "Kwaliteit in beweging gegevens aanmaken en versturen (5.0)" werd bij het veld "AGB-praktijkcode:" de waarde "00000000" getoond als er in de praktijkgegevens alleen een AGB-instellingscode ingesteld was. Voortaan wordt bij de invulling van dit veld gekeken naar de AGB-code die ingevuld is bij "Declareren onder AGB-code".