Verslagleggingsrichtlijnen updaten

Eigenlijk wil je nieuwe verslagleggingsrichtlijnen die Intramed beschikbaar stelt eenvoudig in je administratie krijgen, zodat je altijd snel met de meest actuele verslagleggingsrichtlijnen kunt werken. Intramed helpt je hierbij, door te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is. Als dat zo is, zie je dit aan een icoon in de werkbalk. Daarna kun je via een selectiescherm Intramed de nieuwe verslagleggingsrichtlijnen laten importeren in jouw administratie.

Tip

Deze nieuwe werkwijze vervangt de oude (downloaden van onze website en importeren) niet. Als je een nieuwe discipline binnen je praktijk start, moet je zelfs via die "oude" werkwijze de eerste keer een verslagleggingsrichtlijn binnenhalen. 
Is een verslagleggingsrichtlijn eenmaal in je administratie aanwezig, dan wordt hij meegenomen bij de controle op updates. 

Melding nieuwe versie / revisie beschikbaar

Als je rechten hebt om verslagleggingsrichtlijnen te importeren, zie je in de werkbalk van Intramed een icoon. Zet je de muispijl op dat icoon, dan zie je een hint:

Controleren op updates

Tijdens het aanmelden in Intramed wordt er gecontroleerd, of er nieuwe updates zijn.
Er wordt gezocht naar updates van alle richtlijnen in de administratie die op dat moment op actief staan. Daarbij geldt:

  • er moet een geldige Intramed licentie zijn;
  • de aangemelde gebruiker heeft de rechten om verslagleggingsrichtlijnen te importeren;
  • je bent niet aangemeld in een archief.

Als er updates zijn, krijgt het icoon een uitroepteken. Je ziet dan de hint: "Er is een update voor een verslagleggingsrichtlijn" voor één update of "Er zijn <aantal> updates voor verslagleggingsrichtlijnen" als er meerdere updates zijn.

Selectiescherm Beschikbare updates   

Als je op dat icoon klikt, krijg je het nieuwe scherm "Beschikbare updates".

In dit selectiescherm zie je alle gevonden updates van basisverslagleggingsrichtlijnen, aanvullende verslagleggingsrichtlijnen en meetinstrumentrichtlijnen. Daarbij gaat het om nieuwe versies en/of nieuwe revisies van een versie.

Warning

Intramed Plus-richtlijnen zijn alleen zichtbaar, als je een Intramed Plus licentie hebt.

Kolom

Omschrijving

Verslagleggingsrichtlijn

Hier staat de omschrijving van de richtlijn.

Versie

Hier staat het versienummer met zo nodig het revisienummer; bijvoorbeeld "11 rev. 1".

Update voor

Hier staat voor welke bestaande richtlijn de nieuwe richtlijn een update is.

<geen titel>

Klik op info om de release-informatie bij de update te zien.

Standaard staan alle updates aangevinkt; je kunt dit aanpassen. Druk daarna op "Updaten"; de geselecteerde richtlijnen worden gedownload en geïmporteerd.

Tip

Wanneer er versies van een verslagleggingsrichtlijn zijn overgeslagen, zullen de overgeslagen versies ook gedownload worden.

Warning

Je kunt alleen richtlijnen updaten, die met jouw Intramed versie geïmporteerd kunnen worden.

Steeds na het updaten van een verslagleggingsrichtlijn wordt het scherm "Beschikbare updates" bijgewerkt. Je wordt zo niet in verwarring gebracht over dat de update nog niet is uitgevoerd.

Na het downloaden van de richtlijnen zie je een melding van alle geïmporteerde richtlijnen.

Gesplitste verslagleggingsrichtlijnen

Na importeren van de nieuwe updates wordt gevraagd, of de bij medewerkers ingestelde standaard verslagleggingsrichtlijn aangepast moet worden.

Maar het kan voorkomen, dat een verslaglegginsrichtlijn door meerdere richtlijnen wordt geüpdatet. De oude verslagleggingsrichtlijn wordt dan eigenlijk gesplitst. Bijvoorbeeld richtlijn X wordt geüpdatet door de richtlijnen Y en Z. Intramed kan dan niet bepalen, of bij de medewerker richtlijn X vervangen moet worden door richtlijnen Y of richtlijn Z. In zo'n geval krijg je een waarschuwing:

Na het updaten van de verslagleggingsrichtlijnen moet je dan handmatig bij de betrokken medewerker(s) in de medewerkergegevens, tabblad "3. Instellingen" de juiste standaard verslagleggingsrichtlijn instellen. 

Sluit het scherm ("Esc" of ).