Versie 9.13: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Deze versie staat vooral in het teken van uitbouwen en doorontwikkelen van Intramed Online 2.0, maar er zijn ook de nodige verbeteringen in Intramed zelf doorgevoerd. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens dan weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

Bij deze versie zijn geen e-releasenotes beschikbaar.

Als therapeut wil je kunnen mailen vanuit Intramed met jouw eigen (zakelijke) e-mailadres omdat dit het contact met de patiënten persoonlijker en meer herkenbaar maakt. Op dit moment is het alleen mogelijk om voor de automatische e-mails een afzender in te stellen. Voor de niet-automatische e-mails is altijd de praktijk de afzender. Meer...

Wanneer patiënten zich inschrijven via het patiëntenportaal hoeven zij maar een selectie van alle expertises binnen de praktijk te zien, zodat zij gemakkelijker een keuze kunnen maken daarin. Daarom kun je dit in het scherm "Discipline" voortaan bij de expertises aanvinken,  Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen Intramed

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Patiëntgegevens ophalen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) via SBV-Z

De vraag "Patiëntgegevens ophalen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) via SBV-Z?" is overbodig geworden, omdat dit al in de medewerkersgegevens kan worden ingesteld. In de volgende situaties werd de vraag "Patiëntgegevens ophalen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) via SBV-Z?" gesteld, die een gebruiker moest bevestigen:

  • als bij het toevoegen van een nieuwe patiënt het veld "Burgservicenummer:" ingevuld werd met een geldig BSN-nummer en het veld verlaten werd;
  • bij het zoeken op burgerservicenummer in de wizard "Plannen van een afspraak";
  • als in de aanmeldingenlijst de wizard gestart wordt via de knop "Afspraak inplannen".

Voortaan worden, na het invullen van een BSN, automatisch de persoonsgegevens opgehaald als dat staat ingesteld bij de medewerker. Dit scheelt extra klikken, waardoor tijd en extra handelingen worden bespaard.

Oplossingen Intramed

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Declareren

Het volgende probleem trad alleen op bij praktijken met een instellingscode.
Bij aanmaken van een declaratie bestand volgens de ZH308-declaratie standaard werd een veld verkeerd gevuld waardoor de declaratie werd afgewezen.

Voortaan wordt ook voor Instellingen de rubriek "0612- Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder" gevuld aan de hand van de keuze die is gemaakt in het veld "EI: uitvoerder of behandelaar" bij de verzekeraar. Dit gebeurde al als er in de praktijkgegevens of in een contract bij "Declareren als" voor "Praktijk" was gekozen.

JW303 declaratiebestanden en JW304 retourbestanden

Bij een JW303 declaratiebestand of een JW304 retourbestand zag je in de bestandsviewer altijd nu het declaratiebedrag "0,00" bovenin het venster bij "Declaratiebedrag:". Dit is opgelost; voortaan staan wel de goede bedragen weergegeven in de bestandsviewer.

Ruimte agenda

De ingestelde starttijd en eindtijd bij een ruimte (die bijvoorbeeld worden gebruikt bij het plannen van afspraken) werden genegeerd. Dit is opgelost.

Verwijderen patiënt

Soms kreeg je een foutmelding als je een patiënt met een verzekeringspolis wilde verwijderen, terwijl de agenda openstond met zijn behandeling in beeld. Dit is opgelost.

Zittingen in declaratiemomenten

Voor het declaratieproces van zorgproducten van Zorg1 en FysioTopics geldt iets specifieks. Elk zorgproduct bestaat uit 2 declaratiemomenten: 1 aan het begin en 1 aan het einde. Een mogelijke declaratiemethode is een vast aantal prestaties per declaratiemoment. Dus kun je in Intramed per declaratiemoment aangeven, met welk aantal prestaties (zittingen) een declaratiebestand wordt gevuld.
Maar dit was alleen gebaseerd op een "Prestatiecodelijst". Hierdoor wordt het veld "Aantal zittingen" in een declaratie niet gevuld en is deze ook niet beschikbaar om in te vullen bij behandelseries met zorgproducten en prestatiecodelijst "Bilaterale codes" (990).

Dit is opgelost; voortaan wordt gekeken naar de gebruikte declaratiestandaard (Paramedische hulp en Overige sectoren) in plaats van naar het soort prestatiecodelijst.

 Tijdens de conversie naar versie 9.13 wordt bij declaratiemomenten gekeken:

  • of het veld "Zittingen" wijzigbaar was met de oude controle en nu niet meer wijzigbaar is met de nieuwe controle. In dat geval wordt het Zittingen gewijzigd naar 0.
  • of het veld "Zittingen" niet wijzigbaar was met de oude controle en nu wel wijzigbaar is met de nieuwe controle. In dat geval wordt het veld "Zittingen" gewijzigd naar 1. Dit komt in elk geval voor bij codelijsten met het soort prestatiecodelijst "Bilaterale codes".

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen Intramed Online omgeving

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Tweestapsauthenticatie deactiveren door beheerder

In de systeemgegevens kun je op tabblad "a. Account" aanvinken, dat tweestapsauthenticatie (2FA) wordt gebruikt om aan te melden in Intramed. Als dit aangevinkt is, kan een beheerder met de juiste rechten via [Systeem], [Organisatie], [Gebruikersaccounts]; knop "Opties" dit zo nodig deactiveren. Bijvoorbeeld voor het overstappen naar een andere mobiele telefoon.

In de Intramed Online omgeving wordt afgedwongen, dat met 2FA wordt aangemeld; ook als in de systeemgegevens het vinkje "Tweestapsauthenticatie gebruiken:" niet is aangevinkt. De mogelijkheid om dat te deactiveren is echter alleen beschikbaar als dat vinkje wél aan staat.

Voortaan is de optie "Tweestapsauthenticatie deactiveren" in het scherm "Gebruikersaccounts", knop "Opties" beschikbaar zodra er een 2FA acitvatie is ingesteld bij een gebruiker.

Oplossingen Intramed Online omgeving

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Melding "Behandelserie is gewijzigd. Bewaren?".

Als er een behandelserie werd heropend in de Intramed Online omgeving dan verscheen de melding "Behandelserie is gewijzigd. Bewaren?". Ongeacht op welke knop er werd geklikt ("Ja", "Nee" of "Annuleren"), werd de behandelserie wel gewoon heropend.
Voortaan wordt deze vraag niet meer gesteld bij het heropenen van een behandelserie.

Medewerker gegevens niet direct beschikbaar in de client.

In de Intramed Online omgeving komen wijzigingen aan gegevens van de medewerker niet direct beschikbaar in de client. Dit is opgelost.

PREM: Error sending data.

ZorgDNA heeft ons benaderd over het niet kunnen versturen van vragenlijsten versturen via de Intramed Online omgeving. Gebruikers kregen een foutmelding. Dit bleek een "verstuurtijd kwestie" te zijn. De timeout is aangepast naar 3 minuten en dat is ruim genoeg om te versturen.

Velden worden leeggemaakt bij gebruik F5 toets terwijl er geen wijzigingen zijn ingevoerd.

Voortaan zal het sluiten van een scherm met F5 wanneer er niets is gewijzigd, niet meer leiden tot de vraag "xxxxx is gewijzigd. Bewaren?", en blijven de gegevens in het scherm onveranderd.