Versie 9.1: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen.

Ontwikkelaars van verslagleggingsrichtlijnen zullen erg blij zijn met deze nieuwe versie van Intramed: voortaan kunnen in alle formulieren / meetinstrumenten invultabellen gemaakt worden. Deze nieuwe mogelijkheid hebben we zelf al toegepast in een nieuw meetinstrument voor de Logopedie; de CELF. Deze wordt binnenkort uitgeleverd in Intramed PLUS.

Als "Kleinere verbetering" is de ondersteuning van oudere Windows-versies geregeld.

In deze versie zijn een flink aantal knelpunten bij dagelijks gebruik aangepakt. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Warning

Wij raden zeker aan om voorafgaand aan het updaten een veiligheidskopie te maken. Zelfs in het zeer speciale geval dat er iets bij de conversie fout gaat, kunnen de actuele gegevens weer worden teruggezet.
Intramed Online gebruikers hoeven geen extra veiligheidskopie te maken. Hun gegevens worden al drie keer per dag geback-upt.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Verslaglegging:

Speciaal voor verslagleggingsrichtlijn ontwikkelaars: voortaan kun je tabellen gebruiken in de verslaglegging. Meer...

Kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Ondersteuning Windows versies

Windows server 2008 R1 en Windows Vista worden officieel niet meer ondersteund door Microsoft en wij volgen dit beleid. Het is onmogelijk gemaakt om Intramed te installeren onder Windows versies ouder dan Windows 7 en Windows Server 2008 R2.
Probeer je dat wel, dan krijg je voortaan een melding: "Niet meer ondersteunde versie van Windows. Intramed vereist Windows 7 of nieuwer, of Windows Server 2008 R2 of nieuwer".

Help-documentatie Intramed

Wij hebben de plaats van de releasenotes van vorige versies verplaatst in de help-documentatie in Intramed. Dit met als doel om alle releasenotes (actuele én van vorige versies) overzichtelijker en sneller bereikbaar te maken.
Releasenotes uit vorige versies stonden in de map "Wat was nieuw in vorige versies" in de "Documentatie Intramed". Releasenotes van de huidige versie waren te vinden in de map "Actuele releasenotes".

Voortaan vind je in de help-documentatie alle releasenotes bij elkaar. De map "Actuele releasenotes" is hernoemd naar "Releasenotes Intramed" met daarin twee submappen: "Actuele releasenotes" en "Vorige versies".

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

D-Pay

 • Als een deel van de retrocessies door middel van rest afboeken werd gecrediteerd, werd de aangemaakte credit-declaratie niet aan de betreffende betalingspecificatie gekoppeld. Hierdoor gaf het rapport "D-pay Saldilijst" een verkeerd overzicht. Dit is verholpen; voortaan wordt de credit-declaratie wél aan de betreffende betalingspecificatie gekoppeld.
 • Bij het inlezen van een betalingspecificatie worden er automatische boekingen gemaakt op de rekening "Nog te ontvangen D-Pay". Het bedrag aan declaraties wordt hier op geboekt minus de kosten en retrosessies.
  Als er sprake is van preHPI-retrosessies, ging het mis met de boekingen. Het bedrag aan preHPI-retrocessies werd dubbel afgetrokken van het uit te betalen bedrag.
  Voortaan worden bij het bepalen van het declaratiebedrag de retrocessies met de markering "PreHPI" niet meer van het declaratiebedrag afgetrokken. Het declaratiebedrag in de betalingsspecificatie is namelijk al verminderd met de preHPI retrocessies.
 • Er moeten nieuwe URL's voor de webservice en voor het self-service portaal worden gebruikt.
  Voortaan wordt bij toevoegen van een nieuwe online dienst "D-Pay" het nieuwe URL voor de webservice gebruikt. Tijdens de conversie wordt van bestaande D-Pay online diensten het URL ge-updatet als deze identiek was aan de oude URL.

  Voor openen van het self-service portaal wordt voortaan ook het nieuwe URL gebruikt.

