Versie 9.2: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen.

Vanaf deze versie wordt je er via een icoon in de taakbalk op gewezen, dat er een nieuwe versie / revisie van een verslagleggings- of meetinstrumentenrichtlijn beschikbaar is. Ook nieuw is dat patiënten die zich online aanmelden, ook meteen een eerste afspraak kunnen maken.
Vanuit een selectielijst kun je deze richtlijnen snel en eenvoudig opnemen in je administratie. 
Het e-mailen in Intramed is ook uitgebreid; een aantal gebruikers wil Intramed gebruik laten maken van de SMTP-servers van Google (Gmail), Microsoft (Outlook 365) en Exchange. Intramed ondersteunt daarvoor voortaan ook een beveiligde SMTP verbinding. Bovendien konden e-mailinstellingen alleen in het register worden ingesteld, maar nu kunnen zij ook in de Intramed database opgeslagen worden. 
Als laatste is een hele belangrijke aanpassing voor het JeugdGGZ berichtenverkeer gedaan. Vanaf deze versie kun je bij gemeenten aangeven of daar berichten naartoe gestuurd mogen worden. Dit in verband met de uitfasering JW321.

In de lijst "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" vind je Intramed aanpassingen die zijn veroorzaakt door wettelijke veranderingen en actualisatie van diverse gegevens per 01-01-2018. Bijvoorbeeld nieuwe codes voor de Generalistische Basis GGZ, update lekenvertalingen in GGZ codelijsten, een "SMNDA"-code bij SEPA-incasso, nieuwe afsluitredenen behandelserie JeugdGGZ, nieuwe productcodes in de Standaardproductcodelijst Jeugdwet, nieuwe MSZ-zorgproducten en tarieven, NEVO tabel 2016/5.0, aangepaste Gemeentecodes en UZOVI-codes. 

Tot slot zijn een flink aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed OnLine gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Voortaan controleert Intramed automatisch of er een nieuwere versie of revisie beschikbaar is. Als dat zo is, zie je dit aan een nieuw icoon in de werkbalk. Daarna importeer je via een selectiescherm de nieuwe verslagleggingsrichtlijnen in jouw administratie. Zo kun je snel met de meest actuele richtlijnen werken.  Meer...

Als je gebruik maakt van een Intramed PLUS licentie én Intramed OnLine (of als je de online dienst op een eigen webserver hebt geplaatst), kon je nieuwe patiënten zich via je website in laten schrijven. Nieuw in deze versie van Intramed is, dat zij dan ook direct een eerste afspraak kunnen reserveren in de agenda. Natuurlijk op de tijden dat de therapeut dat in zijn agenda mogelijk maakt. Meer...

Intramed is uitgebreid met de mogelijkheid om via de SMTP-servers van Google (Gmail), Microsoft (Outlook 365) en Exchange te e-mailen. Bovendien kunnen de e-mailinstellingen nu ook in de Intramed database worden opgeslagen. Meer...

Je kunt voortaan per gemeente aangeven, of er berichten gecommuniceerd mogen worden na 01-01-2018 in verband met de uitfasering JW321. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

CQ-index: Controleer de gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens van een patiënt te laat verstuurd worden t.b.v. de CQ-index, kun je bij het opstarten van Intramed het scherm "Controleer de gegevens" krijgen. Daarin zie je of er patiënten zijn, die voor verzending van gegevens in aanmerking komen. Er wordt per patiënt gemeld wat de mogelijke reden is.

Aan dit scherm zijn de kolommen "MwNr" en "Naam medewerker" toegevoegd. Hierin staat het nummer en de naam van de laatste behandelaar (dit is namelijk degene die wordt verstuurd). Zo kun je bijvoorbeeld als praktijkhouder controleren, welke medewerkers de CQ-Index gegevens niet compleet hebben, zodat je de medewerker daarop kan wijzen.

