1,5-lijnszorg registreren en declareren

Anderhalvelijnszorg (1,5-lijnszorg) is een combinatie van generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg, waarbij tweedelijnszorg (deels) plaatsvindt in de eerstelijnszorg. Omdat het in Intramed ook mogelijk is om tweedelijnszorg te registreren en declareren, hebben wij nu ook de mogelijkheid voor de anderhalvelijnszorg mogelijk gemaakt (volgens declaratiestandaard ZH308).

Nieuwe soort prestatiecodelijst

In de codelijst kun je instellen dat het om handrevalidatie gaat. Daarvoor is een nieuw soort prestatiecodelijst toegevoegd.

 1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].
 2. Klik op  om een nieuwe codelijst toe te voegen.
 3. Bij het veld "Soort prestatiecodelijst:" is voortaan het soort "Revalidatiezorgproducten" beschikbaar.

  De velden "Soort:" en "Gebruikte declaratiestandaard:" worden dan ook automatisch ingevuld.
 4. Ga naar tabblad "3. Behandelcodes" en bewaar de gegevens.
 5. Voeg tenminste 1 verrichtingcode toe via , zodat je afspraken kunt inplannen in de agenda. Bijvoorbeeld "Behandeling handrevalidatie".
 6. Op tabblad "4. Zorgproducten" kun je vervolgens de 3 zorgproducten met declaratietrajecten toevoegen (licht, middel en zwaar).
  Bij elk zorgproduct stel je ook een declaratietraject in. De prestatiecode die je bij het declaratietject moet instellen, vind je in de volgende tabel.  

  Zorgproduct / declaratietraject

  Code

  Licht

  65062

  Middel

  65063

  Zwaar

  65064

   Klikhiervoor meer informatie over het toevoegen van zorgproducten met een declaratietraject.
                      
 7. Bewaar de gegevens ("F5" of ).
 8. Vervolgens kun je in de behandelserie de codelijst en het zorgproduct kiezen.

Behandelserie met andere codelijst toevoegen

Na het handrevalidatie-traject kun je een fysiotherapie-traject in dezelfde behandelepisode toevoegen. Dit is ook een nieuwe functie in Intramed. Klik hier om de bijbehorende uitleg te lezen.

Declareren handrevalidatie

De zorgproducten hebben een vaste prijs, ongeacht de bestede tijd. Het declareren van de zorgproducten gaat op dezelfde wijze als declaraties van andere prestatiecodes (dus via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat...]).

Automatisch worden de zorgproducten gedeclareerd volgens de ZH308 declaratiestandaard.