Inzien en accepteren online vragenlijsten

Een patiënt heeft een online verzonden vragenlijst ingevuld en retour gestuurd. Nu kun je deze vragenlijst beoordelen en accepteren óf niet accepteren en opnieuw versturen. Je kunt de status van online aangeboden vragenlijsten in de behandelepisode bekijken. En er is een overzicht op te vragen van alle online aangeboden vragenlijsten en hun status.

Inzien afgeronde vragenlijsten

Als je in de medewerkergegevens hebt aangegeven dat afgeronde vragenlijsten gesignaleerd moeten worden, kun je in de werkbalk via  zien, of er afgeronde vragenlijsten zijn. Dit icoon verandert als er ingevulde (en dus afgeronde) vragenlijsten zijn: . Aan het cijfer kun je zien hoeveel vragenlijsten er retour zijn gekomen.

 1. Klik op het icoon "Online afgeronde vragenlijsten".

  In dit scherm worden alleen de vragenlijsten getoond met status "Afgerond".
 2. Dubbelklik op een vragenlijst in de lijst "Aangeboden vragenlijsten"; de behandelepisode van de betrokken patiënt wordt geopend op tabblad "1. Verslaglegging".
 3. De door de patiënt ingevulde vragenlijst wordt geopend, zodat je de invulling door de patiënt kunt controleren.

Al dan niet accepteren

 1. Bovenaan de vragenlijst zie je de status van de vragenlijst.
 2. Als de patiënt een veld heeft aangepast of ingevuld, is de knop "Accepteren..." beschikbaar.
   
  Door op "Accepteren" te klikken, worden de ingevulde gegevens overgenomen in de verslaglegging.
 3. Als de vragenlijst volledig is ingevuld, is bovenaan het formulier van de vragenlijst de knop "Accepteren..." en "Opnieuw aanbieden" beschikbaar.
  Je kunt de antwoorden inzien, maar niet wijzigen. Pas als op "Accepteren..." is geklikt kan de inhoud van de velden aangepast worden.
  Er kan ook voor gekozen worden om de vragenlijst opnieuw aan te bieden (bijvoorbeeld als een vraag verkeerd is ingevuld). Je kunt dan een nog een "aanwijzing voor de patiënt" invullen voor uitleg.
       
 4. Status "Geaccepteerd": als de status van een aangeboden vragenlijst geaccepteerd is, is er geen knop meer beschikbaar. Als alle velden zijn ingevuld, wordt het formulier automatisch gemarkeerd als "ingevuld".
 5. Sluit alle schermen ("Esc" of  ).

E-mail aan patiënt

De patiënt wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van de vragenlijst.

Status

Onderwerp e-mail

Inhoud e-mail

Aangeboden (opnieuw aangeboden)

"Een eerder ingevulde vragenlijst is opnieuw voor u klaargezet."

 "Er is door een medewerker een al eerder ingevuld vragenlijst opnieuw klaargezet. Door in te loggen op de patiëntenportal kunt u deze invullen.
Formuliernaam: ...
Uiterste invuldatum: ...
Aanwijzing voor de patiënt: ..."

Geaccepteerd

"Uw ingevulde vragenlijst is geaccepteerd."

 "Uw antwoorden zijn door één van onze medewerkers bekeken; de vragenlijst is geaccepteerd.
Formuliernaam: ...
Uiterste invuldatum: ...
Aanwijzing voor de patiënt: ..."