Diëtetiek: NEVO tabel 2016/5.0

Er zijn wijzigingen in de NEVO-tabel (2016/5.0) voor diëtetiek. De wijzigingen zijn:

 • Vitamine D3 is opgenomen (cholecalciferol). "Totaal vitamine D" bestaat uit een optelling van cholecalciferol en 25-hydroxy-vitamine D. De gehaltes van deze voedingsstoffen zijn in alle drie varianten nu in NEVO-online opgenomen.
 • Afzonderlijke mono- en disacchariden en afzonderlijke polyolen worden in NEVO-online 2016 niet meer gepubliceerd.
 • Van 18 voedingsmiddelen is een groot aantal voedingsstoffen ten behoeve van NEVO geanalyseerd en aan de databank toegevoegd.
 • De productgroep vis heeft extra aandacht gekregen.
 • Andere voedingsstoffen die tijdens de herziening extra aandacht hebben gekregen zijn: natrium, vitamine K en jodium.
 • Van een groot aantal fabrikanten is nieuwe informatie over de samenstelling van merkartikelen verwerkt.
 • Margarines, halvarines en bak- en braadvetten zijn geactualiseerd.
 • De uitgebreide vetzuursamenstelling van margarines, halvarines en bak en braadvetten en een aantal andere voedingsmiddelen is vervallen, omdat onvoldoende actuele gegevens beschikbaar zijn. Bij recepturen met deze ingrediënten wordt om dezelfde reden de uitgebreide vetzuursamenstelling ook niet meer getoond.
 • Op basis van gegevens uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeilingen zijn diverse frequent gegeten voedingsmiddelen toegevoegd.
 • In totaal zijn, sinds NEVO-online 2013, 255 nieuwe voedingsmiddelen aan NEVO-online toegevoegd. 60 voedingsmiddelen die niet meer in de handel zijn, zijn verwijderd.

Tijdens de conversie naar Intramed 9.2 worden de NEVO 2016/5.0 gegevens geïmporteerd, aanvullend op de gegevens die al aanwezig zijn in de database. De al aanwezige voedingsmiddelen en voedingsmiddel bronnen staan op niet-actief na de conversie. De oude bronnen en de oude voedingsmiddelen worden op niet actief gezet, zodat ze kunnen worden verborgen bij het selecteren. Zo hoef je niet eerst de lijst met voedingsmiddelen uit de oude tabellen door te scrollen om uiteindelijk onderaan de nieuwe te zien.

De conversie van de NEVO-tabel is een zware conversie die tijd kost. Tijdens het converteren worden de NEVO-gegevens alleen geïmporteerd als in de systeemgegevens de Diëtetiek module ingeschakeld is.

Wordt deze module later ingeschakeld, dan zullen de meeste recente gegevens geïmporteerd worden aanvullend op eventuele gegevens die al in de database aanwezig zijn.

GGZ: Generalistische Basis GGZ

 • Vanaf 01-01-2018 gaan nieuwe codes voor de Generalistische Basis GGZ in. Daarom worden tijdens de conversie naar Intramed 9.2 de bestanden GGZ Beroepen, GGZ Diagnoses, GGZ D5 Diagnoses en Diagnosecodes vervangen. Hierin zijn de nieuwe gegevens opgenomen, die voor gebruik in 2018 beschikbaar zijn gesteld door de NZa. 
 • De GGZ DBC-tarieven, GGZ Productgroepen, GGZ Activiteiten, GGZ Tarieven en GGZ Zorgtypen worden tijdens de conversie geüpdatet. De nieuwe tarieven worden tijdens de conversie toegevoegd aan de bestaande codelijsten. Bij het toevoegen van een nieuwe codelijst zijn de nieuwe tarieven direct beschikbaar.

GGZ: Gespecialiseerde GGZ

 • De GGZ DBC-tarieven, GGZ Productgroepen, GGZ Activiteiten, GGZ Tarieven en GGZ Zorgtypen worden tijdens de conversie geüpdatet. De nieuwe tarieven worden tijdens de conversie toegevoegd aan de bestaande codelijsten. Bij het toevoegen van een nieuwe codelijst zijn de nieuwe tarieven direct beschikbaar.
 • De lekenvertalingen zijn geüpdatet in de GGZ codelijsten voor 2018. Dit naar aanleiding van wensen uit de praktijk van zorgaanbieders en patiënten. Gespecialiseerde GGZ patiënten willen duidelijkere lekenvertalingen, zodat zij weten waarvoor zij behandeld zijn. Op deze manier is het voor een patiënt makkelijker te begrijpen wat er op de factuur staat.
        
