Vragenlijst / testverslag via behandelepisode toevoegen

Je kunt een vragenlijst of testverslag toevoegen in de verslaglegging van een behandelepisode.

 1. Je hebt het scherm "Behandelepisode" nog open staan op tabblad "1. Verslaglegging" OF open het scherm via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op een patiënt, klik op tabblad "4. Behandelepisodes" en dubbelklik op de betreffende behandelepisode.
 2. Klik op het formulier waarbij je de vragenlijst wil toevoegen (bijvoorbeeld "Onderzoek" of "Onderzoek/Analyse").
 3. Klik op  "Vragenlijst toevoegen" of  "Testverslag toevoegen".
 4. Links in het scherm (in de rubriek "Richtlijnen/formuliersets:") zie je een navigatie boomstructuur. Hierin staan alle gekoppelde richtlijnen (zoals een aanvullende verslagleggingsrichtlijn of meetinstrumentenrichtlijn bijvoorbeeld) en gedefinieerde formuliersets.
    Formuliersets zijn door de richtlijnontwikkelaar gemaakt. Je kunt ook zelf formuliersets maken.Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
  De basisverslagleggingsrichtlijn is vetgedruk weergegeven.
 5. Klik op de basisverslagleggingsrichtlijn. Je ziet rechts in het schermdeel "Formulieren:" de vragenlijsten of de testverslagen uit de basisverslagleggingsrichtlijn.
 6. Klik op een formulierset.

  Je ziet rechts in het schermdeel "Formulieren:" alleen de vragenlijsten of testverslagen die in die set zitten. 
   Boven in het scherm kun je in het veld "Zoek op omschrijving:" een zoekterm intypen. 
   Je kunt meerdere meetinstrumenten selecteren door het vakje voor het meetinstrument aan te vinken. De geselecteerde meetinstrumenten blijven boven in de lijst staan. 
 7. Klik op het formulier dat je wil toevoegen.

  Tip

  Als je een eigen gemaakte formulierset aanklikt in de navigatie boomstructuur, worden automatisch alle daarin opgenomen formulieren geselecteerd. Je kunt de formulieren (vragenlijsten / testverslagen) die je niet wil toevoegen, uitvinken.  

 8. Klik op "OK" (of dubbelklik op het betreffende formulier); de vragenlijsten worden toegevoegd.
 9. Ga verder met de verslaglegging.

Voorbeeld toevoegen uit eigen formulierset

In het volgende voorbeeld is op een eigen formulierset geklikt. Je ziet rechts alle formulieren (in dit geval alleen de vragenlijsten) die daarin opgenomen zijn.

Voorbeeld toevoegen uit meetinstrumentrichtlijn

Meetinstrumentrichtlijnen kunnen in meerdere basisrichtlijnen gebruikt worden en bevatten vragenlijsten en testverslagen. Deze zie je, als je een vragenlijst of testverslag toevoegt d.m.v.  of .

 1. Je hebt het scherm "Behandelepisode" nog open staan op tabblad "1. Verslaglegging" OF open het scherm via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op een patiënt, klik op tabblad "4. Behandelepisodes" en dubbelklik op de behandelepisode.
 2. Klik op het formulier waarbij je de vragenlijst wil toevoegen (bijvoorbeeld "Onderzoek") en klik op  "Vragenlijst toevoegen" of  "Testverslag toevoegen".
 3. Links in het scherm (in de rubriek "Richtlijnen/formuliersets:") zie je een navigatie boomstructuur. Hierin staan alle gekoppelde richtlijnen (zoals een aanvullende verslagleggingsrichtlijn of een  meetinstrumentenrichtlijn bijvoorbeeld) en gedefinieerde formuliersets.
 4. Klik op de meetinstrumentrichtlijn.
 5. Je ziet rechts alle vragenlijsten of testverslagen (afhankelijk van het gekozen icoon  of ) die in de meetinstrumentenrichtlijn opgenomen zijn.
 6. Klik op de vragenlijst die je wil toevoegen.
   Je kunt meerdere meetinstrumenten selecteren door het vakje voor het meetinstrument aan te vinken. De geselecteerde meetinstrumenten blijven boven in de lijst staan. 
 7. Klik op "OK".
 8. Ga verder met de verslaglegging.

Tip

Als je aan de linkerkant klikt op "Alle formulieren", worden aan de rechterkant alle vragenlijsten of testverslagen getoond die in de basisrichtlijn en meetinstrumentenrichtlijn voorkomen. 

Tip

Boven in het scherm kun je in het veld "Zoek op omschrijving:" een zoekterm intypen. 

Oude formulieren

Formulieren uit richtlijnen die niet (meer) aanwezig zijn in de database, zullen wel weergegeven worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als je zelf een richtlijn met formulieren hebt gemaakt en deze heeft gebruikt in de verslaglegging. De richtlijn heb je later verwijderd omdat deze overbodig is geworden.  
Dergelijke formulieren kunnen niet aangepast of toegevoegd worden, maar wel verwijderd. Bij een formulier dat verwijst naar een verwijderde richtlijn of formulier:

 • is het richtlijnnummer '0';
 • wordt in kolom "Naam richtlijn" de identificatie van de richtlijn getoond in plaats van de naam;
 • wordt het formuliernummer normaal getoond;
 • wordt de kolom "Naam formulier" leeggelaten;
 • wordt de tekst in de gehele kolom grijs weergegeven.