Uitgebreid behandelplan gebruiken

Als je een uitgebreid behandelplan hebt ingevuld, kun je het gaan gebruiken. Je kunt het vanuit de verslaglegging bij een behandeling én in het formulier "Behandelplan" benaderen. In de verslaglegging bij een behandeling wordt een voortgangsbewaking bijgehouden.

Tijdens het bijwerken van de tabel met het uitgewerkte behandelplan, kun je de lijst nog aanpassen. Je kunt onderdelen uit een uitgebreid behandelplan weghalen, wijzigen of weghalen.

Tip

Via de volgende link kun je het bijbehorende filmpje bekijken https://youtu.be/qppJYY3LUqc

Voortgangscontrole in een behandeling

 1. Ga naar menu [Bestand], [Agenda], dubbelklik op een behandeling en klik op tabblad "2. Verslaglegging", OF
  ga naar menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op de patiënt, klik op tabblad "4. Behandelepisodes", dubbelklik op de behandelepisode en klik op tabblad "1. Verslaglegging" op het formulier "Behandeling".
 2. Van de geplande afspraken is in de verslaglegging een sessieformulier "Behandeling" aangemaakt. Ga naar de tabel "Doelen en verrichtingen" met het uitgewerkte behandelplan.

 3. Vink bij een behandelplanonderdeel in de kolom "Gedaan" aan of je het uitgevoerd hebt.
 4. Typ zo nodig in de kolom "Commentaar" daarachter nog nadere informatie over het behandelplanonderdeel in.
 5. Vink de kolom "Afgerond" aan als je helemaal klaar bent met het behandelplanonderdeel (dus ook met de rapportage en verslaglegging) .

Warning

Je moet voor de volledigheid van de verslaglegging nog wel de rest van het formulier "Behandeling" invullen!

Als je na een uitgevoerde behandeling het behandelplanonderdeel niet afvinkt, blijft dat "open" staan. Afhankelijk van de begin-/einddatum wordt je per behandelplanonderdeel gewaarschuwd:

 • Als de huidige datum tussen de begin-en einddatum van een behandelplanonderdeel ligt, wordt de tekst in de attentiekleur gezet.

  Zo word je er dus op gewezen, dat er een doel of verrichting gepland staat op een bepaalde datum. Daarbij gebruikt Intramed de datum van het formulier "Behandeling" als controledatum.
  In het voorbeeld is dat 20-07-2011. Je ziet, dat het doel actueel (de einddatum ligt verder) maar nog niet afgerond is.  
 • Als de einddatum verlopen is, krijgt de achtergrond van dat onderdeel de attentiekleur:

  Zo word je er dus op gewezen, dat er een doel of verrichting gepland stond op een bepaalde datum. 
  In het voorbeeld is dat 20-07-2011. Je ziet, dat het doel nog steeds actueel is (de einddatum ligt verder). Maar van de eerste verrichting is de einddatum verlopen.

Tip

Via een klik op het icoon kun je afgeronde behandelplanonderdelen in de lijst verbergen. Hiermee zet je een filter aan: alle behandelplanonderdelen, die op "Afgerond" worden gezet, zie je niet meer in de lijst.
Klik je nogmaals op dit icoon, dan verschijnen die behandelplanonderdelen weer in de lijst.

Onderdelen wijzigen, verwijderen of verplaatsen

Via de iconen boven de tabel kun je onderdelen wijzigen, verwijderen en/of verplaatsen:

 • Je kunt een behandelplanonderdeel wijzigen door middel van het icoon  .
 • Je kunt een behandelplanonderdeel verwijderen door middel van het icoon .
 • Door middel van de pijliconen kun je behandelplanonderdelen naar boven  of beneden  verplaatsen in de tabel.


Je kunt alleen een ongewijzigd onderdeel uit een uitgebreid behandelplan verwijderen.

Onderdelen aan een uitgebreid behandelplan toevoegen

Je kunt vanuit de verslaglegging bij een behandeling én in het formulier "Behandelplan" uit de verslaglegging onderdelen aan een uitgebreid behandelplan toevoegen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

Veld "Commentaar"

Als in een sessiejournaal bij een bepaald behandelplanonderdeel (bijvoorbeeld een doel, taak, verrichting) het veld "Commentaar" niet is ingevuld, zie je het commentaar uit het laatste voorgaande formulier. Om aan te geven, dat dit veld niet is ingevoerd in het geopende formulier, wordt de tekst met een andere kleur tussen haakjes gezet, voorafgegaan door de datum waarop het is ingevoerd.

Dit komt bijvoorbeeld goed van pas als je gestopt bent met een behandelplanonderdeel. Bijvoorbeeld vanwege "verrichting verergert de pijn". Je verwijdert dit onderdeel niet. In plaats daarvan vul je het commentaar in dat ook zichtbaar is in de volgende sessiejournaals. Zo zie je ook later in het behandeltraject waarom je met die verrichting bent gestopt.

De begin- / einddatum van een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan wijzigen

Stel, je wilt de begindatum van een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan aanpassen. Dit kan gemakkelijk in de lijst.