  In behandelseries met een begindatum van 01-01-2018 zie je de nieuwe lekenvertaling op de volgende plaatsen: 
  > op de beslisboom uitdraai (open de behandelserie ga naar tabblad "4. Activiteiten", klik op "Opties", "Toon beslisboom", "OK");
  > op de verzamelstaat uitdraai (zorg ervoor dat het veld "DBC lekenomschrijving" aanwezig is het op verzamelstaat ontwerp, dit veld kan toegevoegd worden in het onderdeel "Detail");
  > op de nota uitdraai (zorg ervoor dat het veld "DBC lekenomschrijving" aanwezig is op het nota ontwerp, dit veld kan toegevoegd worden in het onderdeel "Detail").
        
  Bijvoorbeeld:
  Nu is de lekenvertaling van de productgroep als volgt: "Ambulant [000], diagnostiek [007]".
  Voor DBC's met een begindatum vanaf 01-01-2018 is deze lekenvertaling aangepast naar "Gespecialiseerde GGZ, Diagnostiek, Bestede tijd vanaf 1 tot en met 99 minuten".    

Indicatiecode t.b.v. oefentherapie

Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften per 2018, moeten oefentherapeuten de nieuwe indicatiecode "012: Eerste n behandelingen fysiotherapie/gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht" kunnen gebruiken. Deze nieuwe indicatiecode is toegevoegd in Intramed.

De indicatiecode kan in een behandelserie Oefentherapie waarvan de begindatum 01-01-2018 of later is, op tabblad "1. Behandelserie" bij het veld "Indicatiecode:" gekozen worden. Op tabblad "2. Toestemming" wordt dan het veld "Max. aantal:" automatisch op 12 gezet.
Bij overschrijden van dit aantal moet je een vervolgbehandelserie aanmaken. Daarin wordt op tabblad "2. Toestemming" het veld "Max. aantal:" automatisch op 9 gezet.

Incasso

Er zijn wijzigingen bekend gemaakt door o.a. ABN Amro en ING met betrekking tot de SEPA incasso. Dit komt vermoedelijk omdat BIC niet meer verplicht is en daardoor dus niet altijd de bank van de patiënt (de "Debtor account") bekend is. Wanneer het rekeningnummer dan veranderd, kan er niet bepaald worden of dit dan bij dezelfde of een andere bank is.

Bij een incassotransactie die uitgevoerd moet worden op 21-11-2017 of later, moet voortaan een "SMNDA"-code meegestuurd worden. SMNDA staat voor "Same Mandate New Debtor Account". In Intramed wordt deze code (de "Machtigingsidentificatie") voortaan opgebouwd uit het patiëntnummer met daarachter de datum van de incassomachtiging. Dat maakt deze machtigingsidentificatie ook direct tot een uniek nummer.

Zaken rond incasso stel je in op tabblad "2. Financieel/Mailing" van de patiëntgegevens. Bij patiënten, die al een incassomachtiging hadden afgegeven, blijft alles zoals het is.
Bij de volgende patiënt is al eens geïncasseerd, dus staat het veld "Eerste SEPA incasso:" op "Nee". De machtigingsidentificatie is gelijk aan het patiëntnummer.
     

Voortaan wordt de machtigingsidentificatie opnieuw bepaald (en volgens de nieuwe structuur opgebouwd) bij het wijzigen van één van de velden:

 • Patiëntnummer;
 • BIC;
 • IBAN;
 • Datum incassomachtiging.
  (Dit kan ook door het aanklikken van extra incasso mogelijkheden gebeuren.)

Bij alle velden (met uitzondering van "Datum incassomachtiging:") wordt de datum incassomachtiging dan aangepast naar de huidige datum. Ook wordt, wanneer de machtigingsidentificatie wijzigt, het veld "Eerste SEPA incasso:" weer op "Ja" gezet.

Jeugd-GGZ: afsluitredenen behandelserie

Vanuit VNG zijn nieuwe tabellen gepubliceerd met speciale afsluitredenen om per 31-12-2017 de Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis GGZ bij Jeugdhulp correct te kunnen stoppen. Dit was nodig omdat per 01-01-2018 de DBC systematiek vervalt. Ook komt per die datum de declaratiestandaard JW321 te vervallen. Die speciale afsluitredenen zijn toegevoegd in Intramed:

 • Afsluitreden 40 (GBGGZ): "Afsluiten vanwege beëindiging JW321 berichtenverkeer";
 • Afsluitreden 50 (GGGZ): "Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz".

 Je kunt deze afsluitredenen kiezen, als je een behandelserie afsluit en de "Reden einde zorg:" selecteert.

