Versie 9.14: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Deze versie staat vooral in het teken van het recht op verwijdering uit Intramed op verzoek van patiënten. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens dan weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Met het ingaan van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan een patiënt verzoeken om zijn gegevens te verwijderen uit jouw administratie (Recht op verwijdering). Maar als medisch dienstverlener heb je ook te maken met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), die je verplicht op een medisch dossier bij te houden én minimaal 20 jaar te bewaren.
En dan zijn er nog je financiële gegevens, waarvoor een bewaartermijn van minimaal 7 jaar geldt.

In principe is de praktijk verplicht de gegevens te verwijderen als een patient daarom verzoekt.  Wij hebben zorgvuldig uitgezocht, wat dit voor Intramed betekent en er een wizard voor ingebouwd. Meer...

In een latere versie van Intramed en het patiëntenportaal wordt het mogelijk gemaakt, dat een patiënt zijn medisch dossier kan opvragen. Intramed is daar in deze versie 9.14 al op voorbereid.  Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen Intramed

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Aanmeldingenlijst

In het scherm "Aanmelding" zijn twee velden toegevoegd op tabblad "2. Medisch". Hier kunnen al een discipline en expertise gekozen worden.

Bij het later inplannen van een eerste afspraak wordt hiermee bij de keuze van therapeuten (en dus beschikbare data/tijden) rekening gehouden.

Diagnosecode 009363 Covid-19

In Intramed is voortaan de diagnosecode "009363 Covid-19" beschikbaar in het selectiescherm "'Selecteren diagnosecode".

Export Patiënten/behandelingen

Als je bijvoorbeeld mailingen vanuit externe mailingprogramma's wilt uitvoeren, maak je een export van de patiëntgegevens. Daarin wil je dan wel opnemen, welke patienten wel/niet toestemming hebben gegeven voor een mailing, zodat je hiermee rekening kunt houden.

In de ontwerpbare export "Patiënten/behandelingen" bij de patiënt is het filterveld "Mailing toegestaan" toegevoegd. Default uitgeschakeld zodat dit geen invloed heeft op reeds bestaande export ontwerpen.

Patiëntnaam in de agenda

Bij een medewerker kun je instellen hoe de patiëntnaam in de agenda wordt getoond (Medewerker, tabblad "6. Agenda", veld "Patiënten tonen met:").

De mogelijkheden waren:

 • Voorletters tussenvoegsel achternaam
 • Achternaam voorletters tussenvoegsel
 • Roepnaam tussenvoegsel achternaam
 • Achternaam roepnaam tussenvoegsel

In verband met de ontwikkeling van het nieuwe Intramed  is de opbouw (en daarmee de keuzes) voortaan anders: tussenvoegsels komen altijd voor de achternaam:

 • Voorletters tussenvoegsel achternaam
 • Tussenvoegsel achternaam voorletters
 • Roepnaam tussenvoegsel achternaam
 • Tussenvoegsel achternaam roepnaam

Twinfield

 • Tot deze nieuwe versie van Intramed werden van alle in Twinfield uitgevoerde afletteringen op declaraties afkomstig uit Intramed alleen degene die boekingen betreffen in de betaaldagboeken overgenomen naar Intramed en daar als betaling geboekt. Hierdoor ontbraken de afletteringen die andere boekingen dan betalingen betreffen zoals afboekingen.
      
  Bij het importeren van Twinfield betalingen wordt voortaan ook het Twinfield-memoriaaldagboek (met de code: MEMO) gecontroleerd op nieuwe boekingen sinds de vorige import. Van elke boeking wordt gecontroleerd of deze is afgeletterd met een Intrameddeclaratie. Bovendien wordt er een extra controle gedaan of deze memoriaalboeking niet afkomstig is uit Intramed zelf.
       
  Doe je in Twinfield niet enkel afletteringen met boekingen in de betaaldagboeken en het memoriaaldagboek, dan kun je voortaan zelf de overige Twinfielddagboekcodes die de import moet raadplegen, zelf invoeren in Intramed.
       
  Nadat de import is beëindigd wordt zoals gebruikelijk het resultaat getoond. Voortaan worden het "Aantal geïmporteerde betalingen" (nu boekingen) en het "totaal geboekte bedrag" per Twinfielddagboek uitgesplitst getoond.
 • Als je een Twinfield dagboek toevoegt (bijvoorbeeld via [Financieel], [Boekhouding], [Importeren], [Twinfielddagboeken]), kun je in het veld "Code:" nog wijzigen.
  Als je het dagboek eenmaal bewaard hebt, is dat veld niet meer te wijzigen.

