Bijlage Om welke gegevens gaat het?

In Intramed is het mogelijk gemaakt, om aan een verzoek tot verwijdering van een patiënt te voldoen. Om welke gegevens gaat het eigenlijk als je het medisch dossier van een patiënt verwijderd?

Welke gegevens kun je nog inzien?

Warning

Gegevens die om diverse redenen worden bewaard kun je alleen nog bekijken als je daartoe het recht hebt. 

Als je een medisch dossier hebt verwijderd, zie je eigenlijk niet zoveel meer. Wat je nog wel ziet in de patiëntgegevens is:

Tabblad

Wat zie je nog?

1. Algemeen

Dit tabblad is leeg behalve:

 • de achternaam van de patiënt is gewijzigd naar <verwijderd>;
 • geslacht staat op onbekend.

2. Financieel/Mailing

Dit tabblad is leeg behalve:

 • verzekeringen (polissen).

3. Bijzonderheden

Dit tabblad is leeg en de keuzes worden op de standaard waarde gezet.

4. Behandelepisodes

De behandelepisode, behandelserie en behandelingen blijven staan, maar de inhoud van de behandelepisode wordt leeggemaakt.

5. Oefenprogramma's

De oefenprogramma's blijven staan.

6. Documenten

Alle documenten zijn verwijderd.

7. Debiteurenposten

Alle debiteurenposten blijven staan.

8. Verkoop

Alle verkopen blijven staan.

9. Abonnementen

Alle abonnementen blijven staan.

10. Betrokkenen

Alle betrokkenen blijven staan.

11. Berichten

Alle berichten zijn verwijderd

Kortom, alle gegevens die betrekking hebben op het medische dossier worden verwijderd; de financiële gegevens blijven tot nu toe staan.

Wat is er nog meer verwijderd / bewaard?

Soort gegevens

Verwijderd?

Aanmeldingen

Alles in relatie met de patiënt wordt verwijderd,

Handelingen

Allen in relatie met de patiënt worden verwijderd,

Systeem, Organisatie, Gebruikersaccounts

Wanneer het medische dossier van een patiënt wordt verwijderd wordt het gebruikersaccount van deze patiënt verwijderd. Het gebruikersaccount van de gekoppelde personen (medewerker en patiënten) blijven wel bestaan.Alles in relatie met de patiënt wordt verwijderd,

Taken

Alles in relatie met de patiënt wordt verwijderd,

Logboek SBVZ-raadplegingen

Alles in relatie met de patiënt wordt verwijderd,

ZorgDomein correspondentie

Alles in relatie met de patiënt wordt verwijderd,

De volgende exports zijn aangepast, zodat hierin niet meer de verwijderde medische dossiers (behandelepisodes, etc.) worden geëxporteerd:

 • Patiënt/Behandelingen
 • Behandelepisodes

De volgende rapporten zijn aangepast zodat, hierin niet meer de patiënt- en behandelgegevens uit verwijderde medische dossiers (behandelepisodes, etc.) worden afgedrukt:

 • Kwaliteitsbewaking
 • DBC's per verzekeraar
 • Tijd sinds laatste behandeling
 • Uren overige handelingen
 • Dagstaat
 • BSN controle lijst
 • Status aangeleverde behandelseries naar DIS
 • Etiketten (patiënten)
 • Patiëntenoverzicht
 • Patiëntenrapport
 • Telefoonlijst

De volgende DIS-rapporten zijn aangepast zodat i.p.v. de "Naam patiënt" de tekst "(medisch dossier verwijderd)" wordt afgedrukt:

 • Aan te leveren behandelseries
 • Nog retour te ontvangen behandelseries
 • Afgewezen behandelseries