Printen overzicht tijd sinds laatste behandeling

Veel praktijken willen graag een overzicht van patiënten, die al een tijdje geen behandeling meer hebben gehad. Via dit rapport kun je dat eenvoudig zien. Daarbij wordt ook het telefoonnummer van de patiënt getoond, zodat je direct patiënten kunt nabellen.

 1. Selecteer zo nodig een al bestaande filter- en sortering-instelling (  en klik op een instelling).
 2. Kies op dit tabblad of je de tijd als dagen of weken wil tonen.
 3. Klik op tabblad "2. Patienten".
 4. Stel zo nodig filters in.
   Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens.
   Als je het veld leeg laat, worden alle gegevens meegenomen in het overzicht. Als je bijvoorbeeld het veld "Artsnr.:" leeg laat, worden alle artsen meegenomen in het rapport.

  Veld

  Omschrijving

  Patientnr.:

  Klik op  en dubbelklik op de patiënt die je op het overzicht wil afdrukken. 

  Status

  Klik op  en kies of je patiënten met status "In behandeling" of "Niet in behandeling" wil afdrukken.

  Therapeut:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker van wie je de patiënten wil afdrukken. (Dit is de therapeut die op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens is ingevuld). 

  Datum laatste behandeling:

  Typ de datum van de laatste behandeling in, of gebruik de kalender via . Alle behandelingen op die datum worden afgedrukt. 

   Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Voorbeeld: als je wilt uitzoeken welke patiënten vanaf een bepaald datum geen behandeling meer gehad hebben, typ je "< [datum]" in (bijvoorbeeld "<30-10-2016").

  Dagen sinds laatste behandeling:

  Typ het aantal dagen sinds de laatste behandeling in. Alle patiënten met dit aantal dagen worden op het overzicht getoond.

   Handig is om het filterteken ">" te gebruiken. Bijvoorbeeld >21. Alle patiënten die de afgelopen 3 weken geen behandeling gehad hebben, worden op het overzicht getoond.

 5. Stel zo nodig het soort uitvoer in (zie onderaan deze uitleg).
 6. Klik op "OK".

  In het overzicht zie je onder andere wie de therapeut is, hoeveel dagen/weken sinds de laatste behandeling zijn verlopen en wat het telefoonnummer van de patiënt is.
 7. Als je bij de rubriek "Uitvoer" hebt gekozen voor "Scherm", dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm). Klik op om te printen en op om te bewaren.
 8. Sluit het scherm ("ESC" of ).