Export uitgebreid voor monitoring gemeenten, verzekeraars en praktijk

Als GGZ-praktijk wil je een overzicht van gegevens uit Intramed exporteren, om je organisatie bij te sturen, voor het CBS of om te voldoen aan eisen van verzekeraars/gemeentes. Hiervoor is de export "Patiënten/Behandelingen" uitgebreid met extra velden en filtermogelijkheden. 

Tip

Dit soort exports werd wekelijks door ons Service Centrum uitgevoerd voor een aantal praktijken. Dat is met deze oplossing overbodig geworden.

Exportvelden uitgebreid

Vanaf deze versie van Intramed kun je de export "Patiënten/Behandelingen" uitbreiden.

 1. Klik op menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports].
 2. Klik op een exportontwerp van het soort "Patiënten/Behandelingen" en klik op "Configureer".
 3. Ga naar tabblad "2. Indeling", subtabblad "Behandelseries" (onderin het scherm).
  Op dit subtabblad zijn nieuwe velden toegevoegd (nummer 46 t/m 74).
 4. Als je de nieuwe velden wil opnemen in het exportontwerp, vink je het vak vóór het veld aan.

De volgende velden zijn toegevoegd:

 • Leeftijd patiënt bij aanvang
 • Postwijk patiënt (wordt alleen gevuld als het een Nederlandse postcode betreft)
 • Begindatum
 • Afsluitdatum
 • Eerste behandeling
 • Laatste behandeling
 • Omschrijving primaire diagnose
 • Codelijst
 • Omschrijving codelijst
 • Productgroepcode
 • Declaratiecode
 • Reden einde zorg DBC
 • Kenmerk
 • Declareerbaar
 • Verzekeraar
 • Verzekeraar UZOVI
 • Verzekeraar naam
 • Declaratiedatum
 • Declaratie
 • Datum eerste activiteit
 • Datum laatste activiteit
 • Lekenvertaling
 • Totale reistijd in minuten
 • Gedeclareerd onder AGB-code (het veld "AGB-code:" uit de declaratie)
 • AGB-code declarant (AGB-code van de declarant, bestaande uit ZVL-soort en -nummer)
 • Aantal betrokken behandelaars (aantal unieke behandelaars)
 • Volgnummer (behorend bij het veld "Vervolg van:" in de behandelserie)

Filtermogelijkheden uitgebreid

Voortaan heb je de beschikking over 8 extra filtermogelijkheden in de export "Patiënten/Behandelingen".

 1. Klik op menu [Rapporten], [Exports], [Export patiënten/behandelingen...]
 2. Op tabblad "3. Behandelseries" zijn er 8 nieuwe filtervelden toegevoegd.
 3. Voortaan kun je dus filteren op:
  - Codelijst bij de start van de behandelserie/DBC ("Codelijst:")
  - Gemeente/Verzekeraar bij de start van de behandelserie/DBC ("Verzekeraar:")
  - Begindatum van de behandelserie/DBC ("Begindatum:")
  - Einddatum van de behandelserie/DBC ("Einddatum:")
  - Leeftijd patiënt bij de start van de behandelserie/DBC ("Leeftijd patient bij aanvang:")
  - Declaratiedatum van het declaratiemoment van de behandelserie/DBC ("Declaratiedatum:")
  - Het soort betaler uit de behandelserie
  - De betaler uit de behandelserie