Meerdere online vragenlijsten tegelijk versturen

Regelmatig komt het voor, dat je meerdere vragenlijsten online naar de patiënt wil sturen (bijvoorbeeld bij de intake). Voortaan kun je een formulierset van vragenlijsten in één keer uitvragen. Dat is veel gebruiksvriendelijker voor je patiënt, aangezien hij dan ook maar een enkele e-mail ontvangt in plaats van een aparte e-mail voor elke vragenlijst. Hiervoor is een nieuw e-mailontwerp van het soort "Vragenlijsten aanbieden" toegevoegd.

Warning

Voor deze wijziging zijn ook de online diensten aangepast. Zorg er dus voor dat je deze ook update.

  1. Klik op menu [Systeem], [Ontwerpen], [Documenten] en ga naar tabblad "2. E-mail".
  2. Op dit tabblad is het nieuwe ontwerp "Vragenlijsten aanbieden" toegevoegd.
  3. Dubbelklik op het ontwerp om de inhoud te zien. 
  4. Wijzig het ontwerp zo nodig. Vul bijvoorbeeld de volgende zin aan met de link naar jouw website; "Als bovenstaande link niet werkt kunt u in uw browser onze website bezoeken...".
    Je kunt ook velden toevoegen uit de behandelepisode of praktijk via "Veld toevoegen".
  5. Het nieuwe ontwerp is ook al ingesteld bij het nieuwe veld "Vragenlijsten aanbieden:" in de systeemgevens. Dit veld vervangt het oude veld "Vragenlijst aanbieden:".
  6. Klik op menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens] en ga naar tabblad "b. E-mail".

Warning

Het oude soort "Vragenlijst aanbieden" kan niet meer ondersteund worden met deze nieuwe mogelijkheid. Daarom komen de oude e-mailontwerpen van het soort "Vragenlijst aanbieden" te vervallen; ook de eventueel zelf ontworpen e-mailontwerpen!

Tip

Als je eigen e-mailontwerpen gemaakt had, worden die ook verwijderd. Je kunt het nieuwe e-mailontwerp natuurlijk wel weer naar eigen inzicht samenstellen. Zo nodig kun je daarbij 'afkijken' bij andere ontwerpen zoals "Vragenlijst opnieuw aanbieden".
Deze ontwerpen vind je via menu [Systeem], [Ontwerpen], [Documenten], tabblad "2. E-mail" en dubbelklik op het ontwerp om deze in te zien.

Vragenlijsten die in aanmerking komen

De vragenlijsten die als set naar de patiënt verstuurd worden via deze nieuwe mogelijkheid, zijn vragenlijsten die online verstuurd worden en in een formulierset voorkomen, of automatisch online verstuurd worden via de behandelplantabel.

Je kunt dus niet handmatig een selectie maken van vragenlijsten die je tegelijk online wil versturen. Tenzij je van deze vragenlijsten een formulierset maakt en deze toevoegt in de behandelepisode van de patiënt.