Gebruikersgroep toevoegen of wijzigen

Met behulp van gebruikersgroepen bepaal je, welke toegangsrechten bepaalde groepen gebruikers hebben. Voor iedere gebruikersgroep geef je per handeling aan, welke van de volgende rechten de groep bezit:

 • Raadplegen: al aanwezige gegevens mogen worden ingezien;
 • Wijzigen: al aanwezige gegevens mogen worden gewijzigd;
 • Toevoegen: nieuwe gegevens mogen worden toegevoegd;
 • Verwijderen: al aanwezige gegevens mogen worden verwijderd.

Warning

Alleen medewerkers die ingedeeld zijn in de gebruikersgroep "Praktijkhouder / Eigenaar" hebben de rechten in Intramed om gebruikersgroepen toe te voegen of te wijzigen.

Tip

Het instellen van losse rechten is complex. Verschillende rechten grijpen op elkaar in of zijn aan andere rechten gekoppeld. Om toch de rechten per gebruikersgroep in te stellen, raden wij je aan om:
> bij invoer van een gebruikersgroep op tabblad "1. Algemeen" geen wijzigingen aan te brengen;
> maar op tabblad "2. Acties" de (deel-)acties waarvan een lid van die gebruikersgroep geen gebruik van mag maken uit te vinken.  

 1. Bij uitlevering van het programma zijn standaard al drie verschillende gebruikersgroepen ingevuld waarvan per groep de rechten zijn geregeld.

  Je kunt de namen van deze groepen en/of de toegekende rechten van alle groepen behalve "Praktijkhouder / Eigenaar" wijzigen of nieuwe groepen toevoegen.
 2. Klik op  of dubbelklik op een gebruikersgroep.

  Tip

  Je kunt ook via een medewerker op tabblad "1. Algemeen", veld "Groep:", selectiescherm "Selecteren Gebruikersgroep" een gebruikersgroep toevoegen of wijzigen.

 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Groepsnr:

  Bewaar de gegevens en dit nummer wordt automatisch ingevuld. Je kunt ook zelf een nummer invullen.

  Groepsnaam:

  Typ een naam voor de gebruikersgroep.

  Alleen eigen medewerkergegevens:

  Standaard is "Nee" ingevuld. Daardoor kunnen medewerkers uit deze gebruikersgroep ook de gegevens van andere medewerkers raadplegen en/of wijzigen (afhankelijk van de ingestelde rechten voor de gebruikersgroep natuurlijk).

  Klik op  en klik op "Ja" als je wilt, dat medewerkers uit deze gebruikersgroep de gegevens van andere medewerkers niet kunnen openen. Als een medewerkers uit deze gebruikersgroep vervolgens de gegevens van een andere medewerker wilt openen, ziet hij een foutmelding en worden de medewerkergegevens niet geopend.

  Alleen eigen behandelepisodes:

  Standaard is "Nee" ingevuld. Daardoor kunnen medewerkers uit deze gebruikersgroep ook de behandelepisodes van andere medewerkers raadplegen en/of wijzigen (afhankelijk van de ingestelde rechten voor de gebruikersgroep natuurlijk).

  Klik op en klik op "Ja" als je wilt, dat medewerkers uit deze gebruikersgroep de behandelepisodes van andere medewerkers niet kunnen openen. Als een medewerkers uit deze gebruikersgroep vervolgens de behandelepisodes van een andere medewerker wilt openen, ziet hij een foutmelding en wordt de behandelepisode niet geopend.

 4. Alleen mogelijk bij toevoegen van een nieuwe groep: vink de algemene groepsrechten aan of uit.  

  Hiermee ken je de gebruikersgroep alle rechten toe voor een type medewerker en/of financiële zaken.
 5. Vink de groepsrechten aan voor het bewerken van bestanden in Intramed. Vink het vak aan in de kolom "R", "W", "T"of "V" om het recht toe te kennen.

  Ook rechten die via aanvinken van de algemene groepsrechten zijn toegekend, kun je hier wijzigen.

  Tip

  In plaats van klikken op de rechtenvakjes, kun je ook met de pijltiestoetsen op het toetsenbord naar zo'n vakje toegaan en op de <Spatiebalk> drukken.

 6. Klik op tabblad "2. Acties".
  Hier geef je aan of medewerkers, die tot de gebruikersgroep behoren, bepaalde vensters, functies of rapporten niet mogen gebruiken. Zo kan een gebruikersgroep bijvoorbeeld wel alle rechten hebben om patiëntgegevens toe te voegen, te wijzigen, te raadplegen of te verwijderen, maar mag men de gegevens van patiënten niet exporteren en / of importeren.
 7. Vink de groepsrechten aan voor het uitvoeren van acties in Intramed. Klik op het vakje voor een hoofdgroep om de gebruikersgroep alle bijbehorende acties toe te kennen of af te nemen.
 8. Klik op het vakje voor een bepaalde actie om de gebruikersgroep die specifieke actie toe te kennen of af te nemen.

  Aan het vakje vóór de rubriek kun je zien of alle (er staat een vinkje), of een gedeelte (er staat een half driehoekje) van de rechten is toegekend in de rubriek.
 9.  Sluit het scherm ("ESC" of  ).  
 10. Je krijgt een bevestigingsvraag; klik op "Ja".
 11. Je krijgt de vraag om de gebruikersgroep te bewaren; klik op "Ja".

Tip

De acties, die uitgevinkt zijn, zijn ook niet meer zichtbaar/beschikbaar in de werkbalken van Intramed, in de navigatie balk en/of in de opties bij bepaalde schermen.