Export patiënten/behandelingen uitvoeren

Als je gegevens van patiënten, uit behandelepisodes, behandelseries en/of behandelingen wil exporteren, volg je de volgende stappen.

 1. Startpunt is het scherm "Export patiënten/behandelingen".
 2. Klik op  bij het veld "Te gebruiken exportontwerp:".
 3. Klik op het exportontwerp dat je wil gebruiken. Met deze versie van Intramed worden de exportontwerpen "Standaard export Patiënten" en "Standaard exportontwerp patiënten/behandelingen" meegeleverd.
 4. Klik op "OK".
 5. Filter zo nodig op tabblad "1. Patiënten" op patiënten van wie je de gegevens wil afdrukken.

  Tip

  Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens.

  Veld

  Omschrijving

  Patientnr.:

  Klik op  en dubbelklik op de patiënt van wie je patiëntgegevens wil opnemen in de export. Als je niets invult worden alle patiënten meegenomen.

  Status:

  Klik op  en kies of de gegevens van patiënten met status "Niet in behandelingen" en/of met status "In behandeling" moeten worden opgenomen in de export. Als je niets invult worden alle statussen meegenomen.

  Therapeut:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker van wie je de patiënten wil opnemen in de export. Als je niets invult worden de patiënten van alle medewerkers meegenomen.

 6. Filter zo nodig op tabblad "2. Behandelepisodes" op behandelepisodes die je in de export wil opnemen. 

  Veld

  Omschrijving

  Behandelepisodenr.:

  Klik op  en dubbelklik op de behandelepisode die je wil opnemen in de export.

  Status:

  Klik op  en kies of de gegevens uit behandelepisodes met status "Bezig" of met status "Afgesloten" moeten worden opgenomen in de export.

  Behandelaar:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker van wie je behandelepisodes wil opnemen in de export.

  Verslagleggingsrichtlijn:

  Klik op  en dubbelklik op een verslagleggingsrichtlijn; de behandelepisodes waarbij deze verslagleggingsrichtlijn is gekozen, worden meegenomen in de export. 

  Begindatum:

  Klik op , klik op de begindatum en op "OK". Alle behandelepisodes met die begindatum worden meegenomen in de export. 

   Voorbeeld: als je alle behandelepisodes die in 2017 gestart zijn wil exporteren, typ je "01-01-2017..31-12-2017" in.

  Einddatum:

  Klik op , klik op de einddatum en op "OK". Alle behandelepisodes met die einddatum worden meegenomen in de export. 

   Voorbeeld: als je alle behandelepisodes die in 2017 afgesloten zijn wil exporteren, typ je "01-01-2017..31-12-2017" in.

  Datum eerste behandeling:

  Klik op , klik op de datum en op "OK". Alle behandelepisodes met een eerste behandeling op deze datum worden meegenomen in de export. 

   Als je alle behandelepisodes wil exporteren die een behandeling in 2017 hebben gehad, typ je in dit veld "<01-01-2017" in (oftewel alle behandelepisodes, waarvan de eerste behandeling vóór 01-01-2017 ligt). Om te voorkomen, dat je ook te oude behandelepisodes mee krijgt, typ je in het veld "Datum laatste behandeling:" ">31-12-2016" in (oftewel alle behandelepisodes, waarvan de laatste behandeling na 31-12-2016 ligt).

  Datum laatste behandeling:

  Klik op , klik op de datum en op "OK". Alle behandelepisodes met een laatste behandeling op deze datum worden meegenomen in de export. 

   Als je alle behandelepisodes wil exporteren met een behandeling in 2017, typ je in het veld "Datum eerste behandeling" "<01-01-2017" in, en bij dit veld ">31-12-2016" in.

 7. Filter zo nodig op tabblad "3. Behandelseries" op behandelseries die je in de export wil opnemen.

  Veld

  Omschrijving

  Behandelserienr..:

  Klik op  en dubbelklik op de behandelserie die je wil opnemen in de export.

  Verwijzer:

  Klik op  en dubbelklik op de verwijzend arts van wie je behandelseries wil opnemen in de export. 

  Verwijsdiagnose:

  Klik op , selecteer de verwijsdiagnosecode en klik op "OK"; de behandelseries met deze diagnosecode worden opgenomen in de export.

  Indicatiecode:

  Klik op  en klik op de gewenste indicatiecode; de behandelseries met deze indicatiecode worden opgenomen in de export.

 8. Filter zo nodig op tabblad "4. Behandelingen" op behandelingen die je in de export wil opnemen.

  Veld

  Omschrijving

  Behandeld door:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker van wie je behandelingen wil opnemen in de export. 

  Status:

  Klik op  en kies of de gegevens uit de behandelingen met met status "Afspraak", "Gedeclareerd", "Ongedeclareerd" of met status "Nvt." moeten worden opgenomen in de export.

  Soort Betaler:

  Klik op  en kies het soort betaler "Verzekeraar", "Patiënt" of "Instelling" moeten worden opgenomen in de export.

  Verzekeraar:

  Klik op  en dubbelklik op de verzekeraar. De behandelingen die onder deze verzekeraar(s) vallen, worden meegenomen in de export. 

  Datum:

  Klik op , klik op de datum en op "OK". Alle behandelingen op deze dag worden meegenomen in de export. 

 9. Filter zo nodig op tabblad "5. GGZ Verrichte activiteiten" op activiteiten die je in de export wil opnemen.

  Veld

  Omschrijving

  Datum:

  Klik op , klik op de datum en op "OK". Alle activiteiten op deze dag worden meegenomen in de export. 

  Behandelaar:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker van wie je activiteiten wil opnemen in de export. 

  Soort locatie:

  Klik op  en kies welk soort locatie je wil opnemen in de export.

  Locatie:

  Je kunt alleen een locatie selecteren als je bij het veld "Soort locatie:" hebt gekozen voor "Praktijk", "Aan huis" of "In instelling".

  Klik op  en dubbelklik op de locatie. De activiteiten die uitgevoerd zijn op dit adres worden meegenomen in de export. 

 10. Klik op "Exporteren".
 11. Kies een locatie waar je het exportbestand wil bewaren. 
 12. Klik op "Opslaan".
 13. Als de export is uitgevoerd, wordt het scherm "Export patiënten/behandelingen" automatisch gesloten.

Extra informatie

Je kunt de export ook uitvoeren via menu [Rapporten], [Exports], [Alle exportontwerpen...]. Klik vervolgens in het scherm "Exportontwerpen" op de gewenste export en op "Uitvoeren".