 1. Klik op de begindatum van een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan.
 2. Typ de datum in of gebruik de kalender via .
 3. Je ziet achter de begindatum met hoeveel dagen het onderdeel verschoven is. Als je de begindatum wijzigt, wordt de einddatum automatisch aangepast.

Stel, je wilt de einddatum van een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan aanpassen.

 1. Klik op de einddatum van een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan.
 2. Typ de datum in of gebruik de kalender via .
 3. Je ziet achter de einddatum met hoeveel dagen het onderdeel verschoven is.

Warning

Door het verschuiven van een begin- of einddatum wordt de voortgangsbewaking natuurlijk wel beïnvloed.

Een meetinstrument (vragenlijst) oproepen

Als er in de verslaglegging bij een behandeling een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan type "Doel" met een meetinstrument (vragenlijst) beschikbaar is, kun je dat meetinstrument direct vanuit de tabel aan die behandeling toevoegen.

 1. Klik op tabblad "1. Verslaglegging" van een behandelepisode op een formulier "Behandeling" .
 2. Klik op het onderdeel uit een uitgebreid behandelplan.
 3. Klik op het erbij gekomen icoon "Meetinstrument .... toevoegen" (of kies deze optie via het menu wat je met een rechtermuisklik op het behandelplanonderdeel oproept).
 4. Het meetinstrument (de vragenlijst) wordt toegevoegd aan het verslagleggingsformulier en direct geopend voor invulling.
  Je kunt per behandeling waarin je dit meetinstrument toepast, de doelwaarde wijzigen. Stel, je wilde in eerste instantie de doelwaarde 200 bereiken. Als na een aantal behandelingen blijkt, dat de doelwaarde bijgesteld kan worden tot 150, kun je dat in de lijst aanpassen.
 5. Klik in de lijst in de kolom "Doel" van het onderdeel uit een uitgebreid behandelplan.
 6. Wijzig de doelwaarde;
  je ziet achter de nieuwe doelwaarde tussen haakjes de aanpassing.

 7. Druk op "Enter" of klik op een andere plaats in het formulier om de verandering te bewaren.

Doelwaarde versus meetwaarde

Omdat je bij meetinstrumenten (vragenlijsten) een doelwaarde kunt ingeven (zie onderaan deze uitleg)., kun je in het grafische overzicht van de meetresultaten de verhouding tussen de (aangepaste) doelwaarde (de doellijn) en de waarde per ingevulde vragenlijst zien.

De doellijn stopt op het moment dat een doel wordt afgesloten, anders loopt hij door tot de laatste datum in de grafiek.

In dit voorbeeld zie je, dat de klachten meer en sneller verminderen dan eerst ingeschat. De schatting was dat in deze periode de klachten tot PSK totaalscore 250 zouden afnemen.

Na de derde test is de doelwaarde dan ook bijgesteld tot PSK totaalscore 200.

Na de vierde test is de doelwaarde weer aangepast naar PSK totaalscore 180.

Tip

Net als alle andere scorelijnen in deze grafiek, kun je ook de lijn van de doelwaarde uit- en aanvinken.

Een tussenevaluatie toevoegen

Als er in de verslaglegging bij een behandeling een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan type "Tussenevaluatie invoegen" beschikbaar is, kun je het bijbehorende formulier direct vanuit de tabel aan die behandeling toevoegen.

 1. Klik op het behandelplanonderdeel.
 2. Klik op het nu beschikbare icoon "Formulier .... invullen" (of kies deze optie via het menu wat je met een rechtermuisklik op het behandelplanonderdeel oproept).
 3. Het formulier wordt toegevoegd aan het verslagleggingsformulier en direct geopend voor invulling.

Een brief toevoegen en versturen

Door middel van het icoon "Te versturen brief toevoegen" kun je inplannen wanneer je een brief wilt versturen. De brief kun je ook direct aanmaken en versturen vanuit de tabel.

 1. Klik op  om een brief in te plannen.
 2. Klik op  en dubbelklik op het briefontwerp dat je later wilt versturen.
 3. Vul de overige velden naar eigen inzicht in.
 4. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
 5. Als je op de regel van de brief klikt, is het icoon  beschikbaar. Als je hierop klikt, kun je de brief direct aanmaken en versturen.

Actuele behandelplanonderdelen

Door middel van een actief -icoon zie je in de behandelplantabel alleen de actuele onderdelen. Standaard betekent dat, dat er maximaal 10 dagen vooruit gekeken wordt. In de tabel zie je dan alleen verlopen behandelplanonderdelen en onderdelen die een begindatum hebben tussen vandaag en 10 dagen verder. 
In de behandelplantabel van een sessiejournaal wordt gekeken naar de behandeldatum. Dus dan worden alleen verlopen behandelplanonderdelen en onderdelen die een begindatum hebben tussen de behandeldatum en 10 dagen verder getoond.

De grens van 10 dagen kun je aanpassen. Klik dan in de behandelepisode op tabblad "1. Verslaglegging", "Opties", "Weergave-instellingen". Klik op tabblad "3. Behandelplan". Bij het veld "Maximaal aantal dagen vooruitkijken:" kun je het aantal dagen aanpassen.

In de rubriek "Zichtbare velden" kun je kolommen zichtbaar maken of verbergen in de behandelplantabel.