E-mail via secure SMTP

E-mailen vanuit Intramed naar andere zorgverleners gaat via een beveiligde verbinding met ZorgMail. Maar overige e-mails naar patiënten en andere betrokkenen werden op een andere manier verstuurd. In het kader van informatiebeveiliging was de wens om ook deze e-mails beveiligd te versturen. Bijvoorbeeld via de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-servers van Google (Gmail), Microsoft (Outlook 365) en Exchange. Die servers zijn namelijk alleen via een beveiligde verbinding te benaderen (secure SMPT). Intramed ondersteunde wel SMTP, maar alleen over een niet-beveiligde verbinding.
Verder zijn er partijen als Intramed OnLine en Comvio, die een lokale mailserver hebben die alleen beveiligde verbindingen accepteert.
Intramed is hiervoor uitgebreid met de mogelijkheid om met Transport Layer Security (TLS) via de SMTP-servers van Google, Microsoft en Exchange te e-mailen. 

Ook werden de e-mailinstellingen alleen in het register ingesteld, maar nu is het ook geregeld dat de e-mailinstellingen in de Intramed database opgeslagen kunnen worden. 

Warning

Mocht je als praktijk de SMTP-instellingen willen aanpassen en draait Intramed bij een hostingpartij, overleg dan met die hostingpartij over het instellen van de poorten. In verband met de dataveiligheid is niet elke poort opengezet en bruikbaar.

Warning

E-mailberichten tussen zorgverleners blijven via ZorgMail verlopen. Deze optie secure SMPT is om al het overige e-mailverkeer met bijvoorbeeld patiënten via een veilige route te laten verlopen.

Alle nieuwe mogelijkheden zijn samengebracht op tabblad "b. E-mail" van de systeemgegevens (voorheen heette dit tabblad "b. Emailontwerpen"). Hier vind je voortaan alle instellingen voor e-mail.

Rubriek "E-mailontwerpen".

Omdat er nu een rubrieknaam boven staat, worden de veldnamen niet meer vooraf gegaan door "E-mailontwerp".

Rubriek "Verbindingsinstellingen (SMTP)".

Wanneer het veld "Server:" ingevuld wordt, komen meer invulvelden beschikbaar. Overleg over de invulling ervan met de systeembeheerder en je internet provider:

Veld

Omschrijving

Server:

Typ de naam van de server in.

 Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken.

Poort:

Typ het nummer van de te gebruiken poort in.

 Je kunt maximaal 65535 tekens gebruiken.

Authenticatiemethode:

Klik op  en op "Geen", "Gebruikersaccount" of "SASL".

 Het gebruik van authenticatiemethode SASL ("Simple Authentication and Security Layer") is experimenteel en nog niet goed getest.

TLS-gebruik:

Klik op  en op "Geen", "Impliciet TLS-gebruik", "TLS vereist" of "Expliciet TLS-gebruik".

Impliciet TLS-gebruik wil zeggen dat de TLS/SSL encryptie stilzwijgend wordt ingeschakeld als de verbinding is gemaakt. Expliciet TLS-gebruik wil zeggen, dat de gebruiker uitdrukkelijk aangeeft, dat hij TLS/SSL encryptie ingeschakeld wil hebben. TLS vereist geeft een gebruiker geen keuze.

 TLS staat voor: Transport Layer Security

SSL-versie:

Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "TLS-gebruik:" kiest voor wat anders dan "Geen".

Standaard is "SSLv23" ingevuld. Je kunt dit wijzigen: klik op  en op een versie.

 SSL staat voor: Secure Sockets Layer

Gebruikersnaam:

Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Authenticatiemethode:" kiest voor "Gebruikersaccount".

Typ je gebruikersnaam in, die je hebt gekregen van je internet provider om contact te maken met zijn SMTP-server.

 Je kunt maximaal 255 tekens gebruiken.

Wachtwoord:

Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Authenticatiemethode:" kiest voor "Gebruikersaccount".

Typ het wachtwoord in, dat je hebt gekregen van je internet provider om contact te maken met zijn SMTP-server.

 Je kunt maximaal 40 tekens gebruiken.

Warning

Wanneer een server ingesteld is in de systeemgegevens, dan zullen al deze instellingen gebruikt worden voor het e-mailen via SMTP. Zo niet, dan worden de instellingen uit het register gebruikt zoals dat voorheen ook gebeurde. Qua werking maakt dat niets uit, maar het veel gemakkelijker om de instellingen voor alle medewerkers gelijk te trekken via de systeemgegevens. Ook was het de wens van hostingpartijen als Intramed Online om de instellingen in de database vast te leggen.

Rubriek "Overige instellingen"

Hier zijn de velden opgenomen, die voorheen op tabblad "1. Algemeen" stonden over het gebruiken van de interne e-mail cliënt.