Versie 9.3: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen.

Vanaf deze versie wordt de agenda automatisch geopend als je Intramed opstart (je kunt ook kiezen voor de patiëntenlijst of geen van beide). Dat scheelt weer een aantal handelingen! Ook zijn de export- en rapportagemogelijkheden uitgebreid.

Naast deze mogelijkheden voor een groter gebruikersgemak, zijn er ook nieuwe mogelijkheden toegevoegd in verband met nieuwe of gewijzigde regelgeving. Zo kunnen er voor de Jeugdhulp iJW 2.2 berichten verwerkt worden, is het Masterplan Kwaliteit in Beweging 4.0.1 vervangen door versie 5.0, zijn er wijzigingen voor de CQ-Index in verband met de PREM en wordt in verband met de privacywet het BSN niet meer verstuurd naar servicebureaus (m.u.v. Infomedics).

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.

Tot slot zijn een flink aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed OnLine gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Om het gebruikersgemak te vergroten, wordt voortaan direct de Agenda geopend als je Intramed opstart. Je kunt er ook voor kiezen om de patiëntenlijst laten openen of geen van beide. Voor deze oplossing is ook tabblad "3. Instellingen" van de medewerkergegevens opnieuw ingedeeld en is tabblad "4. Online diensten" toegevoegd. Meer...

De exports en rapportages zijn uitgebreid:

 • bij een export van het soort "Notities/Handelingen" kun je de locatie en ruimte exporteren. Meer...
 • bij een export van het soort "Patiënten/Handelingen" kun je MSZ gerelateerde gegevens exporteren. Meer...
 • Om inzicht te krijgen in de gemiddelde wachttijd voor een klacht zijn 4 inhoudsopties toegevoegd voor de wachttijd en behandelduur in de managementrapportages. Meer...

Voor de Jeugd-GGZ zijn de volgende nieuwe mogelijkheden beschikbaar:  

 • iJW 2.2 berichten kunnen ontvangen en verwerkt worden. Meer...
 • Jeugdhulpberichten kun je voortaan op elk tabblad de status "Beëindigd" geven. Bijvoorbeeld als een patiënt verhuist is of niet op de afspraak is gekomen. Meer...
 • Voor 2018 kan een nieuwe codelijst aangemaakt worden met productcategorie "52 - Specialistische GGZ", die werkt volgens de GBGGZ systematiek. Meer...

Ter vervanging van Masterplan Kwaliteit in Beweging 4.0.1, zijn alle nodige wijzigingen zijn aangebracht om gegevens voor Masterplan Kwaliteit in Beweging (KiB) 5.0 te exporteren. Ook kun je voortaan zelf controleren welke behandelepisodes klaar staan om geëxporteerd te worden. Meer...

In verband met de PREM zijn er diverse aanpassingen gedaan in de CQ-Index functionaliteit voor Qualiview, MediQuest, ZorgDNA, CTO-Logo en CEO-Ergo. Meer...

Voortaan wordt in het declaratiebestand dat voor servicebureaus aangemaakt wordt, de waarde "999999999" ingevuld op de plaats van het BSN. Infomedics vormt een uitzondering hierop. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Boekhouding

De omschrijving van grootboekposten is uitgebreid naar 255 tekens. Daarmee is de omschrijving even lang als de omschrijving van een dagboekregel.

Diagnosecodelijst

De verwijsdiagnosecode "9437" voor Fysiotherapie en Oefentherapie is verwijderd uit de lijst met verwijsdiagnosecodes. Dit is volgens de Vektis specificaties.

 Je vindt deze mogelijkheid in een behandelserie, tabblad "3. Diagnose", veld "Verwijsdiagnose:, Code:".

Online afspraak inplannen

Als je gebruik maakt van de online diensten van Intramed, kunnen patiënten zich online via jouw website inschrijven en een (voorlopige) eerste afspraak inplannen. Als je in jouw agenda een online inschrijfblok in het weekend hebt ingesteld, zijn die tijden voortaan ook zichtbaar voor patiënten die hun afspraak online inplannen of verplaatsen.   

