Versie 9.12: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie kun je een 2e hoofdbehandelaar registreren voor de Gespecialiseerde GGZ . Verder kun je de mogelijkheden van "Praktijk gevonden via" en jouw locaties in een door jou gewenste volgorde zetten. Je kunt ook bepalen, welke soorten e-mail per ZorgMail Secure e-mail of Zivver worden verstuurd. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

De invoer van "Praktijk gevonden via" keuzemogelijkheden is aangepast. De mogelijkheden zelf zijn voortaan in de lijst mogelijkheden op een eigen volgorde te zetten. Hierdoor kun je in Intramed Insight monitoren, hoe je patiënten eigenlijk bij jou terechtkomen. Meer...

In Intramed kun je meerdere locaties aanmaken en deze selecteren bij een afspraak. Maar als je een aantal locaties hebt, wil je bijvoorbeeld dat niet meer zo in zwang zijnde locaties onderaan de lijst komen te staan. Dan kun je voortaan zelf aanpassen. Meer...

Wanneer je via ZorgMail Secure e-mail of Zivver e-mails verstuurt, kun je voortaan per soort e-mail bepalen of deze via "Veilig Mailen" worden gestuurd. Hiermee hoeven jouw patiënten niet onnodig veel stappen te nemen om de ontvangen e-mail te lezen. Meer...

Als GGZ gebruiker die DBC's registreert, kun je voortaan een 2e hoofdbehandelaar (regiebehandelaar) registreren als die afwijkt van degene die destijds de diagnose heeft gesteld. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Diagnosecode invoeren

In de vorige versie hebben we de uniforme DCSPH lijst Versie 3 ingebouwd. Hiermee zijn niet-geldige VNZ-diagnosecodes niet meer te selecteren in het diagnosecodeselectievenster. Ondertussen is er al een Versie 4 uitgekomen en hebben we deze nieuwe lijst ingebouwd. Hierdoor zijn de codes 1979, 6339, 7090, 9179, 9279 en 9317 te selecteren. De codes 3198 en 6338 daarentegen niet.

Bovendien had deze aanpassing als ongewenst effect, dat voor de codelijsten "VNZ diagnosecodelijst fysioth./oefenth." of "Paramedische lijst oefentherapie Cesar" er zowel nummerieke als niet-nummerieke tekens konden worden ingevoerd. Dit is hersteld; je kunt voortaan weer alleen nummerieke tekens invoeren.

  Je kunt handmatig een ongeldige code intypen, maar dan krijg je een waarschuwing.

JeugdHulp berichten

Met ingang van 30-03-2020 is voor Jeugdhulpberichten de iJW 2.4 berichtenstandaard van kracht. Deze is in Intramed verwerkt.

Overzicht patiënten / Telefoonlijst patiënten

In de lijst "Patiënten" kun je een "Overzicht patiënten" of een "Telefoonlijst patiënten". Hierbij kun je een sortering instellen en daaraan is de sortering "Postcode/Huisnummer" toegevoegd.

Performance verbeteringen

Bij het werken met de wizard "Plannen van een afspraak", het online inschrijven en dergelijke hebben we weer aanzienlijke snelheidsverbeteringen weten te bewerken.

Tarieven Generalistisch Basis GGZ

Bij toevoegen van een nieuwe codelijst (ook bij aanmaken van een nieuwe administratie) worden voor de Generalistische Basis GGZ de nieuwste actuele tarieven voor 2020 gebruikt.

Tijdens de conversie worden de door Intramed 9.11 toegevoegde tarieven voor 2020 gewijzigd naar de nieuwe tarieven. Dat wil zeggen, als deze inmiddels niet handmatig zijn aangepast.

Twinfield koppeling

 • Om gebruik te blijven maken van het boekhoudplatform Twinfield is de combinatie Username/Password vervangen door authenticatie via OpenID Connect.
  Dit vereist wel een aanpassing door de gebruiker; klik hier voor een uitlegfilmpje. 
                 
 • In het scherm van de Twinfield online dienst is de knop "Token ophalen" uitgeschakeld als:
 • de onlinedienst nog niet is opgeslagen;
 • de administratie niet is ingevuld;
 • de subadministratie niet is ingevuld.
       
  Bij het gebruik van de knop wordt indien nodig de vraag gesteld om de wijzigingen aan de onlinedienst en/of account te bewaren.

Verwijzer in een behandelserie bij directe toegang

Bijvoorbeeld Achmea heeft per 01-01-2020 strengere controles ingebouwd en keurt alle DTF behandelingen (bijvoorbeeld 1864) af als er een verwijzer (rubriek 0425/0426)wordt meegestuurd in het declaratie bestand. In Intramed is dit aangepast.

