Behandelrichtlijn gebruiken

De ontwerper van (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen kan daar één of meerdere behandelrichtlijnen aan gekoppeld hebben. Een behandelrichtlijn is eigenlijk een standaard invulling voor het uitgebreide behandelplan. Om behandelrichtlijnen te kunnen gebruiken, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je hebt een Intramed PLUS licentie;
  • je hebt bij een patiënt in de verslagleggingsrichtlijn het formulier "Behandelplan" ingevuld.

Een behandelrichtlijn oproepen

  1. Klik op menu [Bestand], [Patiënten] en dubbelklik op een patiënt.
  2. Klik op tabblad "4. Behandelepisodes" en dubbelklik op een behandelepisode.
  3. Ga op tabblad "1. Verslaglegging" naar het uitgebreide behandelplan (de tabel "Doelen en verrichtingen" in het formulier "Behandelplan").
  4. Klik op  boven de behandelplantabel.
  5. Klik op de gewenste behandelrichtlijn.
  6. Klik op "OK". De tabel "Doelen en verrichtingen" wordt ingevuld.

Tip

 Als je in de tabel met de rechter muisknop klikt, zie je in het menu ook "Behandelrichtlijn gebruiken...".

Tip

Als er in de basisverslagleggingsrichtlijn geen behandelrichtlijnen zijn, wordt standaard de eerste bijbehorende aanvullende verslagleggingsrichtlijn met een behandelrichtlijn geselecteerd.

Door een behandelrichtlijn te gebruiken, wordt de lijst behandelonderdelen voor jou gevuld. Je kunt onderdelen van het uitgebreide behandelplan nog wijzigen of verwijderen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

Extra informatie

In aanvullende verslagleggingsrichtlijnen kunnen formulieren voorkomen waarbij is aangegeven, dat zij automatisch aangemaakt moeten worden. Als je een behandelrichtlijn uit zo'n aanvullende verslagleggingsrichtlijn oproept, worden formulieren die automatisch aangemaakt worden, ook direct toegevoegd.

In de verslaglegging blijft het eerder geopende formulier actief. Het automatisch toegevoegde formulier wordt dus NIET geselecteerd.