Filters

In filtervelden (bijvoorbeeld bij rapporten) kon je filters instellen van maximaal 255 tekens. Dit aantal was soms niet genoeg en is daarom uitgebreid. Voortaan kun je filters instellen van meer dan 255 tekens.

GGZ - Jeugdhulp

 • De JW-berichten van de gemeente Heerhugowaard (en wellicht ook van andere gemeentes) konden niet ingelezen worden in Intramed, door een afwijkende code in het XML-bestand. Voortaan kunnen die JW-berichten wel in Intramed ingelezen worden. 
                     
 • Voortaan wordt het toewijzingnummer overgenomen uit het JW301 bericht, op basis van de codelijst en productcode van de gekoppelde behandelserie. Als die niet gevonden worden, wordt het toewijzingnummer bepaald op basis van enkel de codelijst van de behandelserie.
  Als er geen codelijst gevonden kan worden, wordt geen toewijzingnummer ingevuld. 
  Doordat het toewijzingnummer nu wordt overgenomen, wordt deze ook meegenomen in het JW303 bericht. Daardoor kunnen er nu declaraties plaatsvinden naar sommige gemeentes, die eerst afgekeurd werden door het ontbreken van het toewijzingnummer. 
                                 
 • Voortaan wordt het jeugdhulpstatusnummer getoond bij de volgende meldingen:
  • Het burgerservicenummer is verplicht maar niet gevuld voor cliënt, <Jeugdhulpstatus>
  • Het BSN is niet vertrouwd voor cliënt, <Jeugdhulpstatus>
  • De geboortedatum van cliënt lig in de toekomst, <Jeugdhulpstatus>
  • De achternaam is verplicht maar niet gevuld voor cliënt, <Jeugdhulpstatus>
  • De geboortedatum is verplicht maar niet gevuld voor cliënt, <Jeugdhulpstatus>
  • Er is geen behandelserie gekoppeld aan bericht voor <Jeugdhulpstatus>, van cliënt
  • Er is geen gemeente gekozen voor <Jeugdhulpstatus>, cliënt.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

B-trieve-84 meldingen

Bij het uitvoeren van grote acties (zoals declareren) kon een Btrieve-84 melding optreden. Door de logging van deze acties anders in te delen, treedt deze foutmelding minder vaak op.

GGZ - Jeugdhulp

 • Bij het opbouwen van een proefdeclaratie via de bestandsviewer kon de melding "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)" optreden als bij een patiënt een niet-vertrouwd BSN aanwezig was. Dit is opgelost.
                  
 • Na het ontvangen van een JW304 bericht, kreeg dit bericht de status "Verwerkt" in plaats van "Afgehandeld". Dit is opgelost.
                                  
 • Als een patiënt nog op de aanmeldingenlijst stond en je JW302 berichten wilde versturen, trad een foutmelding op. Alle berichten werden dan niet verstuurd. Voortaan wordt alleen het JW302 bericht van de patiënt op de aanmeldingenlijst niet verstuurd. Daar krijg je ook een melding van.
                 
 • Als je een behandelserie of behandelepisode verwijderde (bijvoorbeeld omdat je een verkeerd ingevoerde codelijst wilde herstellen), werden ook de gekoppelde Jeugdhulpberichten (en het product) verwijderd. Voortaan blijven de Jeugdhulpberichten in Intramed bewaard, ook al verwijder je de behandelserie of behandelepisode. 
                       
