'Praktijk gevonden via' registreren

Om praktijkstrategieën te bepalen, is het interessant te weten hoe een patiënt je praktijk gevonden heeft. Heeft je Facebookpagina of promotiemateriaal het gewenste effect gehad? Bij de patiënt kun je registreren hoe hij de praktijk gevonden heeft.

Tip

Via menu [Systeem], [Tabellen], [Praktijk gevonden via] kun je omschrijvingen toevoegen.

Registreren in patiëntgegevens

Per patiënt kun je vastleggen hoe hij de praktijk gevonden heeft. Dat doe je via het veld "Praktijk gevonden via:" op tabblad "3. Bijzonderhelden":

  1. Open de patiëntgegevens op tabblad "3. Bijzonderheden". Bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de patiënt, "Schermen", "Bijzonderheden (patiënt)".
  2. Klik op  bij het veld "Praktijk gevonden via:".
  3. Dubbelklik op de omschrijving.

    Tip

    Via dit scherm kun je ook omschrijvingen toevoegen , wijzigen  of verwijderen .

  4. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

Registreren in wizard Plannen van een afspraak

Patiëntgegevens aanvullen

Als je op het eerste tabblad van de wizard "Plannen van een afspraak" de optie "Het betreft een nieuwe patiënt" hebt aangevinkt, kun je op het tweede tabblad gegevens over deze nieuwe patiënt invullen. Op dat tabblad is ook het veld "Praktijk gevonden via:" beschikbaar.

Als je het veld invult, wordt het bewaard op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens.

Aanmeldingenlijst

Via menu [Bestand], [Afspraak inplannen] kun je een "Patiënt op aanmeldingenlijst plaatsen". Als je die optie aanvinkt, wordt de patiënt op de aanmeldingenlijst geplaatst. Als je de aanmeldingenlijst vervolgens opent via menu [Bestand], [Aanmeldingenlijst], zie je ook in dat scherm het veld "Gevonden via:" terug.

Overzicht

Om inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen de praktijk op een bepaalde manier gevonden hebben, kun je de patiëntenlijst filteren, of een export maken. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.