Jeugdhulp berichtenverkeer (GGZ)

In het berichtenverkeer voor de GGZ Jeugdhulp zijn een aantal zaken gewijzigd (menu [Bestand], [Berichtenverkeer Jeugdhulp]):   

 • Normaal volgt een toestemming JW301 op een JW316, maar een JW301 kan ook handmatig ingevoerd worden. Daarbij wordt op de pagina "Toegewezen product" de "Toewijzingsdatum:" ingevuld.

  De "Toewijzingsingangsdatum:" zou ook gevuld moeten worden, omdat dit gegeven in het opvolgende JW305 bericht moet worden opgenomen. Zo niet, dan wordt een JW305 nu afgekeurd door VECOZO.
  Voortaan wordt bij het opslaan van een handmatig toegevoegde JW301, net als bij het importeren van een JW301, de "Toewijzingsingangsdatum" gevuld met de begindatum van het toegewezen product.
 • Wanneer op tabblad "2. Toewijzing" de status op "Wachten op toewijzing" was, verscheen onterecht de attentie dat het contract niet gevonden kon worden. Deze onterechte melding wordt niet meer getoond.
 • Bij de uitfasering DBC is het de bedoeling dat de gemeente een nieuwe JW301 toestuurt met als wijzigingsreden "10 Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek" met daarin een gewijzigde einddatum van 31-12-2017. De instructie is ook dat de beschikking en het beschikt product worden beëindigd met dezelfde datum.
  Daarna moet de gemeente een nieuwe JW301 toesturen waarin het nieuwe product voor 2018 wordt toegewezen. Deze is gekoppeld aan een nieuwe beschikking en nieuw beschikt product.
           
  Het ontvangen van een gewijzigde JW301 kan nu wel in Intramed, maar de hoofdstatus wordt dan ook terug gezet naar "Toewijzing". Hierdoor moeten alle berichten daarna opnieuw verzonden worden om de status weer goed te krijgen. Dit is veel gemakkelijker gemaakt. Voortaan wordt, wanneer een bericht ontvangen wordt, het volgende gedaan:


  Er wordt gekeken of het ontvangen bericht een JW301 is. Zo ja, dan wordt de status op "Toewijzing gewijzigd" gezet als het oorspronkelijke JW301 bericht kan worden gevonden.
  Bij het verzenden van de ontvangstbevestiging (JW302), wordt gekeken of het een wijziging betreft door te controleren of de status "Toewijzing gewijzigd" is. Zo ja, dan wordt bij een succesvolle verzending van de JW302 gekeken wat het laatste bericht was (anders dan een JW301/JW302), waarna de status weer wordt terug gezet op de oorspronkelijke status.

  Hierbij kan de Jeugdhulpvermelding wel wisselen tussen de tabbladen "2. Toewijzing" en "3. Behandeling".
     
  Bij het daarna ontvangen van een nieuwe JW301 voor 2018 moet wel weer de hele berichtencyclus doorlopen worden.

Jeugdhulp: codelijsten (GGZ)

In de codelijsten voor Jeugdhulp werd alleen de omschrijving getoond van de productcategorie. Een gebruiker krijgt daarentegen vaker een lijst van de gemeente met alleen de codes van de categorieën en de bijbehorende productcodes.
Voortaan staat bij de productcategorieën van Jeugdhulp de code voor de omschrijving. Zo hoef je niet eerst te achterhalen welke omschrijving bij welke code hoort.

Jeugdhulp productcodes (GGZ)

Er zijn nieuwe productcodes toegevoegd aan de Standaardproductcodelijst Jeugdwet voor 1-1-2018. Daarom is de nieuwste tabel "Jeugdhulp zorgproducten" geïmporteerd en wordt deze gebruikt tijden het aanmaken van een nieuwe database.

 • Aan bestaande codelijsten met de categorieën "43-Jeugdhulpverblijfinclbeh" en "45-Jeugdhulp ambulant" worden de producten 43A66 "Logeren specialistisch: inspanningsgericht" respectievelijk 45A78 "Jeugdhulp ambulant coördinatie" toegevoegd.
 • De productcode 45A78 is alleen beschikbaar als de begindatum van de behandelserie vanaf 01-01-2018 is.
 • Productcode 43A66 is toegevoegd aan de Jeugdhulp zorgproducten, maar kan in Intramed niet geregistreerd worden omdat de productcategorie "43-Jeugdhulpverblijfinclbeh" niet beschikbaar is.

