Prijs- of btw-wijziging doorvoeren

Je moet een prijs- of btw-wijziging doorvoeren als:

 • bij behandelingen van het type "verrichtingscode" of "overige diensten" het btw-percentage is aangepast of als je het tarief bij een behandeling handmatig hebt aangepast. Door de prijswijziging worden alle actuele tarieven gewijzigd in de codelijsten.
 • bij declaratiemomenten het btw-percentage is aangepast of als je het tarief bij een declaratiemoment handmatig hebt aangepast. Door de prijswijziging worden alle actuele tarieven gewijzigd in de codelijsten.
 • bij abonnementen met het factureren in termijnen het btw-percentage is veranderd. Bij de prijswijziging geef je aan of de prijs inclusief btw of exclusief btw gelijk gehouden moet worden.

Warning

Voor codelijsten van het type "Prestatiecodes" wordt bij het maken van de declaratie gekeken naar het actuele het tarief. Voor deze behandelingen hoef je dus geen prijswijziging door te voeren.

 1. Je kunt in één keer bij alle behandelingen/activiteiten het juiste tarief instellen via dit scherm.

 2. Vink één of meer rubrieken aan die je wil wijzigen: 

  Veld

  Omschrijving

  Behandelingen aanpassen:

  Kies deze optie als je het tarief (en eventueel de duur) van afspraken en ongedeclareerde behandelingen wil wijzigen naar de actuele tarieven.

  Wijzigen vanaf behandeldatum:

  Typ de behandeldatum in of gebruik de kalender via . Vanaf deze datum wordt het tarief van afspraken en ongedeclareerde behandelingen gewijzigd in de actuele tarieven. 

  Behandelduur aanpassen:

  Klik op  en kies voor "Ja" als je ook de duur van de behandeling wil wijzigen in de actuele duur.

  Alleen behandelingen van codelijst:

  Als je een prijswijziging van één specifieke codelijst wil doorvoeren, kies je hier die codelijst: klik op  en dubbelklik op de codelijst. 

 3. Vul de velden in de rubriek "Declaratietrajecten" in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Declaratietrajecten aanpassen:

  Kies deze optie als je het tarief van ongedeclareerde declaratietrajecten wil wijzigen in de actuele tarieven.

  Wijzigen vanaf begindatum behandelserie:

  Typ de begindatum in of gebruik de kalender via . Vanaf deze datum wordt het tarief van het declaratietraject gewijzigd in de actuele tarieven. 

  Alleen behandelseries van codelijst:

  Als je een prijswijziging van één specifieke codelijst wil doorvoeren, kies je hier die codelijst: klik op  en dubbelklik op de codelijst. 

  Nieuwe declaratiemomenten toevoegen bij volledig ongedeclareerde declaratietrajecten.

  Kies deze optie als je de declaratiemomenten in ongedeclareerde behandelseries weer wil gelijk maken aan de declaratietrajecten in de codelijst (Bijvoorbeeld als je in een behandelserie declaratiemomenten had verwijderd).

 4. Vul de velden in de rubriek "Abonnementen" in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Abonnementstermijnen aanpassen:

  Als het btw-percentage is veranderd, moet je voor abonnementstermijnen van lopende abonnementen een prijswijziging doorvoeren. Kies in dat geval voor deze optie.

  Prijs exclusief btw gelijk houden:

  Kies deze optie als je de prijs van het abonnement exclusief btw gelijk wil houden. De omzet blijft daarmee gelijk, maar de prijs voor de consument verandert.  

  Prijs inclusief btw gelijk houden:

  Kies deze optie als je de prijs van het abonnement inclusief btw gelijk wil houden. De prijs voor de consument blijft daarmee gelijk, maar de omzet verandert.

  Alleen termijnen van abonnementsvorm:

  Als je een prijswijziging van één specifieke abonnementsvorm wil doorvoeren, kies je hier de abonnementsvorm: klik op  en dubbelklik op de abonnementsvorm.

 5. Klik op "OK"; er worden verschillende schermen "Informatie" geopend, afhankelijk van welke rubrieken je aangevinkt hebt.

         

      
 6. Klik op "OK" om de schermen te sluiten.