Behandelrichtlijnen op effectiviteit beoordelen

In de verslaglegging kun je in het behandelplan gebruik maken van behandelrichtlijnen. Als je deze gebruikt, wil je ook kunnen beoordelen of die richtlijnen effectief zijn. In deze nieuwe versie is hiervoor een nieuwe exportmogelijkheid toegevoegd. Bovendien kun je de export specifieker maken door twee nieuwe filters te gebruiken.  

Nieuwe exportmogelijkheid

De export "Behandelepisodes" kun je uitbreiden met velden uit de behandelepisode en uit meetinstrumenten.

 1. Klik op menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports].
 2. Klik op  om een nieuw exportontwerp toe te voegen.
 3. Vul de velden in; kies bij "Soort export:" voor "Behandelepisoden".
 4. Bij het veld "Export regel per:" is de nieuwe optie "Meetinstrument" toegevoegd. Kies daarvoor.
 5. Bewaar de gegevens ("F5" of ).
 6. Je bent terug in het scherm "Exportontwerpen". Klik één keer op het nieuwe exportontwerp en op "Configureer".
 7. Ga naar tabblad "2. Indeling".
 8. Op subtabblad "Behandelepisodes" zijn de volgende velden toegevoegd:

  Veld

  Omschrijving

  Duur klacht (weken)

  Het veld "Duur klacht:" omgerekend in weken.

  Duur (weken)

  De duur van de behandelepisode in weken.

  Behandelrichtlijn verslagleggingsrichtlijn

  De verslagleggingsrichtlijn waarin de (laatst) gebruikte behandelrichtlijn gedefinieerd is.

  Behandelrichtlijn

  De (laatst) gebruikte behandelrichtlijn.

  Naam behandelrichtlijn 

  De naam van de gebruikte behandelrichtlijn.

  Afwijking behandelduur behandelrichtlijn

  Het aantal weken dat afgeweken is van de totale duur van de behandelrichtlijn.

  Afwijking aantal behandelingen behandelrichtlijn


  Het aantal behandelingen dat afgeweken is van het totaal aantal behandelingen van de behandelrichtlijn.  

 9. Vink (een deel van) de velden aan, als je deze wil toevoegen aan het exportontwerp.
 10. Op het nieuwe subtabblad "Meetinstrumenten" vind je nog een aantal velden van meetinstrumenten die je kunt exporteren.
 11. Als er velden geselecteerd zijn op dit subtabblad, zal er per meetinstrument waarbij een begin- en eindmeting geregistreerd is, een regel geëxporteerd worden met de gegevens van de behandelepisode, patiënt en het meetinstrument.
 12. Vink (een deel van) de velden aan, als je deze wil toevoegen aan het exportontwerp en klik op "OK".

Nieuwe filters

Als je de export "Behandelepisodes" gaat uitvoeren, kun je voortaan gebruik maken van een extra filter. Als je een exportontwerp kiest met de nieuwe optie "Meetinstrument" bij "Export per regel", heb je ook nog filtermogelijkheden op meetinstrument niveau.

 1. Klik op menu [Rapporten], [Exports], [Exporteer behandelepisodes].
 2. Onderaan is het filter "Verzekeraar:" toegevoegd.
 3. Als je een exportontwerp op met een Meetinstrument per regel hebt gekozen, zijn er 2 extra filters beschikbaar.
 4. Met deze filters is het mogelijk geworden om behandelepisodes van patiënten met een specifieke verzekeraar(s) en/of specifiek meetinstrument(en) te exporteren. Ook kun je aanvinken dat je alleen meetinstrumenten wil exporteren waarbij een eindmeting geregistreerd is.
 5. Stel zo nodig filters in en klik op "Exporteren". Het resultaat is dat elk meetinstrument op een aparte regel getoond wordt in het exportbestand.