Locatiecode DIS

De NZa geeft voor een praktijk met meerdere AGB-codes soms dezelfde locatiecode DIS, bijvoorbeeld 00. Het was in Intramed niet mogelijk dezelfde locatiecode DIS nogmaals in te voeren; ook al verschilden DIS gebruikersnaam en AGB-code. Je kreeg dan een foutmelding.

Maar voor de GGZ moet je meerdere Locatiecodes DIS kunnen invoeren met dezelfde locatiecode, zodat je aan de aanleverplicht kan voldoen en de juiste gegevens per AGB-code naar DIS kan sturen. Daarvoor is de Locatiecode DIS uitgebreid met een veld "Nummer".

Je kunt dit nummer niet zelf toevoegen of wijzigen. Tijdens de conversie krijgt het veld "Nummer" dezelfde waarde als het veld "Locatiecode" (tussen 0 en 99).
Voeg je locatiecodes DIS toe, dan wordt dit nummer automatisch met 1 opgehoogd. Hierdoor kan voortaan in meerdere Locatiecodes DIS dezelfde locatiecode ingevoerd worden.

In de lijst "Locatiecodes DIS" is een kolom toegevoegd voor dit nummer:

 In de DIS-export kies je voortaan via het nummer de Locatiecode DIS. Daarachter worden de Locatiecode, Te gebruiken AGB en Gebruikersnaam vermeld.

 Je vindt de locatiecodes DIS via menu [Systeem], [Tabellen], [GGZ].

MSZ codelijsten

 • Tijdens de conversie naar Intramed 9.2 worden de volgende bestanden geüpdatet voor MSZ 2018:
  • Diagnosecodes
  • MSZ afsluitredenen
  • MSZ attributen
  • MSZ attribuutgroepen
  • MSZ attribuutgroepkoppelingen
  • MSZ behandelklasses
  • MSZ beslisregels
  • MSZ diagnose combinaties
  • MSZ diagnoses
  • MSZ tarieven
  • MSZ zorgactiviteiten
  • MSZ zorgproducten
  • MSZ zorgproductgroepen
  • MSZ zorgtypen
  • MSZ zorgvragen
        
 • Bij een MSZ-codelijst kunnen verrichtingcodes opgenomen worden. Bij een verrichtingcode kunnen verrichtingactiviteiten opgenomen worden.

  In totaal kon je 256 verrichtingactiviteiten bij een verrichtingcode toevoegen. Dat bleek voor sommige praktijken te weinig. Voortaan kun je veel meer verrichtingactiviteiten toevoegen.
 • Bij het toevoegen van een behandelepisode kon de foutmelding "Zorgvraagindex 999 bestaat niet in Behandelserie" verschijnen. Dit gebeurde als bij inlezen van een JW301 een productcategorie aanwezig is, die niet in de administratie staat en die door Intramed wordt onderdrukt. Deze productcategorieën zijn nog niet selecteerbaar in Intramed, maar er wordt wel na het inlezen van de JW301 een codelijst voor toegevoegd zonder zorgproducten.

      
  Het bleek dat codelijsten vanuit een JW301 worden toegevoegd met het veld discipline op "Revalidatiezorg" (dit is de 0 waarde). Dit is niet juist en daarom aangepast:
  Het veld "Discipline:" heeft er hiervoor een lege waarde bij gekregen die niet zichtbaar is voor de gebruiker en dus ook niet gekozen kan worden. Alleen als het veld "Discipline:" zichtbaar is in de codelijst (alleen bij soort prestatiecodelijst "Medisch specialistische zorg") en wordt leeggemaakt, krijg je nog bij opslaan van de behandelepisode een foutmelding.

SBGGZ-export

Op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens is in de rubriek "Deelname" het veld "SBGGZ:" toegevoegd. Dit veld zie je alleen als er een GGZ codelijst aanwezig is en wanneer er een Stichting Benchmark GGZ exportinstelling aanwezig is.

Standaard staat dit veld op "Niet gevraagd". Van patiënten worden gegevens alleen geëxporteerd met de SBGGZ-export (naar SBG of SVR) wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven én de patiënt geen privacyverklaring gebruikt.

Scherm Fysio vergoeding

In Intramed kun je via Fysiovergoeding polisgegevens opvragen. In het scherm "Opvragen Fysiovergoeding" stond ook altijd links onderin het veld "Screening en intake". Dit veld is voortaan alleen nog zichtbaar, als er door Fysiovergoeding gegevens ingevuld worden. Dit betekent dat het vrijwel altijd verborgen wordt.

