Tabellen gebruiken in de verslaglegging

Om in eerste instantie een meetinstrument voor de logopedie te kunnen ontwikkelen, zijn de mogelijkheden bij het ontwerpen van formulieren uitgebreid. Je kunt vanaf nu ook een tabel maken waarin bijvoorbeeld gegevens geregistreerd en/of berekend kunnen worden. Met deze nieuwe mogelijkheid kunnen richtlijnontwikkelaars hun formulieren nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker maken.

Warning

Omdat er nieuwe velden voor deze mogelijkheid zijn toegevoegd, kun je verslagleggingsrichtlijnen uit Intramed versie 9.1 niet importeren in Intramed versie 9.0.

Om het invoegen van een tabel uit te leggen, maken we een voorbeeld: we willen een aanvullende verslagleggingsrichtlijn maken waarin onder andere de resultaten van een inspanningstest geregistreerd moeten worden. De tabel die we willen, ziet er ongeveer zo uit:

Er zijn 6 kolommen nodig met 11 rijen. In de eerste rij staan kolomtitels en in de eerste kolom staan de nummers van de stappen binnen de test.

We hebben al een aanvullende verslagleggingsrichtlijn toegevoegd: "Verslag inspanningstest".

 1. Klik op tabblad "3. Formulieren", subtabblad "b. Velden".
 2. Kies in de eerste regel een bron. Hierin zijn 2 bronnen toegevoegd: "Begin tabel" en "Eind tabel".

  Een tabel bestaat altijd uit 3 onderdelen die hierna uitgelegd worden:
  de "Begin tabel"-regel;
  de invul-regels (de rijen);
  de "Eind tabel"-regel.

De "Begin tabel"- regel

 1. Als je een tabel wil maken, voeg je eerst een regel met de bron "Begin tabel" toe. Je kunt daarbij drie eigenschappen opgeven.
 2. Vul de velden in. 

  Eigenschap

  Omschrijving

  Aantal kolommen:

  Typ het aantal kolommen in wat je nodig hebt.

   Hoeveel kolommen je gebruikt mag je zelf weten, maar hou er rekening mee, dat ze nog wel op het scherm passen én duidelijk leesbaar zijn. Het maximale aantal kolommen is overigens 10.000.  

  Kolomtitels:

  Standaard is "Nee" ingevuld. Je kunt dit wijzigen: als je "Ja" kiest, worden de cellen in de eerste rij de kolomtitels en moeten daarom van de bron "Vaste tekst" zijn.

  Volledige breedte:

  Standaard is "Nee" ingevuld. Je kunt dit wijzigen: als je "Nee" kiest, wordt de breedte van de eerste kolom gelijk gemaakt aan de breedte van labels in de rest van het formulier. Zo zijn de overige kolommen uitgelijnd met de andere (invul-)velden in het formulier.
  Die overige kolommen worden in eerste instantie qua breedte gelijk verdeeld over de resterende ruimte.

  Als je "Ja" kiest, wordt de breedte van de eerste kolom op dezelfde manier bepaald als die van de andere kolommen.
  De kolommen worden in eerste instantie qua breedte gelijk verdeeld over de totale ruimte.

 3.  Bewaar de regel ("F5" of ); je krijgt een melding: 
 4. Als je op "Ja" klikt, worden er direct net zoveel regels toegevoegd als er kolommen zijn met de bron "Vaste tekst" en de tekst "Titel1" enz.

  Warning

  Net zoals bij andere velden, kun je de zichtbaarheid per veld instellen. Maar: velden met de instelling "Nooit" worden niet opgenomen in een tabel. Daardoor verschuiven de cellen en wordt je tabel-indeling verstoord.

 5. In plaats van "Titel 1", "Titel 2" etc. typen we onze kolomtitels in.
      

  Warning

  Je kunt het schermvoorbeeld (subtabblad d.) pas bekijken, als je een regel hebt toegevoegd met bron "Eind tabel".
  Je krijgt foutmeldingen als je wel een regel "Begin tabel" hebt, maar geen regel "Eind tabel". Of als wel een regel "Eind tabel" hebt, maar geen regel "Begin tabel".  
  Omdat je tabellen niet kunt nesten, krijg je ook een foutmelding als je meerdere tabellen maakt en een regel "Eind tabel" tussen twee regels "Begin tabel" vergeet.

