Versie 9.10: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. In deze versie kun je voortaan de afzender en het retouradres van alle e-mailsoorten instellen, een behandelfase in één keer afronden en worden online ingevulde vragenlijsten automatisch in Intramed geaccepteerd. Voor de Jeugdhulp is ook het selecteren van een Jeugdhulpproduct verbeterd. Zie de "Nieuwe mogelijkheden".

In de lijst onder de nieuwe mogelijkheden vind je nog "Kleinere uitbreidingen en verbeteringen" die in deze versie zijn toegevoegd. Tot slot zijn weer een aantal knelpunten bij dagelijks gebruik opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Heb je nog archieven in Intramed, open dan na elke update die archieven zodat deze ook worden geconverteerd (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Bij e-mails die je uit Intramed verstuurd, kun je voortaan zelf de afzender en het retouradres instellen. Meer...

Voor de Jeugdhulp is het selecteren van een Jeugdhulpproduct verbeterd. Meer...

Verslaglegging:

 • In een behandelrichtlijn kun je voortaan een hele behandelfase in één keer afvinken. Meer...
 • Online ingevulde vragenlijsten worden voortaan automatisch geaccepteerd. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Bijlagen

 • In verband met de AVG wetgeving, worden bijlagen tijdens het aanmaken van een e-mail voortaan niet meer als temporary file bewaard. Voortaan blijft de bijlage (veilig) binnen Intramed en wordt niet meer tijdelijk buiten Intramed bewaard.
 • Ook is de omschrijving van bijlagen verduidelijkt.

Exports

Het maken van een export waarin waarden van meetinstrumenten verzameld worden, is versneld. Denk hierbij aan de exports MKiB, LDK, LDF, DIS etc.

Jeugd GGZ

Vanuit het scherm "Berichtenverkeer Jeugdhulp" kun je voortaan direct de bijbehorende patiëntgegevens openen. Daarvoor is de knop "Schermen" toegevoegd met de optie "Inzien patiënt". Je kunt ook de sneltoets "Ctrl"+"i" gebruiken.

 Je vindt dit scherm via menu [Bestand], [Berichtenverkeer Jeugdhulp].

Medewerkergegevens

Bij het toevoegen van een nieuwe medewerker kun je zelf een medewerkernummer intypen (zodat het medewerkernummer bijvoorbeeld correspondeert met het nummer uit een andere administratie.) 
 Als de medewerkergegevens eenmaal zijn opgeslagen, is het medewerkernummer niet meer te wijzigen.

 Je vindt de medewerkergegevens via menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers]

Patiëntgegevens

 • Voortaan kun je het patiëntnummer selecteren en kopiëren, zodat je het eenvoudiger kunt gebruiken in (interne) communicatie.
 • Ook kun je bij het toevoegen van een nieuwe patiënt zelf een patiëntnummer intypen (zodat het patiëntnummer bijvoorbeeld correspondeert met het nummer uit een ander softwareprogramma.) 
   Als de patiëntgegevens eenmaal zijn opgeslagen, is het patiëntnummer niet meer te wijzigen.

 Je vindt het patiëntnummer op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens. 

Rapport "Rekeningoverzicht"

 • Op dit rapport wordt voortaan per regel het dan actuele saldo van de grootboekrekening getoond in de nieuwe kolom "Saldo".
 • De oude kolom "Saldo" is hernoemd naar "Saldo mutaties" en geeft zoals vanouds alleen een optelling van de regels binnen het rapport weer.
 • Voortaan is de regel "Beginsaldo" zichtbaar als je een datumfilter hebt ingesteld.
 • De afkortingen van de kolom "S" (Bewijssoort) zijn verduidelijkt.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Financieel], [Rekeningoverzicht....]. 

Retourinformatie

Retourcodes zijn de codes en tekst die VECOZO terugstuurt in de retourinformatie. Met deze versie zijn de nieuwste retourcodes opgenomen in Intramed; de tekst van twee retourcodes is aangepast en de nieuwe retourcodes 9145 t/m 9162 zijn toegevoegd. 

Tweefactorauthenticatie (2FA)

Bij het inschakelen van de tweefactorauthenticatie (2FA) wordt de activeringscode naar het e-mailadres van de praktijk gestuurd. Er is een controle toegevoegd, waarbij wordt gekeken of het veld "E-mailadres:' in de praktijkgegevens is ingevuld. Als dat niet is ingevuld, kan de 2FA niet worden ingeschakeld.

 Je vindt de praktijkgegevens via menu [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens]. 

Wachtwoord wijzigen

Het komt regelmatig voor, dat een medewerker zijn Intramed wachtwoord is vergeten. Er moet dan door de praktijkeigenaar / systeembeheerder een nieuw wachtwoord worden aangemaakt. In het scherm "Wijzigen wachtwoord..." moest je vervolgens eerst je eigen wachtwoord intypen voordat je het nieuwe wachtwoord kon instellen. Die eerste stap bleek onduidelijk (moest het wachtwoord van de betreffende medewerker of de ingelogde medewerker ingevuld worden?).
Als je voortaan een wachtwoord voor een andere medewerker (of externe dienst) wijzigt, ziet het scherm er als volgt uit: 

Als je je eigen wachtwoord wil wijzigen, bijvoorbeeld via menu [Systeem], [Wachtwoord wijzigen], moet je nog wel eerst je huidige wachtwoord intypen:
 

Wizard Plannen van een afspraak

Als je een nieuwe patiënt toevoegt via de wizard "Plannen van een afspraak", kun je voortaan ook meteen de huisarts registreren. Daarvoor is op het tabblad voor het invullen van de patiëntgegevens het veld "Huisarts:" toegevoegd.

 Je opent dit scherm bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda] en typ een letter op een tijdstip.  

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Aanmeldingenlijst

Aan een aanmelding kun je een uit te voeren actie koppelen. "Sms'en" was hier verkeerd gespeld. Dit is opgelost.

 Je vindt deze optie via menu [Bestand], [Aanmeldingenlijst], dubbelklik op een aanmelding, tabblad "4. Opmerking".

Export behandelepisodes

Het exporteren van metingen in een behandelepisode verliep traag. Het verzamelen van de data is verbeterd, waardoor de export is versneld. 

LDF en LDK export

 • De LDF en LDK export verliep in sommige gevallen traag. Het verzamelen van de data is verbeterd, waardoor de export versneld is. 
 • Ook worden voortaan van medewerkers waarbij geen BIG-nummer is ingevuld, toch de meetinstrumenten meegenomen in de export.

MSZ

Een MSZ declaratie kon afgewezen worden als er geen contract aanwezig was. Dit is opgelost.

Patiëntenlijst

Als je in de patiëntenlijst de filters "Aangemelde medewerker" of "In behandeling" wijzigde (onderin het scherm), kon het lang duren voordat de lijst gefilterd was. Het toepassen van de filters gaat nu veel sneller.

 Je opent dit scherm via menu [Bestand], [Patiënten].

Twinfield

Bij het importeren van betalingen uit Twinfield werden soms niet alle dagboeken van een subadministratie geretourneerd. Voortaan worden ook alle bank- en kasdagboeken van een Twinfield subadministratie opgehaald tijdens het importeren van Twinfieldbetalingen.

Verslaglegging

Als je in een meetinstrument de ingevulde waarden van de vorige meting overnam, werd het formulier niet automatisch gemarkeerd als ingevuld (als alle verplichte velden ingevuld waren). Dit is hersteld.

Wizard Plannen van een afspraak

Na het voltooien van de wizard "Plannen van een afspraak" reageerde Intramed soms even niet meer. Dit is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.