Nieuw scherm Patiëntportaal

In een latere versie van Intramed en het patiëntenportaal wordt het mogelijk gemaakt, dat een patiënt zijn medisch dossier kan opvragen. Intramed is daar in deze versie 9.14 al op voorbereid.

Tot deze versie zag je alle aanmeldingen in de aanmeldingenlijst; ook de online acties. Maar in de aanmeldingenlijst hoeven de toekomstige aanvragen om het dossier in te zien, helemaal niet te staan. Bovendien moet de therapeut een online aanmelding altijd eerst nog verwerken, waardoor deze niet op een aanmeldingenlijst hoeft te staan. Er is nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen online aanmeldingen én de aanmeldingenlijst. Er is een nieuw scherm "Patiëntportaal" ontwikkeld.

Rechten voor medewerkers instellen

Je kunt instellen, wie het nieuwe scherm "Patiëntportaal" kan openen en er in werken.
Ga naar menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen] en vink bij een groep deze optie aan:

Tip

Standaard is deze optie aangevinkt bij alle groepen.

Patiëntportaal

In het menu [Bestand] zie je (als je de rechten hebt) de optie "Patiëntportaal".

Klik erop en het scherm "Patiëntportaal" wordt geopend:

Tip

Achter de titel van het tabblad staat tussen haakjes het aantal nog af te handelen items. Dit is maximaal 9; bij meer staat er tussen haakjes: 9+.

Het scherm "Patiëntportaal" kan ook geopend worden vanaf de sidebar als bovenste optie onder de kop "Taken/menu":

Het icoon waarmee je kunt zien, hoeveel online aanmeldingen er zijn én waarmee je nu dus ook het scherm "Patiëntportaal" opent, heeft een nieuwe hint gekregen als je met de muis over de knop gaat:

Als er een nieuwe online aanmelding is, wijzigt die hint:

Tip

Of je dit icoon ziet, stel je bij een medewerker in op tabblad "3. Instellingen", rubriek "Signaleringen". De naam van deze optie is ook aangepast:

[Bestand], [Aanmeldingenlijst] versus [Bestand], [Patiëntportaal]

In het scherm "Patiëntportaal" worden op het tabblad "1. Aanmeldingen" de online aanmeldingen getoond; deze zijn dus niet meer te zien in het scherm "Aanmeldingenlijst".
De lijst is standaard op "Nr" gesorteerd. De getoonde details en de 4 knoppen werken zoals in het scherm "Aanmeldingenlijst". Met de knop achter het e-mailadres van een patiënt kun je een e-mail opstellen en versturend naar dit e-mailadres.

In de "Aanmeldingenlijst" ([Bestand], [Aanmeldingenlijst]) vind je alleen de patiënten terug, die via [Bestand], [Afspraak inplannen] op de aanmeldingenlijst zijn gezet. Dit scherm en de werking van knoppen erin zijn hetzelfde gebleven.