Versie 9.11: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie kun je voortaan de afzender en het retouradres van alle e-mailsoorten instellen, een behandelfase in één keer afronden en worden online ingevulde vragenlijsten automatisch in Intramed geaccepteerd. Voor de Jeugdhulp is het selecteren van een Jeugdhulpproduct verbeterd. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Als de managementinformatie om wat voor reden dan ook niet correct of compleet is, kan de managementinformatie voortaan helemaal opnieuw berekend worden. Bijvoorbeeld als er een veiligheidskopie wordt teruggezet of als de berekening van sub- of hoofdscores van een meetinstrument gewijzigd is. Meer...

Verslaglegging:

 • In verslagleggingsrichtlijnen komen meerkeuzevragen voor. De richtlijnbouwer heeft meestal een standaard antwoord geselecteerd. Maar in jouw praktijk is misschien een ander standaard antwoord van toepassing, of wil je helemaal geen standaard invulling. Voortaan kun je bij meerkeuzevragen zelf kiezen óf en welke standaardkeuze ingevuld moet worden. Meer...
 • In geval van een multidisciplinair traject zou je ook alleen bepaalde disciplines toegang willen geven tot (delen van) de behandelepisode. Voortaan kun je daarom per verslagleggingsrichtlijn, per formulier instellen welke disciplines toestemming hebben om het formulier in te zien. Meer...

In Intramed kunnen voortaan al in de wizard "Plannen van een afspraak" allerlei toestemmingsverklaringen vastgelegd worden, zoals voor de PREM, LDF, LDK, privacyverklaring GGZ etc. Daarmee is de toestemming al direct vastgelegd bij het toevoegen van een nieuwe patiënt. Meer...

Vanaf de vorige versie van Intramed kun je disciplines en expertises instellen. In de vernieuwde online intake (die binnenkort uitgeleverd wordt), kun je instellen of het veld "Expertise" getoond moet worden in de online intake. De systeemgegevens in Intramed zijn hiervoor al aangepast. Meer...

Voor de medisch specialistische zorg kun je voortaan de "Export onderhanden werk" maken. Hiermee kun je de onderhanden werk exporteren en dat vervolgens via de Onderhanden werk-Grouperwebsite van VECOZO indienen. Meer...

Voor het declaratieproces van zorgproducten van Zorg1 en FysioTopics is het van belang dat de gebruiker invloed kan hebben op de invulling van rubriek 411 in het declaratiebestand (PM304). Er zijn namelijk 2 mogelijke manieren waarop rubriek 411 gevuld zou moeten worden, afhankelijk van de verzekeraar:

 • een vast aantal prestaties per declaratiemoment.
 • aan het eerste declaratiemoment wordt 1 prestatie meegeven in rubriek 411. Bij het laatste declaratiemoment wordt dan het daadwerkelijk aantal uitgevoerde zittingen - 1 ingevuld in rubriek 411. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Briefontwerpen

Als je een nieuwe versie van een verslagleggingsrichtlijn importeert, worden voortaan ook je eigen ontworpen briefontwerpen overgenomen in de nieuwe versie.

 In een nieuwe versie van een richtlijn kunnen velden gewijzigd of vervallen zijn. Controleer daarom na overname altijd je briefontwerp en pas het zo nodig aan.

Crediteur

Als je een nieuwe crediteur aanmaakt, kun je zelf het veld "Crediteurnr:" invullen. Je kunt dan een nummer intypen dat overeenkomt met het crediteurnummer uit een ander systeem.

Vul je geen nummer in, dan krijgt de nieuwe crediteur het eerstvolgende crediteurnummer.

Declareren

Om meer controle te krijgen over wat er gedeclareerd wordt, kun je voortaan filteren op codelijst bij het opbouwen van de verzamelstaat:

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat...].

Deelname zorgregistratie Logopedie

Op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens vind je het veld "Deelname zorgregistratie Logopedie:". Voortaan wordt het veld alleen getoond als in jouw administratie de export Zorgregistratie Logopedie (nivel) is aangevinkt in een verslagleggingsrichtlijn.

Diagnosecodes

In de VNZ-diagnosecodelijst waren alle mogelijke combinaties van lichaamslocatie en pathologie beschikbaar. Vanaf 01-01-2020 kunnen alleen geldige combinaties gekozen worden in het scherm "Selecteren diagnosecode"  (op basis van de uniforme lijst DCSPH v3 van het KNGF).

