Behandelrichtlijn gebruiken

Quick reference

Korte instructie

  1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op een patient.
  2. Klik op tabblad "4. Behandelepisodes" en dubbelklik op een behandelepisode.
  3. Ga op tabblad "1. Verslaglegging" naar het uitgebreide behandelplan (de tabel "doelen en verrichtingen").
  4. Klik op
  5. Klik op de gewenste behandelrichtlijn
  6. Klik op "OK". De tabel "Doelen en verrichtingen" wordt ingevuld.