Versie 9.23: Samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie is veel aandacht besteed aan de vervolmaking van het werken met ZPM. In de FysioTopics export wizard kun je nu ook een COPD en/of COVID-19 herstelzorg export laten maken. Ook is er nu een mogelijkheid om bij MSZ een afwijkende afspraakcode vast te leggen. Daarnaast is deze versie weer gericht op verbeteringen van bestaande functies én het verbeteren van de snelheid.

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd.
Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens dan weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

Bij deze versie zijn geen e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). 

De export Fysiotopics is uitgebreid met het zorgplan COPD. Meer...

En met de COVID-19 herstelzorg. Meer...

Bij MSZ kun je nu onder bepaalde voorwaarden een afwijkende afspraakcode vastleggen. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen Intramed

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Snelheid verbeteren

Door een aantal technische aanpassingen is de snelheid waarmee Intramed werkt aanzienlijk verhoogd:

 • Het openen van de medewerkersgegevens is aangepast.
 • De boekhoudexports (FMuta, Auditfile en EigenOntwerp vanuit Intramed) zijn aangepast.
 • In een dagboek is het openen van het selectiescherm om een declaratie te koppelen versneld.
 • Updaten tarieven: het ophalen van de contracttarieven en het selecteren van de pakketten is aangepast.
 • Het versturen van automatisch e-mails naar aanleiding van vragenlijsten vindt op de achtergrond plaats, zodat Intramed niet wacht tot het verzenden klaar is.

  Als in de email-instellingen 'Automatische email bewaren' is aangevinkt, wordt de e-mail bewaard met de status 'Nog te verzenden'.
  Zo is in het scherm "Mail" (via menu [Extra], [Mail]) te zien welke berichten niet verzonden zijn en, als daar geprobeerd wordt ze alsnog te verzenden, zal de foutmelding te zien zijn, waarom ze zijn niet verzonden.   

Verslagleggingsrichtlijnen

In deze versie 9.23 ontwikkelde verslagleggingsrichtlijnen kunnen niet meer in vorige programma versies worden geïmporteerd.

Verslagleggingsrichtlijnen; speciaal voor  ontwikkelaars

Als richtlijnbouwer kun je voortaan alle type invulbare velden (bijvoorbeeld 'datum') van formulieren aan meetinstrument(scores) koppelen.
Dit kan nodig zijn voor bepaalde exports, zoals die voor 'COVID-19 herstelzorg'.

ZPM: beroepscode en omschrijving beroep op nota

Voortaan wordt het veld 'ZPM nota uitvoerder' (onderin de lijst met de te kiezen velden op het nota ontwerp) anders gevuld.
Hierin wordt nu, net zoals ook in de declaratie naar de verzekeraars, het veld gevuld met:

 • het ZVL-nummer als deze is ingevuld;
 • het ZVL-soort, als het ZVL-nummer ontbreekt maar wel een ZVL-soort bekend is;
 • de beroepcode als er geen ZVL-nummer en ZVL-soort bekend is.

ZPM: crediteren

Het is voortaan mogelijk zijn om vanuit retourinformatie in het scherm 'Online Declareren' afgewezen prestaties te markeren voor crediteren.

ZPM: declareren

DSM-5 diagnose op 'Dissociatieve stoornissen' en 'Overige psychische stoornissen' moeten toch weer los worden toegevoegd in de declaratie. Ze worden voortaan als respectievelijk Hoofdgroep 8 en 20 in de declaratie opgenomen.

ZPM: historie zorgvraagtype vastleggen

Het is voortaan mogelijk om meerdere registratiemomenten vast te leggen voor het zorgvraagtype. Zo kunnen declaraties gecrediteerd en opnieuw gedeclareerd worden, waarbij de destijds geldige zorgvraagtype wordt meegenomen.

Tijdens declareren wordt steeds per behandeling die gedeclareerd aan de hand van de datum het toen geldige zorgvraagtype gebruikt. Met crediteren wordt het zorgvraagtype niet gebruikt in de GDS801.

Hiervoor staat er op tabblad '3. diagnose en zorgvraagtype', subtabblad 'c. Zorgvraagtype' van de behandelserie een lijst met alle gekozen zorgvraagtypen:

In deze lijst vul je voortaan de datum en het 'Advies zorgvraagtype' uit de Nza-tool en jouw 'Gekozen zorgvraagtype' in. 

ZPM: Na declareren behandelaar en diagnose aanpassen

Wanneer een nieuwe patiënt belt voor een behandeling wordt deze ingepland in de agenda. Het secretariaat weet dan (soms) nog niet direct wie deze behandeling gaat uitvoeren (het secretariaat weet/kan geen diagnose stellen), wordt dit soms aan een willekeurige behandelaar gekoppeld.

Omdat er na 1 behandeling al gedeclareerd kan worden, was het niet meer mogelijk om hierna de behandelaar aan te passen. Dit is nu verholpen. Ook is het nu mogelijk om na het declareren de diagnosecode nog aan te passen.

ZPM: Zorglabels voor S02 en S03 verbergen

Voortaan zijn de zorglabel 'S02 Basis-ggz UNAMI' en 'S03 Basis-ggz ELEO' (Behandeling; tabblad '5. Zorglabels') alleen nog maar beschikbaar als het basis GGZ betreft.


Of een behandelserie Basis GGZ is geef je aan op tabblad  '3. diagnose en zorgvraagtype', subtabblad 'c. Zorgvraagtype' van de behandelserie.

ZPM: ZPM beroepen

Tijdens de conversie naar deze Intramed versie wordt er een nieuwe versie van het bestand 'ZPM beroepen' opgenomen.
Hierin is ook beroepcode BP35 'GGZ-agoog' opgenomen.

Oplossingen Intramed

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Behandelserie afsluiten

Zodra er behandelingen/declaratiemomenten van een behandelserie met daarop een ingevulde 'tweede paramedische diagnose' waren gedeclareerd, was het afsluiten van die behandelserie niet meer mogelijk. Dit is aangepast.

Boekhoudexports

De boekhoud exports voor FMuta, Auditfile (ADF), en eigen ontwerpen gaven in de online omgeving enkele problemen, die nu zijn opgelost.

JeugdGGZ: Declaratiemomenten

Wanneer het declaratiemoment 'Na afsluiten behandelserie' of 'Na afsluiten behandelepisode' wordt gebruikt, wordt weer de juiste begindatum in de declaratie gezet.

Oplossingen Intramed mobiel

Intramed mobiel functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Handelingen inzien

Als in Intramed mobiel een handeling werd geopend, werd altijd de omschrijving van handeling 1 getoond. Dit is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.