Formulier converteren - speciaal voor richtlijnbouwers

Als je zelf verslagleggingsrichtlijnen bouwt, kun je voortaan formulieren die naar dezelfde formulierdefinitie worden geconverteerd, samenvoegen tot één formulier. Daarvoor is op tabblad "9. Conversies" van een verslagleggingsrichtlijn de optie "Samenvoegen" toegevoegd in de tabel "Formulieren:".

 Je vindt dit scherm via menu [Systeem], [Verslagleggingsrichtlijnen], dubbelklik op een richtlijn en ga naar tabblad "9. Conversies".

GGZ

Per 01-01-2020 zijn de nieuwe standaarden van de NZa van kracht. Hiervoor zijn de in Intramed aanwezige GGZ bestanden geüpdatet.

Helpdesk

 • Via menu [Help], [Online helpondersteuning...] kan ons Service Centrum online meekijken op je computer. Deze link is geüpdatet naar versie 15 van Teamviewer.
 • Per 1 december zijn de tijden van ons Service Centrum gewijzigd; op maandag van 16:00 tot 17:00 zijn we nu ook geopend! Deze wijziging is ook doorgevoerd in Intramed via menu [Help], [Helpdesk].

Jeugdhulp

 • Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe standaardproductcodelijst in. In Intramed zijn daarvoor de nieuwe productcodes 43A67, 43A68 en 48A07 toegevoegd.
 • Bij het binnenhalen van JW301 berichten, wordt voortaan het veld "Hoofdbehandelaar:" leeg gelaten. Bij het koppelen van een behandelserie wordt de behandelaar uit de behandelserie overgenomen als hoofdaannemer.
 • Voortaan is het mogelijk om bij een DBC voor de Jeugdhulp een langere doorlooptijd in te stellen (langer dan 365 dagen). Bij de einddatum in een behandelserie kun je voortaan een datum invullen tot de 24e verjaardag van de patiënt.
   Bij het toevoegen van een DBC wordt bij de einddatum standaard 365 dagen (normaal) of 28 dagen (crisis) ingevuld.

MSZ

 • Per 01-01-2020 zijn de nieuwe standaarden van de NZa van kracht. Hiervoor zijn de in Intramed aanwezige MSZ bestanden geüpdatet. 
 • Het menu [Systeem], [Tabellen], [Medisch specialistische zorg] is voortaan alleen nog zichtbaar als er een codelijst met de declaratiestandaard "DBC / Ziekenhuiszorg" aanwezig is.

LDF en LDK export

De volgende verbeteringen zijn voor de LDF- en LDK-export doorgevoerd volgens de nieuwste 7.0 KNGF specificaties:

 • De meetinstrumententabel is geüpdatet.
 • De exports en online diensten zijn aangepast.
 • Het verwerkingsverslag van de LDF is verbeterd.

Logging

Je kunt voortaan ook handelingen op het niveau van behandelseries loggen. Zo krijg je bijvoorbeeld inzicht in wie de indicatiecode of het veld "Declareerbaar:" in de behandelserie heeft gewijzigd. Hiervoor zijn op tabblad "9. Logging" van de systeemgegevens drie extra velden toegevoegd.

Als je een patiënt, behandelepisode of behandelserie geselecteerd hebt, kun je het log raadplegen via menu [Bewerken], [Log inzien].

 Na de conversie zijn alle drie de opties uitgeschakeld. Schakel ze in via menu [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens], tabblad "9. Logging".

UZOVI-tabel

Per 01-01-2020 is de nieuwe UZOVI-tabel van kracht. De wijzigingen zijn doorgevoerd in Intramed, zodat je declaraties correct verwerkt worden.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Formulierset selecteren

 • Bij het selecteren van een formulierset stonden de sets telkens in een andere volgorde. Voortaan worden eigen formuliersets bovenaan de lijst getoond; alfabetisch gesorteerd. Daarna worden alle overige formuliersets getoond, ook op alfabet gesorteerd.
 • Bij het importeren van een nieuwe verslagleggingsrichtlijn, werden in sommige gevallen items van eigen formuliersets niet overgenomen. Dit is opgelost.

Managementinformatie

Als prestatiecodes of codes van verrichte activiteiten niet geselecteerd waren maar ingetypt, kon de schrijfwijze afwijken van de standaard. Dat kon leiden tot een foutmelding bij het verzamelen van managementinformatie. Voortaan worden ingetypte waarden gecontroleerd. Bovendien is het verzamelen van de managementinformatie aangepast, zodat deze fout niet meer optreedt. 

Nota per e-mail

In sommige gevallen kon een e-mailbijlage niet geopend worden door de patiënt. Dit is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.