Formulieren verplicht invullen

Elke therapeut streeft ernaar alle formulieren in de verslaglegging compleet in te vullen. Soms vergeet je dat, of zie je een formulier over het hoofd. Met deze nieuwe mogelijkheid kun je zelf instellen, dat de verslagleggingsrichtlijn formulieren uit de ene fase verplicht ingevuld moeten voordat je verder kunt gaan met de volgende fase in de verslaglegging. 

Voortaan kun je op het nieuwe tabblad "1. Formulieren" van de richtlijninstellingen aangeven dat een formulier verplicht ingevuld moet worden, voordat je verder kunt met de volgende fase.

  1. Open een behandelepisode.
  2. Klik op "Opties", "Richtlijninstellingen", tabblad "1. Formulieren".
  3. In de kolom "Verplicht" kun je aanvinken dat in het betreffende formulier eerst alle verplichte velden ingevuld moeten worden, voordat je verder kunt in een volgende fase van de verslaglegging.
  4. Als praktijkeigenaar wil je bijvoorbeeld dat elke therapeut eerst de formulieren "Onderzoek" en "Analyse" invult, voordat er verder gegaan kan worden met de formulieren uit de fase "Behandeling". Vink dan de optie "Verplicht" aan bij die 2 formulieren.
     Je kunt ook alle formulieren aanvinken. Dat heeft als effect dat je alleen verder kunt met de volgende fase in de verslaglegging, als de voorgaande fase volledig ingevuld is (alle verplichte velden zijn ingevuld, of, in het geval als er geen verplichte velden in het formulier aanwezig zijn, is het formulier gemarkeerd als "Ingevuld" via de rechtermuisknop).
  5. Bewaar de gegevens ("F5" of ) en sluit het scherm ("ESC" of ).

Een voorbeeld:

We hebben bijvoorbeeld ingesteld dat de formulieren "Onderzoek" en "Analyse" verplicht ingevuld moeten worden. Als we vervolgens het veld "Verwachte duur behandelepisode:" in de fase "Behandeling" invullen, krijgen we een foutmelding. In het "Onderzoek" en de "Analyse" zijn namelijk niet alle verplichte velden ingevuld.

Maak het veld leeg en vul eerst de genoemde formulieren in.

Tip

Je kunt de formulieren van de volgende fasen wel altijd inzien.