VECOZO

VECOZO gaat vanaf oktober Azure in gebruik nemen als datacenter. Tijdens de conversie worden de URL's bij de online diensten gecontroleerd en zo nodig aangepast.

 Alleen de standaard VECOZO URL's worden aangepast naar de nieuwe versie. Afwijkende URL's worden dus niet veranderd.

De volgende URL's worden aangepast:

 • COV https://covwebservice.vecozo.nl/v1/vz801802.svc wordt https://api.vecozo.nl/cov/vz801802/v1/soap12
 • COV https://certificaten.vecozo.nl/webservices/cov/v1/vz801802.svc wordt https://api.vecozo.nl/cov/vz801802/v1/soap12
 • Declareren Vecozo https://edpwebservice.vecozo.nl/router.v1.svc wordt https://api.vecozo.nl/edp
 • Declareren Push2.1 https://brswebservice.vecozo.nl/v1/berichtontvangstservice.svc wordt https://api.vecozo.nl/berichtenservice/ontvangst/v1
 • Declareren Pull1.0 https://brspullwebservice.vecozo.nl/v1/berichtpullservice.svc wordt https://api.vecozo.nl/berichtenservice/pull/v1
 • Grouper https://groupervecozowebservice.vecozo.nl/router.v1.svc/GrouperAfleidenV1Soap11 wordt https://api.vecozo.nl/grouper/grouperafleiden/v1/soap11

Bij het toevoegen van online diensten worden ook de nieuwe URL's gebruikt.

Verslaglegging

Stel, een behandelepisode bevat veel behandelingen. De gebruikte verslagleggingsrichtlijn bevat in sessiejournaals berekeningen of samenvoegingen die informatie uit alle voorgaande journaals gebruiken. Dan kan een "stack overflow" optreden bij het tonen van zo'n sessiejournaal. Bij het afhandelen wordt dan namelijk te veel geheugen gebruikt (die al erg vol zit).

Voortaan wordt er van tevoren gekeken, of er voldoende verwerkingegeheugen is om berekeningen of samenvoegingen uit te voeren. Als de vrije ruimte te klein wordt, zie je de foutmelding "Berekening te complex" op.
Om een fout goed te kunnen traceren, wordt bij de fouten in vermeld in welk veld ze optreden. Daarbij worden "geneste" berekende velden ook vermeld:

Oplossingen Intramed

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

E-mailbericht opstellen en verzenden

In het scherm "E-mailbericht opstellen en verzenden" kun je de afzender te kiezen. Hiervoor wordt niet alleen het emailadres gebruikt, maar ook de naam van de praktijk of medewerker.
Er waren echter maar 80 tekens gereserveerd voor de afzender. Als dit aantal overschreden werd, leverde dat problemen op met verzenden van de mail omdat het emailadres van de afzender dan niet volledig was.

Dit is aangepast: het veld "Afzender:" kan voortaan 200 karakters groot zijn.

MSZ declaraties

In een MSZ-declaratie werd rubriek "0612 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder" onterecht gevuld met AGB-code van de behandelaar van de behandelserie.

Voortaan wordt de rubriek "0612- Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder" gevuld met de instellingscode als er in de praktijkgegevens of in een contract bij "Declareren als:" voor "Instelling"is gekozen.

Is in de praktijkgegevens/een contract gekozen voor "Praktijk" (of de instellingscode is niet gevuld), wordt de rubriek "0612- Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder" gevuld zoals dat in het veld "Uitvoerder of behandelaar:" bij de verzekeraar is ingesteld (tabblad "1. Algemeen", rubriek "Invulling declaratie bestand (vektis)").

Wizard Afspraak inplannen

In de wizard Afspraak inplannen werd op de pagina Codelijst de onderste tekst "Klik op Volgende om door te gaan." niet volledig getoond.

Dit is aangepast en daarbij is ook een dubbele punt toegevoegd achter de tekst "Een evt. tweede prestatiecode".

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.

Oplossingen Online 2.0

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Beslisboom GGGZ en MSZ

Ook in Online 2.0 zullen voortaan de wijzigingen in een behandelserie Gespecialiseerde GGZ of Medisch specialistische zorg na het doorlopen van de beslisboom direct worden opgeslagen. Dit is dan de informatie in de behandelserie onderin het tabblad "4. activiteiten".

Document verwijderen

Wanneer in Online 2.0 een document werd verwijderd, dat ook op andere plaatsen (bijvoorbeeld een behandelepisode) was gekoppeld, werd niet de vraag gesteld of deze ook bij de patiënt moest worden verwijderd. Dit is aangepast.