Eenvoudiger updaten verslagleggingsrichtlijnen

Voorheen werkte je als volgt: via onze berichtendienst kwam je te weten dat er een nieuwe versie van een verslagleggingsrichtlijnen was. Vervolgens downloadde je die van onze website en importeerde je in jouw administratie. Op zich geen moeilijk proces, maar wel tijdrovend. Het gevolg is dat er nog regelmatig met oudere versies van verslagleggingsrichtlijnen gewerkt wordt. Dit is jammer, want je gebruikt dan niet de meest actuele gegevens en mist wellicht mooie ontwikkelingen. Bovendien wordt vanuit diverse beroepsgroepen ook geëist dat je binnen een bepaalde tijd met de nieuwe richtlijn werkt.

Vanaf deze versie is het updaten van je verslagleggings- en meetinstrumentenrichtlijn(en) een stuk eenvoudiger geworden. Regelmatig controleert Intramed automatisch of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als dat zo is, zie je dit aan een nieuw icoon in de werkbalk. Daarna kun je via een selectiescherm Intramed de nieuwe verslagleggingsrichtlijnen laten importeren in jouw administratie.

Tip

Intramed controleert alleen of er een nieuwe versie / revisie beschikbaar is van de richtlijnen die in jouw administratie voorkomen.
Als je een nieuwe discipline binnen je praktijk start, is het nodig om de bijbehorende verslagleggingsrichtlijn eerst te downloaden van onze website en daarna te importeren in je administratie. Is een verslagleggingsrichtlijn eenmaal in je administratie aanwezig, dan wordt hij meegenomen bij de automatische controle op updates. 

Nieuw icoon

Als je rechten hebt om verslagleggingsrichtlijnen te importeren, zie je in de werkbalk van Intramed een nieuw icoon. Zet je de muispijl op dat icoon, dan zie je een hint:

Controleren op updates

Tijdens het aanmelden in Intramed wordt gecontroleerd of er nieuwe updates zijn. Er wordt gezocht naar updates van alle richtlijnen in de administratie die op dat moment op actief staan. Daarbij geldt:

  • er moet een geldige Intramed licentie zijn;
  • de aangemelde gebruiker heeft de rechten om verslagleggingsrichtlijnen te importeren;
  • je bent niet aangemeld in een archief.

Als er updates zijn, is aan het icoon een rode cirkel met uitroepteken toegevoegd. Je ziet dan de hint dat er updates beschikbaar zijn: 

Selectiescherm "Beschikbare updates"

Als je op  klikt, zie je het nieuwe scherm "Beschikbare updates".

In dit selectiescherm zie je alle gevonden updates van basis- en aanvullende verslagleggingsrichtlijnen en meetinstrumentrichtlijnen. Daarbij gaat het om nieuwe versies en/of nieuwe revisies van een versie.

Warning

Intramed PLUS-richtlijnen zijn alleen zichtbaar, als je een Intramed PLUS licentie hebt.

Ook zie je de volgende kolommen:

Kolom

Omschrijving

Verslagleggingsrichtlijn

Hier staat de omschrijving van de richtlijn.

Versie

Dit is het versienummer met zo nodig het revisienummer; bijvoorbeeld "11 rev. 1".

Update voor

Hier staat voor welke bestaande richtlijn de nieuwe richtlijn een update is.

<geen titel>

Klik op de link "Info" om de release-informatie bij de update te zien.

Standaard staan alle updates aangevinkt; je kunt dit aanpassen. Klik daarna op "Updaten"; de geselecteerde richtlijnen worden gedownload en geïmporteerd.

Tip

Wanneer er versies van een verslagleggingsrichtlijn zijn overgeslagen, worden de overgeslagen versies ook gedownload.

Warning

Je kunt alleen richtlijnen updaten die met jouw Intramed versie geïmporteerd kunnen worden.

Steeds na het updaten van een verslagleggingsrichtlijn wordt het scherm "Beschikbare updates" bijgewerkt. Je wordt zo niet in verwarring gebracht over dat de update nog niet is uitgevoerd.
Na het downloaden van de richtlijnen krijg je een melding van alle geïmporteerde richtlijnen:

Gesplitste verslagleggingsrichtlijnen

Na importeren van de nieuwe updates, wordt gevraagd of de bij medewerkers ingestelde standaard verslagleggingsrichtlijn aangepast moet worden. Maar het kan voorkomen dat een verslagleggingsrichtlijn door meerdere richtlijnen wordt geüpdatet. De oude verslagleggingsrichtlijn wordt dan eigenlijk gesplitst. Bijvoorbeeld richtlijn X wordt geüpdatet door de richtlijnen Y en Z. Intramed kan dan niet bepalen, of bij de medewerker richtlijn X vervangen moet worden door richtlijnen Y of richtlijn Z. In zo'n geval krijg je een waarschuwing:

Na het updaten van de verslagleggingsrichtlijnen moet je dan handmatig bij de betrokken medewerker(s) in de medewerkergegevens, tabblad "3. Instellingen" de juiste standaard verslagleggingsrichtlijn instellen.