Versie 9.15: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie is het mogelijk gemaakt, dat een patiënt op de website van de praktijk kan vragen om zijn behandeldossier in te zien. Mede daarvoor is ook de toegang tot het patiëntenportaal uitgebreider beveiligd met een tweestapsauthenticatie code (2FA).  Werk je met D-Pay, dan kun je bepaalde codelijsten uitsluiten bij declareren. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens dan weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

Bij deze versie zijn geen e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). 

De toegang tot het patiëntenportaal is uitgebreider beveiligd. Nu moet een patiënt (naast de andere inloggegevens) ook een tweestapsauthenticatie code (2FA) invoeren. Zo'n code kan hij genereren via een speciale app zoals bijvoorbeeld Google Authenticator. Maar wat als die patiënt de 2FA-code niet meer kan genereren? Dan wil je dit kunnen deactiveren zodat de patiënt dit weer opnieuw kan instellen (en weer toegang krijgt). Meer...

Om een behandeldossier in zien is de toegang tot het patiëntenportaal uitgebreid met een 2FA-code. En in Intramed geeft de therapeut toestemming om het dossier in te zien. Dan wordt er een pdf-bestand voor de patiënt zichtbaar in het portaal. Meer...

Wanneer je declareert via D-Pay, kunnen voortaan bepaalde codelijsten worden uitgesloten.  Om deze dan direct bij de verzekeraar/andere partij te declareren, is de menu optie [Financieel],[Declaraties], [Opbouwen nota's] voortaan ook in D-Pay administraties beschikbaar. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen Intramed

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Afspraakbevestiging

Voortaan wordt alléén voor aanmeldingen via het patiëntenportaal op jouw website de mogelijkheid voor verzenden afspraakbevestiging uitgesloten. Hierdoor is het ook voor aanmeldingen via ZorgDomein mogelijk om een afspraakbevestiging te versturen.

Afzender in berichten

In Intramed versie 9.14 is het veld "Afzender" in de berichten vergroot, maar ook van type veranderd. Tijdens de conversie werd daardoor dit veld onterecht leeg gemaakt. Dit is al eerder gecorrigeerd. Bij de conversie naar Intramed 9.15 worden afzenders hersteld:

  • E-mail berichten blijven onveranderd;
  • ZIVVER berichten blijven onveranderd;
  • Zorgmail berichten, die secure zijn, blijven onveranderd;
  • Zorgmail berichten die niet secure zijn:
    • bij ontvangen berichten is het Afzender veld (indien leeg) gevuld met de afzender in de email;
    • bij verzonden berichten is het Afzender veld (indien leeg) gevuld met de volledige naam van de eigenaar (verzender).

Diagnosecodelijst paramedische lijst logopedie

De diagnosecodelijst paramedische lijst logopedie is uitgebreid met een keuze voor COVID-19.

Als je in de wizard "Plannen van een afspraak" of een behandelepisode een diagnosecode Logopedie zoekt, zie je de nieuwe code in het selectiescherm:

Twinfield:
Uitgevoerde exports benaderen via ODBC

Als ODBC gebruiker wil je inzicht hebben in de uitgevoerde exports omdat je dan de omzet vanuit Twinfield kan matchen met de data uit Intramed, waarbij de zaken die nog niet geëxporteerd zijn buiten beschouwing gelaten worden.
Dit is opgelost; het bestand "Uitgevoerde exports" is voortaan te benaderen via ODBC.

Oplossingen Intramed

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Max aantal vergoed

Als er een "Max aantal vergoed" is ingevuld in de behandelserie, wordt vanaf de behandeling die deze ruimte overschrijd de melding "Het maximaal aantal vergoede zittingen ( x ) is overschreden" worden getoond en wordt de patiënt als betaler ingesteld.
Dit gebeurde echter alleen indien de resterende ruimte exact 1 was. Het declareren zelf ging wél goed.

Dit is aangepast; voortaan wordt de melding wel goed bepaald voor alle volgende behandelingen.

Rapport "Onderhandenwerk"

Voor de GGZ kun je met behulp van een wizard een rapportage en export "Onderhanden werk" genereren. Hiervoor start je een wizard via menu [Financieel], [Onderhanden werk].

Maar in de rapportage werden activiteiten die een een datum in de toekomst hadden, onterecht meegeteld. Dit kwam doordat niet de datum van uitdraaien gebruikt werd, maar onterecht de einddatum van de behandelseries.
Dit is opgelost; voortaan worden activiteiten in de toekomst niet meegenomen.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.