 Je kunt polisgegevens opvragen via bijvoorbeeld tabblad "2. Financieel/Mailing" in de patiëntgegevens, klik op een verzekering en op .

Tabel Gemeentecodes

In Friesland, Gelderland en Groningen vinden herindelingen plaats. De tabel met gemeentecodes is hierop aangepast.

Tijdens de conversie naar versie 9.2 worden de nieuwe gemeentecodes toegevoegd met ingangsdatum 01-01-2018 en voor de gemeentes die komen te vervallen wordt de einddatum op 31-12-2017 gezet. De volgende gemeentecodes vervallen per 01-01-2018:

 • 0007 Bellingwedde
 • 0048 Vlagtwedde
 • 0018 Hoogezand-Sappenmeer
 • 0040 Slochteren
 • 1987 Menterwolde
 • 0063 het Bildt
 • 0070 Franekeradeel
 • 1908 Menameradiel
 • 0140 Littenseradiel
 • 0080 Leeuwarden
 • 0081 Leeuwarderadeel
 • 0140 Littenseradiel
 • 1900 Sudwest-Fryslan
 • 0196 Rijnwaarden
 • 0299 Zevenaar

 Als de conversie naar Intramed 9.2 ná 01-01-2018 wordt uitgevoerd, zullen de postcode tabel en de patiënten ook geconverteerd worden. Voer je de conversie naar Intramed 9.2 eerder dan 01-01-2018 uit, wijzig dan handmatig de gegevens van de betrokken patiënten.

UZOVI-codes

De tabel "UZOVI-codes" is volgens de laatste gegevens geactualiseerd.

 Deze wijzigingen gaan in per 01-01-2018.

Verzekeraarsconcerns

 • Nummer 8 "Caresq" is toegevoegd. Hieronder vallen UZOVI 3352 en 3353.
 • Van concern 7 is de naam gewijzigd van "DSW-Stad Holland" naar "DSW-Stad Holland & ASR". Dit concern is ook toegewezen aan de UZOVI-codes die onder ASR vallen: 0403, 3328, 3336, 3345, 3346, 8959, 8973, 9018 en 9019.

Toegevoegde UZOVI-codes

 • 3350 ASR Schadeverzekering N.V.
 • 3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • 3352 IptiQ Life S.A. (gekoppeld aan concern nr. 8 Caresq)
 • 3353 Caresco (gekoppeld aan concern nr. 8 Caresq)
 • 3354 Caresq (concern nr 8)
 • 3355 Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA) en gekoppeld aan concern nr 7. DSW-Stad Holland
 • 3356 Medische noodzakelijke zorg aan onverzekerde
 • 9985 Uitvoeringsregeling opsporing en verzekering onverz
 • 9986 Buitenland Verbindingsorgaan
 • 9987 Regeling wanbetalers premie Zorgverzekeringswet
 • 9988 Uitvoeringsregeling gemoedsbezwaarden zorgkosten

Toegevoegde contactgegevens

 • 3346 contactgegevens zoals adres, telefoon, website en e-mailgegevens etc.
 • 3349 contactgegevens zoals adres, telefoon, website en e-mailgegevens etc.

Naamswijziging

 • 9015 IZZ Zorgverzekeraar is geworden VGZ voor de zorg
 • 0211 (toevoeging <=2017)    

Gewijzigd UZOVI

0211 FBTO is geworden 3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.

Dit betekent dat declaraties met behandeldatum (of DBC's met startdatum) vanaf 1 januari 2018 aangeleverd worden op het nieuwe UZOVI-nummer 3351. Voor alle declaraties vóór deze datum geldt het huidige UZOVI-nummer (0211).

Verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie

Voor de conversie van verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie versie 35 naar versie 36, is er een aanpassing op Fysiotherapie versie 35 gemaakt. Tijdens de conversie naar Intramed 9.2 wordt, als versie 35 in je administratie aanwezig is en versie 35 revisie 1 niet, de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie versie 35 revisie 1 geïmporteerd.

Dit punt is niet van toepassing als je al met de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie versie 36 werkt.

 Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in versie 35 revisie 1. Je merkt als gebruiker eigenlijk niets van deze overgang.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Agenda: afsprakenoverzicht

Als je een afsprakenoverzicht printte voor een patiënt met meerdere afspraken op één dag, werden de afspraken niet op chronologische volgorde qua afspraaktijd weergegeven. Patiënten zien daardoor soms de 1e afspraak over het hoofd.