Export declaraties / declaratieregels

 • Bij het uitvoeren van de export werd in sommige gevallen een error "Recieving data" getoond en liep de export vast. Dit is opgelost.
 • In de export "Declaratie / declaratieregels" kun je filteren op "Behandeld door:", maar als je dit in wilde stellen, werd het selectievenster niet geopend.
  Dit is opgelost: voortaan kan in deze export gefilterd worden op "Soort:" (declaratieregels). Alleen als je hier voor "Behandeling" of "Declaratiemomenten" kiest, wordt bij "Behandeld door:" het selectievenster geopend.

 Je vindt deze export via menu [Rapporten], [Exports], [Alle exportontwerpen...]. Hij staat niet standaard in de lijst exports; je moet hem zelf toevoegen.

Export LDK

Tijdens een LDK export werden niet alle ter zake doende behandelepisodes meegenomen. Dit is opgelost door een controlepunt aan te passen.

Export NIVEL

 • Er werden afspraken en behandelingen met een verkeerde "Tot en met"- datum mee geëxporteerd.
  NIVEL wil "consulten in de toekomst" niet meer ontvangen. Het gaat om consulten met een datum ná de "Tot en met"-datum in de wizard "Export Zorgregistratie Logopedie (NIVEL)".
  Hier zijn twee aanpassingen voor gedaan:
  • Na het invullen van de "Tot en met:"- datum in de wizard wordt gecontroleerd, of de ingevoerde datum na de huidige datum ligt. Zo ja, krijg je een foutmelding: "De 'tot en met' datum mag niet na de huidige datum liggen.".
   Je moet dan eerst de "Tot en met"-datum aanpassen voor dat je verder kunt in de wizard;
  • Er is een filter toegevoegd die er voor zorgt, dat behandelingen met een datum die groter is dan de huidige datum niet mee worden genomen in de export. Ook als deze een andere status hebben dan afspraak.
 • Bij het verzamelen van de gegevens voor de export, wordt onder andere ook gecontroleerd of de behandelaar van de episode toestemming heeft gegeven (medewerkergegevens, tabblad "3. Instellingen", veld "Deelname zorgregistratie logopedie:").

  Als de behandelaar geen toestemming had gegeven, werd de behandeling niet geëxporteerd. Maar de volgende behandeling werd dan niet opgehaald waardoor de export bleef hangen. Voortaan wordt de volgende behandeling wel gewoon opgehaald en gaat de wizard door.

Export SBGGZ

De export SBGGZ kon vastlopen als in een verslagleggingsrichtlijn in de exportdefinitie voor SBGGZ bij de meetinstrumenten wel een expressie was ingevuld, maar geen formulier was gekozen. Dit is aangepast: in dat geval wordt voortaan in een zoekresultaat aangegeven, dat er geen formulier gevonden kan worden en wordt er doorgegaan met het volgende meetinstrument.

Export gegevens naar Twinfield

Twinfield is overgegaan van de private cloud naar de public cloud. Daarbij is de grootte van de XML berichten die worden verwerkt, gelimiteerd. De berichten die Intramed momenteel verstuurt zijn te groot om verwerkt te kunnen worden met als resultaat "timeout" meldingen.

Dit is aangepast: de XML-bestanden die aangeleverd worden aan Twinfield zullen voortaan "opgeknipt" worden in pakketjes van maximaal 25 items bevatten, zodat de berichten weer verwerkt kunnen worden. Het gaat daarbij om alle voorkomende bestanden.

Gegevens controleren en aanvullen

Als je in het scherm "Gegevens controleren en aanvullen" op een melding 'Verwijsdiagnose is niet gevuld' of 'Paramedische diagnose is niet gevuld' klikte, was niet automatisch het betreffende veld geselecteerd. Dit is hersteld.

GGZ Jeugdhulp

Het scherm "Jeugdhulp status" dat tijdens het berichtenverkeer Jeugdhulp wordt opgeroepen, reageerde langzaam. Dit is hersteld.

