Versie 9.4: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen.

In deze versie hebben we weer ons best gedaan om het gebruikersgemak te verhogen. De verslaglegging is verbeterd, het is eenvoudiger geworden om multidisciplinair te werken en er zijn extra controlemogelijkheden toegevoegd.

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.

Tot slot zijn een flink aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed OnLine gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Je kunt meerdere schermen laten openen bij het starten van Intramed. Zo kun je direct aan de slag met je belangrijkste taken. Meer...

Verslaglegging:

  • In de verslaglegging vergeet je soms alle formulieren compleet in te vullen. Voortaan kun je instellen, dat een formulier verplicht ingevuld moet worden voordat je verder kunt met de volgende fase. Meer...
  • Ook kun je meerdere vragenlijsten in een formulierset in één keer online uitvragen bij de patiënt. Dat is veel gebruiksvriendelijker voor je patiënt, omdat hij dan ook maar één e-mail ontvangt in plaats van een aparte e-mail voor elke vragenlijst. Meer...

Multidisciplinaire zorg:

  • Per behandelepisode kun je nu meerdere behandelseries toevoegen met verschillende declaratietrajecten. Meer...
  • Het is vanaf deze versie mogelijk om 1,5-lijnszorg te registreren en declareren volgens de declaratiestandaard ZH308. Meer...

Controles:

  • De exportmogelijkheden van "Behandelepisodes" zijn uitgebreid, waardoor je kunt beoordelen of de gebruikte behandelrichtlijnen effectief zijn. Meer...
  • In het scherm "Behandelepisodes" kun je nu eenvoudiger in de gaten houden welke patiënten al een tijd niet meer geweest zijn en welke klachten nog open staan (zoals in het oude CQ-index controlescherm). Meer... 
  • Voor de GGZ is de export uitgebreid, waarmee je gegevens kunt exporteren om te voldoen aan eisen van verzekeraars/gemeentes, om je organisatie bij te sturen en voor het CBS. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

GGZ

Het NZa heeft zorgtype "150", "Overgang naar DSM-5" onterecht laten vervallen per 2018. NZa heeft hiervoor een update uitgebracht en die is verwerkt in Intramed. Daarmee is het mogelijk om in 2018 zorgtype "150" te registreren in een behandelserie in het volgende geval:

  • de voorgaande DBC is geopend in 2016 en gesloten in 2017;
  • het recidief treedt op in 2018, binnen een jaar na sluiting van de voorgaande DBC. 

Jeugd GGZ

Voortaan zijn in het scherm "Berichtenverkeer Jeugdhulp" de kolommen "Gemeentelijk beschikkingsnummer" en "Conversatie Id" zichtbaar op elk tabblad. Zo zie je direct welk beschikkingsnummer bij een bericht hoort en of twee berichten bij elkaar horen.

Masterplan Kwaliteit in Beweging

Voortaan wordt ook het veld "Verwacht herstel:" geëxporteerd in de MKiB export.

Online diensten

Vanaf deze versie is het mogelijk om een andere webapplicatie te tonen en gebruiken in de verslaglegging. Daarvoor is een nieuw type online dienst toegevoegd; "Behandelepisodeplugin".

 Het nieuwe type kun je toevoegen via menu [Systeem], [Organisatie], [Online diensten].

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Archieven openen

Als je in Intramed versie 9.2 of eerder een archief wilde bekijken terwijl je nog een scherm in Intramed open had staan, verscheen een foutmelding. Voortaan wordt de vraag gesteld of alle openstaande schermen gesloten kunnen worden. 
De foutmelding treedt daardoor niet meer op.

BSN meesturen

Sinds versie 9.3 werd het BSN van de patiënt niet meer meegestuurd in een nota of verzamelstaat naar een instelling. Voortaan kun je per instelling/adres instellen, dat je het BSN wil meesturen in het veld "BSN meesturen:". Standaard is dit veld met "Nee" ingevuld (Bij een instelling van het soort "Servicebureau" kon dit al ingesteld worden sinds de vorige versie.).

 Via menu [Bestand], [Instellingen/adressen], dubbelklik op de instelling vind je het nieuwe veld onderin het scherm. 

Conversie verslagleggingsrichtlijnen

Als je een nieuwe versie van een verslagleggingsrichtlijn importeerde via  in Intramed, kon het voorkomen dat je in de bijbehorende behandelepisodes geen melding kreeg om te converteren. Dit is opgelost.

Document toevoegen

Als je op tabblad "6. Documenten" in de behandelepisode een document toevoegde van het soort "Document samenstellen uit afzonderlijke afbeeldingen", kon een foutmelding optreden bij het bewaren. Dit is opgelost.

Export Masterplan Kwaliteit in Beweging

Als er veel gegevens geëxporteerd werden in de MKiB export, kon een foutmelding optreden. De wachttijd (time-out) is verhoogd, waardoor de foutmelding niet meer optreedt.

Jeugd GGZ

Bij het ophalen van JW304-berichten kon een Access Violation optreden met als statusbericht "xxxxxxx, 1000 is geen geldige datum en tijd". Dit is opgelost.

Ook konden de nieuwe retourcodes uit een JW304 niet gevonden worden. De meest recente tabel met retourcodes is geïmporteerd, waardoor de codes nu wel gevonden worden.

 Dit scherm open je via menu [Financieel], [Declaraties], [Online declareren].

Nota of aanmaning

Bij het declareren van meerdere behandelseries met een nota of aanmaning van het soort "Per verrichtingscode" werd er geen totaalbedrag getoond op de factuur. Dit is opgelost.

Schaalgrootte beeldscherm

Bij een afwijkende beeldscherm schaalgrootte, bijvoorbeeld DPI 125%, schaalde de tekst in de sidebar niet mee. Dit is opgelost.

Vervangersafrekening

Het samenstellen van het rapport "Vervangersafrekening" kon erg lang duren. Door de sorteermogelijkheid te laten vervallen, wordt het rapport nu veel sneller geopend.

 Dit rapport vind je via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Vervangersafrekening...].

ZorgMail

Als een patiënt op de aanmeldingenlijst geplaatst werd en je gebruikt ZorgMail, dan werd er altijd een ZorgMailbericht gekoppeld. Ook al hoorde dat bericht niet bij de betreffende patiënt. Voortaan wordt het (juiste) ZorgMailbericht alleen nog gekoppeld als je dat in de wizard "Plannen van een afspraak" hebt aangegeven. 

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.