Dit is opgelost door de sortering van de lijst voor het printen aan te passen. Deze wijziging zorgt er ook voor dat de sortering correct is bij het mailen van een afsprakenoverzicht.

Codelijsten bewaren

Als in de initiële database een codelijst werd geopend en zonder wat te wijzigen werd gesloten, verscheen de vraag: "Codelijst is gewijzigd. Bewaren?". Ook als een codelijst werd toegevoegd, verscheen die vraag meteen.
In een geconverteerde database verscheen de vraag niet.

Dit is opgelost; de vraag om wijzigingen op te slaan komt niet meer onterecht voor.

Rapport "Omzet per maand"

Voor het rapport "Omzet per maand" kun je filters instellen. Het filter "Status:" kun je niet instellen. Dit filter wordt gebruikt om alleen maar definitieve declaraties mee te nemen in het rapport. Dit filter werd echter wel op het rapport vermeld (met de waarde "Definitief" in alle gevallen).

Omdat dit verwarrend is, wordt het filter op het veld "Status" niet meer getoond in het rapport "Omzet per maand".

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Financieel], [Omzet per maand].

Scherm "Patiënt" en "Medewerker"

Op tabblad "2. Financieel/Mailing" van de patiëntgegevens was de lijst met verzekeringspolissen te breed, waardoor een deel van de rechterkant niet zichtbaar was.
Op tabbladen "2. Overig/Postbussen" en "3. Instellingen" waren verschillende velden en de lijst met postbussen te breed.
Al deze zaken zijn aangepast.

Scherm "Systeemgegevens"

Je kunt de beeldscherminstellingen van je computer aanpassen qua schaal. We spreken dan van het aanpassen van de DPI- waarden ("dots per inch"). Als dit het geval was, werd een foutmelding getoond bij het openen van de syteemgegevens via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens]. Dit bleek ook het geval bij het openen van het scherm "Gegevens controleren en aanvullen".

Voortaan kunnen de systeemgegevens en het scherm "Gegevens controleren en aanvullen" weer zonder foutmelding worden geopend; ook bij gebruik van een afwijkende DPI-instelling.

Verslaglegging: automatisch versturen vragenlijsten

Als een afspraak voor een nieuwe klacht wordt ingepland via de wizard in de agenda en er wordt een formulierset geselecteerd, dan verschijnt bij het voltooien de vraag:
"De geselecteerde formulierset bevat vragenlijsten. Wilt u deze automatisch online aanbieden?". Bovendien is er een knop [Online aanbieden...] in de behandelepisode bij vragenlijsten die daarvoor geschikt zijn. 
Maar de vraag verscheen ook als bij de patiënt geen e-mailadres is ingevuld. Dat zou niet moeten.

Voortaan wordt bij het inplannen van een afspraak voor een nieuwe klacht met een formulierset met vragenlijsten erin niet meer gevraagd of deze online aangeboden moeten worden als het e-mailadres van de patiënt leeg is. Daarnaast wordt de knop "Online aanbieden..." in de behandelepisode boven een vragenlijst niet meer getoond als het e-mailadres van de patiënt leeg is.

  Online vragenlijsten versturen en terug-ontvangen werkt alleen als je een Intramed PLUS licentie én Intramed OnLine hebt, of als je de online dienst op een eigen webserver hebt geplaatst.

Verslaglegging: behandelrichtlijn gebruiken

Je voegt een behandelrichtlijn toe in het formulier "Behandelplan" via . De begin- en einddatum zouden gevuld moeten zijn in elk behandelplanonderdeel, maar dat was niet het geval. Dit is opgelost; de velden "Begindatum", "Einddatum" en "Aantal behandelingen" worden nu gevuld bij gebruik van een behandelrichtlijn.

Verslaglegging: jaar- en maandmappen

Als een behandelepisode werd geopend, werden jaarmappen en maandmappen automatisch uitgeklapt. Dit was niet de bedoeling en is aangepast:
Wanneer een behandelepisode vanuit de patiëntgegevens wordt geopend, zijn de jaar- (en maand-) mappen voortaan gesloten.
Wanneer een behandelepisode vanuit agenda wordt geopend (Alt F2), wordt alleen het jaar/maand mapje geopend waar het sessiejournaal van de afspraak in zit. De overige mappen blijven dicht.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.