Incasso

Het bepalen van de juiste nota lay-out ging mis bij automatische incasso; in de medewerkergegevens stel je op tabblad "7. Codelijstinstellingen" de nota lay-outs in voor incasso nota's. Als daar per codelijst een "Nota lay-out incasso:" was ingevuld maar geen "Nota lay-out:", dan werd in het geval van incasso declaraties niet een declaratie per codelijst aangemaakt en daardoor ook niet de correcte lay-out gebruikt. Dit is opgelost.

Met deze oplossing is ook het volgende opgelost: voorheen werd er bij het declareren van twee behandelingen op verschillende codelijsten voor 1 incasso-patiënt, ook maar 1 declaratie aangemaakt. Voortaan zijn dit er twee: voor elke codelijst 1 declaratie. Zo wordt altijd de juiste nota lay-out gebruikt.

Nota's opbouwen

Bij het opbouwen van nota's kun je filteren op codelijst. Maar in het scherm "Te declareren behandelseries en verkopen" zag je ook te declareren behandelseries met zorgproducten terwijl deze een andere codelijst hebben. Dit is opgelost: een filter op "Codelijst" wordt voortaan ook toegepast op declaratiemomenten van zorgproducten. Hierbij wordt dan naar de codelijst van de behandelserie gekeken.

Rapport "Productiviteitsanalyse"

Wanneer in de medewerkergegevens op tabblad "5. Agenda" een vrije dag of vakantie wordt ingesteld in het afwijkend rooster, zouden deze uren niet meegeteld moeten worden in het rapport "Productiviteitsanalyse". Maar deze uren werden wel meegeteld en kwamen zelfs dubbel voor in de rapportage.
Dit is aangepast: voorheen werden voor roostervrije dagen, niet-inplanbare blokken toegevoegd. Voortaan worden dit vrije dagen. Op alle plekken waar gekeken wordt of het een niet inplanbaar blok betreft, zal ook gecontroleerd worden of het een vrije dag is. In het rapport wordt het te berekenen aantal minuten voor vrije dagen op 0 gezet.

Wanneer er een (deel van een) dag een niet-inplanbaar rooster heeft en er werd toch een afspraak, handeling of notitie in gezet, werden er onterecht uren afgehaald van het totaal aantal beschikbare uren in het rooster in de opgegeven periode. Dit is opgelost.

 In de agenda is het niet meer mogelijk om een behandeling in te voeren op een niet-inplanbaar blok of vrije dag.

 Je vindt het rapport "Productiviteitsanalyse" via menu [Rapporten], [Tijdsbesteding].

Verslaglegging: fout bij waarde in een tekst berekening

In de verslaglegging kon je bij berekende velden in bepaalde gevallen een "access violation" krijgen. Dit gebeurde bij gebruik van een waarde in een tekst berekening. Dit is opgelost.

Verslaglegging: jaarmappen

Tijdens een lang behandeltraject (bijvoorbeeld een chronische klacht), worden veel behandelingen ingepland. Daardoor zijn ook veel sessiejournaals zichtbaar in de navigatieboom in de verslaglegging. Om de navigatieboom overzichtelijk te houden, worden sessiejournaals automatisch ondergebracht worden in een submap per behandeljaar. Als er meer dan 10 formulieren in een jaarmap staan, wordt een nieuwe onderliggende map aangemaakt: een maandmap, bijvoorbeeld "januari".
Maar bij het opbouwen van die boom konden dubbele jaarmappen ontstaan. Dit probleem ontstond bij verslaglegging met sessieformulieren bij behandelingen op dezelfde behandeldatum. Dit is opgelost.  

Versturen e-mail

Bij het versturen van interne mail uit Intramed werd in sommige gevallen de melding: "Het verzenden van de brief is afgebroken vanwege: Het e-mail bericht is niet verzonden." getoond. Dit kwam voor als in de systeemgegevens de opties "Automatische e-mail bewaren" en "Ingetype e-mail bewaren" uitgevinkt waren. De mail wordt echter wel verzonden en komt ook bij de ontvanger aan. Deze melding wordt in deze situatie niet meer gegeven.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.