Behandelserie toevoegen gewijzigd

Soms zijn er bij de behandeling van een klacht meerdere disciplines betrokken of valt de zorg over meerdere zorglijnen zoals 1e- en 2e-lijnszorg. Je kon per behandelepisode wel meerdere behandelseries toevoegen, maar deze moesten dan dezelfde declaratiestructuur hebben. Een codelijst met een declaratietraject (DBC) kon dus niet gecombineerd worden met een codelijst zonder declaratietraject. Voortaan kan dat wel, waarmee het mogelijk is geworden ook zorg over meerdere lijnen te registreren en declareren vanuit één behandelepisode.  

Warning

Een combinatie van Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en MSZ met een andere codelijst is in theorie natuurlijk ook mogelijk. In dat geval is het onze aanbeveling om te starten met een behandelserie voor GBGGZ, GGGZ of MSZ, zodat de DIS-export correct werkt. Daarna kun je een nieuwe behandelserie toevoegen met een codelijst met andere paramedische hulp.

Warning

Aansluitend op de vorige waarschuwing, als je een Kwaliteit in Beweging export wil maken, moet bij de "Behandelaar:" in de behandelepisode ingesteld zijn dat hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan Kwaliteit in Beweging (tabblad "4. Online diensten" van de medewerkergegevens).

Nieuwe behandelserie toevoegen

  1. Klik in de lijst "Behandelepisodes:" (patiëntgegevens, tabblad 4) op de behandelepisode waarbij je een nieuwe behandelserie wil toevoegen.
  2. Klik in de lijst "Behandelseries:" en op .
  3. Als er al een behandelserie in de lijst voorkomt, krijg je voortaan de vraag voor welke codelijst je de nieuwe behandelserie wil toevoegen.

    In de beschrijving wordt de naam van de al gebruikte codelijst getoond, met tussen haakjes het nummer van die codelijst.
  4. Als je kiest voor "Een behandelserie toevoegen voor ..." een al gebruikte codelijst, wordt het een vervolgbehandelserie op de vorige. Het veld "Vervolg van:" wordt dan automatisch ingevuld.
    Als je kiest voor "Een behandelserie toevoegen voor een andere codelijst", wordt het veld "Vervolg van:" niet ingevuld. Je kunt dan voor de nieuwe behandelserie een codelijst kiezen.
  5. Voeg je later nog een behandelserie toe, dan zie je in het scherm "Toevoegen behandelseries" alle vorige codelijsten staan.

Warning

Het toevoegen van een vervolgbehandelserie via de wizard "Plannen van een afspraak" is niet gewijzigd.

Extra controles

Voortaan is het ook mogelijk om de "Codelijst:" in de behandelserie te wijzigen. Daarvoor zijn extra controles toegevoegd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de codelijst te wijzigen als er al activiteiten geregistreerd zijn.

Sommige velden in de behandelepisode worden automatisch overgenomen in de behandelserie. Met deze oplossing kunnen er meerdere behandelseries van verschillende codelijsten gekoppeld zijn. Daarom wordt in dat geval alleen de behandelserie gewijzigd die dezelfde codelijst heeft als de behandelepisode.