Als je in de behandelserie de binnenkomst op "Directe toegankelijkheid" zet, wordt het veld "Verwijzer" leeggehaald als er een waarde was ingevuld.

Andersom wordt bij het invullen van een verwijzer het veld "Binnenkomst:" op "Verwijzing" gezet.

Bij het declareren (declaratiestandaard "Paramedische hulp") wordt voortaan gecontroleerd, of er een logische combinatie is ingevuld bij de velden "Binnenkomst" en "Verwijzer" in de behandelserie.

Je krijgt een melding als:

 • Binnenkomst = Verwijzing en het veld verwijzer is leeg;
 • Binnenkomst = Directe toegankelijkheid en het veld verwijzer is ingevuld.

Dezelfde controles worden voortaan ook uitgevoerd via [Financieel], [Declaraties], [Gegevens controleren en aanvullen]. Ook dan zie je een foutmelding bij de behandelserie.

Velden Online inschrijven - systeemgegevens

Op tabblad "10, Externe toegang" van de systeemgegevens kun je velden aanvinken, die in het patiëntenportaal op de pagina "Inschrijven" zichtbaar zijn. Daaronder valt ook het veld "Locatie". Voortaan staat dit veld niet meer standaard aangevinkt. Dit voorkomt, dat patiënten vastlopen bij het aanmelden.

Tijdens conversie naar versie 9.12 wordt dit veld uitgevinkt als:

 • er geen locaties zijn;
 • er geen locaties voorkomen in de agendaroosters;
 • alle locaties een einddatum hebben voor de huidige datum of een begindatum na de huidige datum. Oftewel: er zijn geen beschikbare locaties op de huidige datum.

Wizard Plannen van een afspraak

Voortaan kun je ook in wizard "Plannen van een afspraak" (via de agenda of via [Bestand], [Afspraak inplannen]) bij de patiëntgegevens aangeven, dat de patiënt geen e-mailadres heeft of wil.  

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Declareren

Als het veld "Zittingen" bij declaratiemomenten in de behandelserie leeg is, gaf dat bij declareren problemen. Volgens de declaratiestandaard moet rubriek "411 Aantal prestaties" namelijk ingevuld zijn.

Dit is opgelost. Voortaan wordt in zo'n geval het aantal prestaties (rubrieken. 411 of 412) met de waarde 1 gevuld als het veld zittingen in de decalratieregel leeg is.
Tijdens de conversie naar versie 9.12 worden declaratiemomenten op behandelseries, waarbij het veld zittingen beschikbaar en ingevuld kan worden, de waarde 1 ingevuld als dat veld nog leeg was.

Nota's per e-mail

In de systeemgegevens kun je op tabblad "2. Declareren" instellen, dat nota's per e-mail verzonden kunnen worden. Of dat werkelijk gebeurt, stel je in bij de patiënt of al in de aanmelding (op de aanmeldingenlijst).
Maar in een aanmelding (op tabblad "1. Algemeen"; rubriek "Toestemming") werd niet gecontroleerd, of de betreffende patiënt wel werkelijk een e-mailadres heeft. Dit is aangepast. Wanneer het "E-mailadres" niet is ingevuld, krijg je bij aanvinken van "Nota's per e-mail" een foutmelding (net als in de patiëntgegevens al zo was).

Rapport Behandelepisode

In het rapport "Behandelepisode" zit een sectie, waarin de gegevens van een instelling/adres weergegeven worden. Hierin worden de gegevens getoond van de instelling, die aan een medewerker als "Werkgever" is gekoppeld. Je kon daarop een foutmelding krijgen.
Voortaan wordt deze sectie niet meer getoond, als de aangemelde medewerker daarvoor geen leesrechten heeft. De foutmelding zal dan ook niet meer optreden.

Verzamelstaat

Als er bij het opbouwen van een verzamelstaat op een verzekeraar wordt gefilterd, kon het voorkomen dat er onterecht behandelingen op de declaraties komen die eigenlijk naar de patiënt gedeclareerd hadden moeten worden. Bijvoorbeeld als "Max aantal vergoed" of "Max bedrag vergoed" wordt overschreden.

Dit is opgelost: bij het opbouwen van een verzamelstaat zijn de controles aangepast. Hierdoor worden er geen behandelingen meer onterecht meegenomen in de verzamelstaat.

Wisselen van protocol

Behandelrichtlijnen kunnen gekenmerkt zijn als protocol (een voorschrift, waarvan je niet mag afwijken). Het kon voorkomen, dat het alsnog wisselen van protocol, waarop al voortgang was geboekt, problemen gaf.

Dit is opgelost; voortaan is het ook mogelijk om van behandelprotocol te wisselen als het al gebruikte behandelprotocol een fase zonder onderliggende behandelonderdelen bevat.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.