 • Als er meerdere codelijsten voor de Jeugd GGZ aanwezig zijn in de administratie, konden de JW301 berichten aan de verkeerde codelijst gekoppeld worden. Voortaan worden de JW301 berichten aan de juiste codelijst toegewezen:
  • Bij het ontvangen van een JW301 wordt gekeken of er een eerdere JW315 is met een codelijst met dezelfde productcategorie. Zo ja, dan wordt deze gebruikt bij de toegewezen producten.
  • Bij het ontvangen van een JW301 zonder eerdere JW315, wordt de actieve codelijst opgezocht volgens de volgende criteria:
   - De productcode wordt uit de gecontracteerde codelijsten gehaald.
   - Als die niet bepaald kan worden, wordt gekeken of de productcode voorkomt in een van de codelijsten.
   - Als die niet bepaald kan worden, wordt gekeken of de productcategorie voorkomt in de gecontracteerde codelijsten.
   - Als die niet bepaald kan worden, wordt gekeken of de productcategorie voorkomt in een van de codelijsten.
   - Als die dan nog niet bepaald kan worden, wordt een nieuwe codelijst aangemaakt.
                    
   Op de aanmeldingenlijst wordt ook de correcte codelijst toegekend als de patiënt niet bekend is.

GGZ - onjuiste prestatiecode

Bij een directe tijd van 250 minuten en hoger werden onterecht de 3 cijfers van de zorgvraagzwaarte niet toegevoegd aan de prestatiecode in het declaratiebestand. Voortaan wordt de volledige 12-cijferige prestatiecode opgenomen in het declaratiebestand.

Opbouwen verzamelstaat

Als tijdens het opbouwen van de verzamelstaat het veld "Bevestigingen per verzamelstaat:" was ingesteld op "Ja", werd het rapport verkeerd gesorteerd. Dit is hersteld.  
Ook is deze sortering hernoemd van "Behandelaar/Patientnaam" naar "Status/Declaratienr/Behandelaar/Patientnaam".

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat].

Schaalgrootte beeldscherm

Bij een afwijkende beeldscherm schaalgrootte, bijvoorbeeld DPI 125%, traden de volgende situaties op:

 • de tekst in selectielijsten werd te groot weergegeven
 • op tabblad "Audit" in de verslaglegging werden velden verkeerd uitgelijnd
 • de selectiepijltjes achter een veld werden niet goed meegeschaald
 • selectievakjes in een tabel werden te groot weergegeven
 • in rapportschermen vielen de velden en selectiepijltjes buiten beeld.

Deze zaken zijn opgelost.

Postcode conversie

Sinds 01-01-2018 zijn een aantal postcodes gewijzigd. De conversie hiervoor was al in Intramed 9.2 opgenomen. Maar als je de conversie naar Intramed 9.2 uitgevoerd hebt vóór 01-01-2018, is de postcode conversie niet doorgevoerd. Om er voor te zorgen dat de juiste gemeentecodes in de patiëntgegevens geregistreerd zijn, is in de postcode conversie ook in de conversie naar Intramed versie 9.3 opgenomen.

SMTP e-mail

Tijdens het e-mailen via SMTP kon de melding "Read Timed Out" optreden als je gebruik maakt van de internetprovider Ziggo. Het blijkt dat Ziggo een langzame controle hanteert op het moment van het ontvangen van de geadresseerde.

Om de controletijd te kunnen verlengen, is in de systeemgegevens het veld "Leestime-out (seconden):" toegevoegd. Als je een "Read Timed Out" melding krijgt, stel je bij dit veld bijvoorbeeld "60" seconden in.

 Gedurende de leestime-out reageert Intramed niet.

 Je vindt dit veld via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad "b. E-mail". 

Vergoedingenoverzicht

Het rapport kon niet geprint worden voor medewerkernummer 5000 of hoger. Dit is hersteld.

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Rapporten], [Behandelingen], [Vergoedingen...].

Veiligheidskopie terugzetten

In het inlogscherm van Intramed kun je via "Meer..." een veiligheidskopie terugzetten. Als dit gebeurde in een lege map, werd de onnodige vraag gesteld om een initiële database toe te voegen. Voortaan gebeurt dat niet meer.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.