 6. Wij voegen alvast een "Eind tabel"- regel in om te bekijken wat we tot nu toe hebben.

  Je ziet de kolomtitels in de eerste rij van de tabel. Je kunt vaste teksten (en dus ook die in een tabel) opmaakstijlen geven. In het voorbeeld hebben de kolomtitels de stijl "Kop 3".
  In deze cellen kun je ook voor de breedte van de kolom nog een aantal opties instellen. Dit zie je ook bij de eigenschappen.

  Standaard staat de "Kolombreedte:" op "Automatisch". De kolommen worden dan gelijk verdeeld over de beschikbare ruimte. Maar je kunt ook voor een kolom voor één van de andere formaten kiezen. Die kolom wordt dan in die vaste breedte gezet, en de overige kolommen (die nog op kolombreedte "Automatisch" staan) worden opnieuw over de dan resterende ruimte verdeeld.
  Een voorbeeld:

  Hier is kolom "Duur (min)" in de breedte "Klein" gezet.

Invul-regels (de rijen om gegevens in te kunnen vullen)

We gaan verder met de tabel. Nu moeten er 10 rijen bij voor alle stappen in de test. In elke rij moeten de gemeten waarden ingevuld kunnen worden.

 1. Voeg een nieuwe rij toe; dit wordt het rij-label (kolom 1) en krijgt daarom de vaste tekst "1".
 2. Klik op  om nog een rij toe te voegen; dit wordt een bron "Invoer" met waarde "Waarde" voor kolom 2.

  Tip

  Je kunt de eigenschappen aanpassen zoals bij de velden mogelijk is. Daarbij kun je ook elk veld wel of niet verplicht om in te vullen maken.

 3. Voeg nog 4 rijen toe () om invoer in alle kolommen mogelijk te maken. Onze tabel gaat er nu zo uitzien:

  Kortom: op het subtabblad "b. Velden" voeg je de velden onder elkaar toe en in de tabel worden ze (gerekend naar het aantal kolommen) naast elkaar gezet.
 4. Voeg meer rijen toe om bij stap 2 tot en met 10 ook meetgegevens in te kunnen vullen.

Tip

Elk veld kun je de eigen eigenschappen meegeven. En ook de optie "Tonen..." is beschikbaar. Hiermee kun je een voorwaarde instellen, waarop die veld al dan niet getoond wordt. In een tabel wordt zo'n veld wel opgenomen, maar dan als lege cel.

Tip

Je kunt bepaalde velden in een tabel tot verplichte velden maken. Maar alle velden in een tabel worden altijd getoond; ook als de optie "Alleen verplichte velden" is aangevinkt.

De "Eind tabel"- regel

 1. Tenslotte voeg je nog een regel toe met de bron "Eind tabel". Onze tabel ziet er dan als volgt uit op subtabblad "d. Schermvoorbeeld":

Tip

Wij hebben een eenvoudige invultabel gemaakt. Je kunt ook velden uit andere soorten bronnen gebruiken. Zoals de bron "Berekening" om te rekenen met ingevoerde gegevens of "Databaseveld" om gegevens op te laten halen.

Tip

Er zijn meer toepassingen denkbaar voor de tabelmogelijkheid. Zoals velden naast elkaar zetten die bij elkaar horen.
Voorbeeld velden onder elkaar:

                                
Voorbeeld dezelfde velden in tabel naast elkaar:

Gebruik van tabellen in de verslaglegging

Het "Verslag inspanningstest" ziet er als volgt uit in de verslaglegging:

Je kunt nu alle gemeten waarden intypen. Om van cel naar cel langs de in te vullen cellen te gaan, gebruik je de pijltjestoets naar beneden / omhoog.

Via "Printen", "Formulier" kun je dit formulier ook printen om het handmatig in te (laten) vullen:

Beperkingen

Er zijn veel mogelijkheden binnen deze nieuwe functionaliteit, maar niet alles kan:

 • Je kunt in de cellen van een tabel velden uit de verschillende soorten bronnen opnemen, behalve uit "Behandelplan". 
 • Bij het online afnemen van vragenlijsten met een tabel worden de velden uit die tabel onder elkaar getoond. Dat komt omdat het webportal de tabelvorm (nog) niet aan kan.
 • Aanvinken van de optie "Velden uit vorige afname", heeft geen effect op velden in tabellen.
 • Je kunt tabellen niet nesten.
 • Vaste teksten en/of weergave instellingen werken niet bij tabelvelden.